02:25:29
Clicks13.3K
Quas Primas
5
APOKALIPSA - ZNAKI CZASU ! ks.Paweł Murziński- Spotkanie w księgarni Sursum Corda. TUTAJ ALBUM APOKALIPSA! www.youtube.com/watchMore
APOKALIPSA - ZNAKI CZASU ! ks.Paweł Murziński- Spotkanie w księgarni Sursum Corda.

TUTAJ ALBUM
APOKALIPSA!

www.youtube.com/watch
aseret2
Quas primas zobacz co napisał Godziniarz pd wykładem Księdza Pawła Murzinśkiego no złamać sie można jak myślą polscy katolicy......
Quas Primas
Całość jest jedną wielką prawdą.
To dzieje się na naszych oczach. Franciszek ???
stanislawp
w min 1.55
Wyjdźcie z niej, czyli z Rzymu... odciąć się od nierządnicy..
Quas Primas
Ukazują się już owoce 50 letniego, posoborowego,diabelskiego dialogu ekumenicznego i realizacji deklaracji Nostra Aetate.
Masoni, rękoma Franciszka i jego popleczników dokonują całkowitej dechrystianizacji świata. Jego (Franciszka) działania świadomie dążą do utworzenia NWO.
Profanacje Bazylik,(nie tylko tej w Rzymie) Encyklika "Laudato Si", przesłanie na styczeń, umywanie nóg innowiercom i …More
Ukazują się już owoce 50 letniego, posoborowego,diabelskiego dialogu ekumenicznego i realizacji deklaracji Nostra Aetate.
Masoni, rękoma Franciszka i jego popleczników dokonują całkowitej dechrystianizacji świata. Jego (Franciszka) działania świadomie dążą do utworzenia NWO.
Profanacje Bazylik,(nie tylko tej w Rzymie) Encyklika "Laudato Si", przesłanie na styczeń, umywanie nóg innowiercom i odstępcom od wiary,niszczenie Tradycji i tradycyjnych zakonów i diecezji, FAŁSZYWY przekaz miłosierdzia i wiele, wiele innych NIEKATOLICKICH, wprowadzających w błąd zachowań Franciszka, wiedzie wiele dusz na potępienie.
Otwórzcie wreszcie oczy i ratujcie swoje dusze.
PROSZĘ WAS - posłuchajcie wykładów z albumu (poniżej). Wszystko oparte na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu i dzisiejszej sytuacji. Ks. MURZIŃSKI - wykłady.
Słuchajcie wszystkich, bo one się łączą, ale jeśli to dla Was za dużo, to chociaż wykład "Zmiany klimatyczne"- oparte na encyklice Laudato si" i "profanacji Bazyliki św. Piotra, " Idea fałszywego miłosierdzia" - oparta na franciszkowej miłości do wszystkich oraz APOKALIPSA.
TUTAJ ALBUM.
KS MURZIŃSKI - APOKALIPSA I PROROCTWA DANIELA
Quas Primas
Posłuchajcie tego wykładu.
APOKALIPSA wypełnia się na naszych oczach.
Ks. Paweł, w świetle dzisiejszych wydarzeń (od abdykacji papieża Benedykta XVI) i na podstawie Pisma Świętego ukazuje wypełnianie się Apokalipsy.
Tutaj ALBUM Z POZOSTAŁYMI WYKŁADAMI DOTYCZĄCYMI CZASÓW OSTATECZNYCH.