Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks505

Kněžské bratrstvo vyhlásilo den půstu za papežský hřích modloslužby

...Ve jménu inkulturace jsou pohanské prvky stále více integrovány do bohoslužby a vidíme opět, jak liturgie, která následovala 2. vatikánský koncil k tomu dokonale pasuje.

(Foto: Pohanská pocta nahé prostitutce Pachamama a nahému prostitutovi s aktivní účastí římského biskupa Františka - Bergoglia s kardinály 4.10.2019 ve Vatikánské zahradě)
....In the name of inculturation, pagan elements are increasingly integrated into divine worship and we can see, once again, how the liturgy that followed of the Second Vatican Council is perfectly suited to this.
V reakci na tyto události, vyzýváme všechny členy společnosti, včetně členů třetího řádu, dodržovat den modliteb a odškodnění, protože nemůžeme zůstat lhostejní k těmto útokům na svatost Matky církve. Požadujeme, aby byl dodržován půst ve všech našich domech v sobotu, 9. listopadu. Zveme všechny věřící konat podobně a také povzbuzujeme děti, aby nabídly modlitby a oběti.
In response to these events, we call on all members of the Society, including Third Order members, to observe a day of prayer and reparation, because we cannot remain indifferent to such attacks on the holiness of Holy Mother the Church. We ask that a fast be observed in all our houses on Saturday, November 9th. We invite all the faithful to the same and we also encourage children to offer prayers and sacrifices.
V neděli 10. listopadu 2019 bude každý kněz Společnosti (FSSPX -Kněžského bratrstva sv. Pia X., tzv. lefebvristů) slavit mši náhrady škody, a v každé kapli litanie k svatým převzaté z liturgických litanií budou zpívány nebo recitovány, abychom uprosili Boha, aby ochránil svou církev a ušetříl ji od trestů, které tyto činy na ni zákonitě přivolaly. Apelujeme na všechny spřátelené kněze, stejně jako na všechny katolíky, kteří milují církev, aby učinili totéž.
On Sunday, November 10th, 2019, each priest of the Society will celebrate a Mass of reparation, and in each chapel, the Litanies of the Saints, taken from the liturgy of the Rogations, will be sung or recited to ask God to protect His Church and to spare it from the punishments that such acts cannot fail to draw down upon it. We urge all priest friends, as well as all Catholics who love the Church, to do the same.
To je nutnost vzhledem k úctě vůči Svaté římskokatolické církvi založené naším Pánem Ježíšem Kristem, která není ani modloslužebná ani panteistická.
Such is due to the honour of the Holy Roman Catholic Church founded by Our Lord Jesus Christ, which is neither idolatrous nor pantheistic.
Don Davide Pagliarani
Superior General
28.10.2019
Více anglicky u zdroje: fsspx.news/…/communiqu%C3%A9…
Český překlad celého zdroje z německého překladu je na: fsspx.cz/…/2019_10_28_proh…
ľubica
„deň modlitby a odškodnenia“ na 9. novembra, keď sa všetky domy sv. Piusa X. postia a 10. novembra každý kňaz sv. Piusa X. slávi omšu za odškodnenie.

..................

myslím že sa môžeme pridať každý katolík , kto vníma neutíchajúci chaos vo vedení RKC veľmi jasne a bolestne a nemá možnosť byť členom domov Pia X.
Vedúci SSPX volá po pôste, omšiach ako prípravu na Pach…More
„deň modlitby a odškodnenia“ na 9. novembra, keď sa všetky domy sv. Piusa X. postia a 10. novembra každý kňaz sv. Piusa X. slávi omšu za odškodnenie.

..................

myslím že sa môžeme pridať každý katolík , kto vníma neutíchajúci chaos vo vedení RKC veľmi jasne a bolestne a nemá možnosť byť členom domov Pia X.
Vedúci SSPX volá po pôste, omšiach ako prípravu na Pachamamskú synodu
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.