Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
CÓRKA MARYI
11.5K

JEZUS: Kiedy przyjdę jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, Kim jestem i Czym jestem

JESUS: When I come as the King of Mercy, not one soul will be left in any doubt as to Who I Am and What I Am

KSIĘGA PRAWDY

środa, 20 listopada 2013 roku, godz. 14.15

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz wszystkim Moim wyznawcom – wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa – że każdego dnia muszą dla Mnie przeznaczyć czas na modlitwę, aby ratować dusze tych, którzy są dla Mnie straceni. Poprzez Łaski, które wam daję, pragnę, abyście w zamian pomogli Mi przyprowadzić dusze tych, którzy ranią Moje Serce.

Muszę was poprosić, abyście znosili ból, jaki będziecie odczuwali z powodu oddzielenia ludzkości ode Mnie, Jezusa Chrystusa. Będzie to spowodowane schizmą w Moim Kościele na ziemi. Poprzez wasze przyjęcie tego cierpienia z całkowitym poddaniem będę mógł pokonać uścisk złego ducha, w którym trzyma tych, którzy są zbyt słabi, by głosić prawdziwe Słowo Boga. Nigdy nie wolno wam się obawiać tej Misji, bo jest ona dana światu z hojności Mojego umiłowanego Ojca. On chce po prostu odzyskać Swoje stworzenie nienaruszone, aby nie stracić ani jednego ze Swoich dzieci.

Bez względu na to, kto was chłoszcze, drwi z was lub was prześladuje, pamiętajcie tylko o karze czekającej tych, którzy plują Mi w Twarz. Ignorując szyderstwa, musicie się żarliwie modlić za każdą z tych biednych dusz.
Bądźcie hojni w sercu, a zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, abyście potem walczyli przy boku Mojej Niebiańskiej Armii, aby ratować świat przed złem. Dlatego musicie czekać z miłością i zaufaniem, a Ja przyniosę wam wielkie błogosławieństwa.

Nadzieja nigdy nie może zostać odrzucona z powodu strachu. Strach nigdy nie może uczynić was ślepymi na zadanie, którego spełnienia się od was oczekuje, po to, by kiedy przyjdę jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, Kim jestem i Czym jestem.

Gromadźcie się. Jednoczcie. Przyprowadźcie wszystkie dusze do Moich miłosiernych Ramion. Aby Mi pomóc, musicie odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty o pomaganie Mi w gromadzeniu i jednoczeniu wszystkich dusz.

Modlitwa Krucjaty 128
O zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich dusz

Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, zgromadzić świat w Twoich Ramionach i przedstawić Ci te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Umocnij nas Darem Ducha Świętego, by zapewnić, że Płomień Prawdy ogarnie tych wszystkich, którzy zostali oddzieleni od Ciebie.

Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał wszelką szansę na pojednanie.

Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez najświętsze Ewangelie.

Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tego naszego wędrowania ku zbawieniu. Amen.


Trwajcie w pokoju. Ufajcie Mi. Złóżcie wszystkie swoje modlitwy u Moich Stóp, a Ja odpowiem na każdą prośbę skierowaną do Mnie, aby uratować każdą duszę, której imię zostanie Mi przedstawione.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ek-watpliwosci-co-do-tego-kim-jestem-i-czym-jestem

____________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________