Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks684

Pohľad kňaza na Tradičnú Latinskú a na Novú omšu

Caesar
13
Pohľad kňaza na Tradičnú Latinskú a na Novú omšu www.youtube.com/watchMore
Pohľad kňaza na Tradičnú Latinskú a na Novú omšu
www.youtube.com/watch
Samson1
No, v tradiční mši na počátku je modlitba: Hospodine, veď mou při s lidem nesvatým a od člověka lstivého a zkaženého mne vysvoboď....Závěrem je modlitba ke sv. Michaelovi Archandělovi. Kněz není otočený zadkem k oltáři, svátostné přítomnost Krista a ke kříži. V NOM nejsou schopni a opravit chybu při proměňování krve, stále se modlí za všechny a ne za mnohé. Holt podle Nostra aetate jsou zřejmě …More
No, v tradiční mši na počátku je modlitba: Hospodine, veď mou při s lidem nesvatým a od člověka lstivého a zkaženého mne vysvoboď....Závěrem je modlitba ke sv. Michaelovi Archandělovi. Kněz není otočený zadkem k oltáři, svátostné přítomnost Krista a ke kříži. V NOM nejsou schopni a opravit chybu při proměňování krve, stále se modlí za všechny a ne za mnohé. Holt podle Nostra aetate jsou zřejmě všechny víry spasitelné. Modlíme se k jednomu Bohu, pře není a Kristova krev se obětuje za všechny i odpůrce a nekající a asi už neexistuje, že kdo nehodně jí a pije, jí a pije si odsouzení. Ono zpřítomnění je i ze zradou Jidáše, odešel a jeho úřad dostal jiný. Kristus vedl svou při s velekněžími, zákoníky a farizeji a vede ji stále. Stále platí smiřte se s Bohem a zachraňte se z tohoto zvrhlého pokolení. Oběť Kristova na usmíření a nebo jen památka a hostina. Papež prosazuje NOM a někdy má problém pokleknout před svátostnou přítomností Krista v eucharistii. Chrám je o posvátnost a přítomnosti Boží a je psáno, když člověk vejde do chrámu, má dávat pozor na každý svůj krok.
Caesar likes this.
Roberto 55 and 3 more users like this.