02:27
Libor Halik
412.5K
Sv. P. Pio o minisukni, nestydatosti žen. Nesahá-li sukně k lýtku, nedal ženám rozhřešení. Slyšel Ducha svatého. Skrze něj Kristus uzdravil desetitisíce nevyléčitelných nemocných.More
Sv. P. Pio o minisukni, nestydatosti žen.

Nesahá-li sukně k lýtku, nedal ženám rozhřešení. Slyšel Ducha svatého. Skrze něj Kristus uzdravil desetitisíce nevyléčitelných nemocných.
Public domain
MILOSLAV
Don Nello v Castelo Kníže Pater Pio ikona ukřižovaného PIS Na str.177 Jak tento stigmatizovaný kapucín jedne paní s osmi dětmi řekl : " Děti nejsou zátěží Ani pro Zdraví , Ani pro Finanční prostředky , Ani pro nervy " .
Otec Pio věděl co Rika sam byl z osmi Děti žako mystik jistě věděl že to co říká je dobré.
More
Don Nello v Castelo Kníže Pater Pio ikona ukřižovaného PIS Na str.177 Jak tento stigmatizovaný kapucín jedne paní s osmi dětmi řekl : " Děti nejsou zátěží Ani pro Zdraví , Ani pro Finanční prostředky , Ani pro nervy " .

Otec Pio věděl co Rika sam byl z osmi Děti žako mystik jistě věděl že to co říká je dobré.
Libor Halik
P. Pio kapucín a římskokatolický kněz od mládí ustavičně krvácel z rukou a nohou, z tzv. stigmat. Přitom se tyto rány nikdy nezanítily a nikdy nevykrvácel. Šlo dle vyjádření lékařů o vědou nevysvětlitelný jev. Skrze něj zmrtvýchvstalý Kristus uzdravil desetitisíce nevyléčitelných nemocných. P. Pio slyšel hlas Ducha svatého, který skrze něho mluvil a konal. Duch svatý skrze tohoto svatého …More
P. Pio kapucín a římskokatolický kněz od mládí ustavičně krvácel z rukou a nohou, z tzv. stigmat. Přitom se tyto rány nikdy nezanítily a nikdy nevykrvácel. Šlo dle vyjádření lékařů o vědou nevysvětlitelný jev. Skrze něj zmrtvýchvstalý Kristus uzdravil desetitisíce nevyléčitelných nemocných. P. Pio slyšel hlas Ducha svatého, který skrze něho mluvil a konal. Duch svatý skrze tohoto svatého kněze mluvil a konal zejména ve zpovědnici při udělování, i při odmítání udělit odpouštějící rozhřešení ve svátosti smíření. Věrní křesťané i po smrti žijí a přimlouvají se za nás svými modlitbami u Boha v nebi. Kristus na přímluvy tohoto zesnulého světce koná i dnes zázračná uzdravení a jiná znamení. Padre Pio zemřel 23. září 1968. Existuje dost jeho fotografií a několik dokumentárních filmů. Dodnes žijí lidé, které Kristus, skrze tehdy na Zemi žijícího P. Pia, zázračně uzdravil, či jim prokázal jinou milost. Byl oficielně blahořečen r.1999 a svatořečen r.2002. Tento světec měl a má dodnes mnoho protivníků, nepřátel a odpůrců pro svá křesťansky jednoznačná, přímočará a nekompromisní slova a skutky. Poté, co byl svatořečen, jeho protivníci změnili taktiku a nepomlouvají ho přímo, ale snaží se, aby nikdo neznal ta nejnekompromisnější vyjádření sv. P. Pia. Právě proto je zde zveřejňuji.
Libor Halik
Cituji z Don Nello Castello: Páter Pio ikona ukřižovaného, Cesta 1999, str.178-180.