Clicks3.7K
MILOSLAV
3
Pracovní vztahy. Základní otázky sociální nauky Církve. Křesťané ve společnosti.More
Pracovní vztahy.

Základní otázky sociální nauky Církve. Křesťané ve společnosti.
MILOSLAV
12:13 ... Je možné ještě v dnešní době požadovat takzvaný rodinný plat? Říkají, že tato doktrína katolická tradice učí, že by měl zaměstnanec dostávat přiměřený plat dostatečný k uživení celé rodiny. To je, ale chybná interpretace toho co tvrdí sociální doktrína církve. Papež Jan Pavel II. se zabýval otázkou přiměřeného platu ve své encyklice Labore exelces a řekl, že musí existovat spravedlivá …More
12:13 ... Je možné ještě v dnešní době požadovat takzvaný rodinný plat? Říkají, že tato doktrína katolická tradice učí, že by měl zaměstnanec dostávat přiměřený plat dostatečný k uživení celé rodiny. To je, ale chybná interpretace toho co tvrdí sociální doktrína církve. Papež Jan Pavel II. se zabýval otázkou přiměřeného platu ve své encyklice Labore exelces a řekl, že musí existovat spravedlivá mzda dostatečná k zajištění živobytí pracovníka a jeho rodiny dodal, ale také, že mohou existovat i sociální opatření použil přesně tento termín sociální opatření, která by byla dostatečná k pokrytí všech potřeb členů rodiny závisejících na pracovníkovi. Dnes v některých zemích jako např. Austrálii pokrývají sociální dávky přibližně třetinu rodinných příjmů. Je také možné požadovat rozumné zabezpečení v případě nemoci, nehody, nezaměstnanosti a důchodu. V mnoha rozvinutých zemích platí zákony, které by měli zabránit zneužívání přesto existují nepřijatelné případy bezpráví. Je příliš časté uzavírání smluv na dobu určitou. Mnozí mladí lidé se cítí nuceni je přijmout mnozí je považují za praktikanty, nebo stážisty než je obvyklá doba...
MILOSLAV
Nikdo nic tedy neví?
One more comment from MILOSLAV
MILOSLAV
Na 12:13 minutě se říká: "Je možné ještě v dnešní době požadovat takzvaný rodiný plat?" Jak tomu rozumíte existoval někdy takový rodiný plat co o tom víte?