m.rekinek
314.7K

PfizerGate ! Raporty rządowe U.K. ujawniają, że ,,szczepionki" dziesiątkują układ odpornościowy.

Powiedziano Ci, że spłaszczenie krzywej zajmie im tylko trzy tygodnie.

Skłamali.

Powiedziano Ci, że pozostanie w domu chroni służbę zdrowia.

Skłamali. ( źródło )

Powiedziano ci, że miliony ludzi na całym świecie umrą z powodu Covid-19.

Skłamali. ( źródło )

Powiedzieli ci, że jeśli otrzymasz szczepionkę przeciwko Covidowi, nie złapiesz Covid-19.

Skłamali. ( źródło )

Następnie powiedziano ci, że szczepionki przeciw Covid zmniejszają prawdopodobieństwo zakażenia lub przeniesienia Covid-19.

To było kłamstwo. ( źródło )

Powiedziano Ci, że szczepionki przeciw Covid są bezpieczne i skuteczne.

Skłamali. ( źródło )

Powiedziano Ci, że zawartość szczepionek Covid pozostaje w miejscu wstrzyknięcia.

Skłamali. ( źródło )

Powiedziano ci, że szczepionki mRNA z Covid-19 nie ingerują w twoje DNA.

Skłamali. ( źródło )

Teraz mówi się ci, że szczepionki przeciw Covid-19 stają się z czasem mniej skuteczne i że potrzebujesz wielokrotnych zastrzyków przypominających.


Ale znowu kłamią.

Szczepionki Covid-19 nie tracą na skuteczności. Zamiast tego obserwujemy degradację układu odpornościowego większości osób, które otrzymały więcej niż jedną dawkę zastrzyku Covid-19. Innymi słowy, zastrzyki z Covid-19 powodują nową formę zespołu nabytego niedoboru odporności i możemy to udowodnić...

Aby zrozumieć, w jaki sposób można stwierdzić, że szczepionki przeciwko Covid-19 poważnie uszkadzają naturalny układ odpornościowy i rzeczywiście powodują zespół nabytego niedoboru odporności, konieczne jest zrozumienie, dlaczego oficjalne dane rządowe pokazują, że zaszczepiona populacja jest bardziej podatna na zakażenie i przekazanie Covid- 19 od populacji nieszczepionej.

Ważne jest również, aby zrozumieć, że kiedy władze zdały sobie sprawę, że dane wskazywały, że liczba zaszczepionych populacji pogarsza się z tygodnia na tydzień, podejrzliwie i wygodnie zdecydowały, że całkowite zaprzestanie publikowania danych leży w interesie publicznym.

Poniższa tabela została skompilowana z tabel częstości przypadków w raportach z nadzoru szczepień brytyjskiego Urzędu Zdrowia za tydzień 3 , tydzień 7 i tydzień 13


źródło

Poniższy wykres powstał na podstawie liczb zawartych w powyższej tabeli –

Powyższy rysunek pokazuje szybką poprawę liczby przypadków na 100 000 w nieszczepionej populacji w każdej grupie wiekowej w ciągu trzech miesięcy i niepokojący wzrost przypadków na 100 000 w populacji potrójnie zaszczepionej w każdej grupie wiekowej w ciągu trzech miesięcy.

Różnica między obiema grupami była tak znacząca, że w 12. tygodniu 2022 r. faktyczna skuteczność szczepionki wśród 60-69 latków wyniosła nawet minus 391%. Już w drugim tygodniu 2022 r. skuteczność w tej samej grupie wiekowej spadła do minus 104,7%.

Wzór firmy Pfizer: Wskaźnik upadków osób niezaszczepionych — Wskaźnik upadków osób nieszczepionych / Wskaźnik upadków osób nieszczepionych x 100 =
Skuteczność szczepionki


Ale wyjaśnijmy jedną rzecz. Pomimo kampanii w środkach masowego przekazu, która ma na celu przekonanie, że zastrzyk przypominający jest niezbędny ze względu na zmniejszającą się skuteczność, w rzeczywistości niemożliwe jest, aby szczepionka zmniejszyła się, jeśli chodzi o zastrzyki Covid-19.

Mówi się, że szczepionka Covid-19 działa poprzez wstrzyknięcie mRNA do twojego ciała, które następnie wchodzi do twoich komórek i mówi im, aby wytworzyły białko kolczaste rzekomego wirusa SARS-CoV-2.

Kiedy twoje ciało wyprodukuje miliony białek kolczastych, twój układ odpornościowy powinien zacząć działać, pozbyć się białek kolczastych, a następnie pamiętać o uwolnieniu tych samych przeciwciał, jeśli kiedykolwiek będziesz miał do czynienia z faktycznym rzekomym SARS-CoV- 2. wirus wejść w kontakt z wirusem.

Kiedy więc władze twierdzą, że szczepionki z czasem stają się mniej skuteczne, tak naprawdę mają na myśli to, że skuteczność układu odpornościowego z czasem maleje.

Problem, który widzimy w rzeczywistych danych, polega na tym, że układ odpornościowy nie powraca do naturalnego stanu, jaki ma większość nieszczepionych osób. Gdyby tak było, skuteczność szczepionki byłaby bliska 0%, a nie szokujące 391%.

