Clicks90
vi.news

Tổng Giám mục Đức Paglia bênh vực cho các nhà biện họ phá thai

Tổng giám mục Đức Vatican Vincenzo Paglia, chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Sự sống, đã cố gắng biện minh cho việc đề cử các nhà biện hộ phá thai cho Học viện. Một trong số đó là cha xứ Anglican Nigel Biggar.

Paglia tiết lộ rằng Biggar đã được đề cử bởi Justin Welby, tổng giám mục Anh giáo của Canterbury, người được yêu cầu "đề nghị một người đại diện của ông ta". Paglia cố gắng hạ vị trí của Biggar bằng cách nói rằng ông chưa bao giờ cấp giấy phá thai và không có ý định làm như vậy trong tương lai gần.

Hơn nữa, Paglia đã không bình luận về việc bổ nhiệm của Rabbi Israel Avraham Steinberg, người bênh vực phá thai, thụ tinh trong ống nghiệm và chẩn đoán di truyền trước khi cấy ghép.

Hình ảnh: Vincenzo Paglia, #newsCxgjlkraoi