Raport UKHSA dotyczący nadzoru szczepień w 13 tygodniu był najnowszym opublikowanym raportem zawierającym dane dotyczące przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów według statusu szczepień. UKHSA uzasadniła to stwierdzeniem, że rząd brytyjski postanowił nie przeprowadzać bezpłatnych masowych testów Covid-19 od 1 kwietnia.

Podejrzewamy jednak, że w rzeczywistości wynika to z oszałamiającej liczby przypadków wśród potrójnie zaszczepionych oraz oszałamiającej liczby przyjęć do szpitala i zgonów wśród w pełni zaszczepionych.

Poniższy wykres przedstawia wskaźnik hospitalizacji z powodu Covid-19 na 100 000 osób według stanu szczepień między 28 lutego a 27 marca 22. Odsetek przypadków niezaszczepionych zaczerpnięto ze strony 45 Raportu z nadzoru szczepień UKHSA – Tydzień 13 – 2022 i wskaźnik podwójnie zaszczepionych przypadków obliczono na podstawie liczby przyjęć do szpitala na stronie 41 tego samego raportu –

Wskaźniki na 100 000 były najwyższe wśród w pełni zaszczepionych w każdej grupie wiekowej z wyjątkiem 18-29 lat. Dane te pokazują, że wszystkie podwójnie zaszczepione osoby w wieku 30 lat i starsze częściej były hospitalizowane z powodu Covid-19 niż osoby nieszczepione.

Poniższy wykres przedstawia śmiertelność Covid-19 na 100 000 osób według stanu szczepień między 28 lutego a 27 marca 22. Wskaźnik przypadków niezaszczepionych zaczerpnięto ze strony 45 raportu UKHSA Vaccination Surveillance Report - Tydzień 13 - 2022, a wskaźnik podwójnego -zaszczepione przypadki obliczono na podstawie liczby zgonów podanej na stronie 44 tego samego raportu –

Śmiertelność na 100 000 była najwyższa wśród w pełni zaszczepionych we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem 30-39 lat, którzy mieli taki sam wskaźnik śmiertelności jak nieszczepieni i 18-29 lat, którzy mieli taki sam wskaźnik śmiertelności jak nieszczepieni był niższy.

Dane te dowiodły, że wszystkie podwójnie zaszczepione osoby w wieku 40 lat i starsze miały wyższe ryzyko zgonu z powodu Covid-19 niż osoby nieszczepione.

Jednak pod koniec maja możemy zauważyć, że śmiertelność na 100 000 mieszkańców jest najniższa wśród nieszczepionych w jakiejkolwiek grupie wiekowej, zgodnie z danymi opublikowanymi przez brytyjskie Biuro Statystyk Narodowych, które można znaleźć tutaj .

Poniższy wykres przedstawia miesięczne, standaryzowane współczynniki umieralności według stanu szczepień w każdej grupie wiekowej dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r.; liczby można znaleźć w tabeli 2 ostatnio opublikowanego zbioru danych

Są to liczby zestandaryzowane wiekowo. Fakt, że śmiertelność na 100 000 ludności jest najniższa wśród nieszczepionych, nie pozostawia innego wniosku niż to, że zastrzyki Covid-19 zabijają ludzi, ponieważ wywołują zespół nabytego niedoboru odporności u biorców.

Chociaż dowody wskazują na poważne uszkodzenie układu odpornościowego i nową formę zespołu nabytego niedoboru odporności, dokładny proces, który to powoduje, nie jest jeszcze poznany.

Możliwy scenariusz mógłby wyglądać tak.

Komunikatorowy kwas rybonukleinowy (mRNA) to jednoniciowa cząsteczka RNA, która odpowiada sekwencji genetycznej genu i jest odczytywana przez rybosom w syntezie białka.

Zastrzyki z Covid-19 zawierają mRNA, które wnika do komórek organizmu i mówi im, aby wytworzyły białko kolczaste rzekomego wirusa SARS-CoV-2. Miliony tych białek kolczastych są następnie uwalniane z komórek, a układ odpornościowy rzekomo rozpoznaje je jako wirus/ciało obce i wierzy, że ciało jest atakowane.

Następnie walczy z białkiem kolczastym, wytwarzając przeciwciała, które je „zabijają”, i pamięta, aby to zrobić, jeśli ponownie napotka białko kolce/wirus SARS-CoV-2.

Ale co, jeśli proces nigdy się nie skończy? Co by było, gdyby mRNA wstrzykiwane do organizmu stale wnikało do komórek i kazało im wytworzyć miliony białek kolczastych?

Władze twierdzą, że szczepionka Covid-19 pozostaje w miejscu wstrzyknięcia. Ale kłamali, a nauka dowodzi, że się mylili.

Według badań zleconych przez firmę Pfizer szczepionka faktycznie gromadzi się w każdym narządzie w organizmie.

źródło

Problem z badaniem polega na tym, że przestali monitorować akumulację po 48 godzinach. Skąd więc wiesz, czy ta akumulacja się cofa? Skąd wiesz, że to nie trwa miesiącami, a nawet latami? Dopóki nie udowodnią, że jest inaczej, mogą jedynie spekulować.

Kiedy mRNA wstrzykiwane do organizmu stale wnika do komórek i każe im wytwarzać miliony białek kolczastych przez długi czas, to jest to kolejna stała praca dla układu odpornościowego. Ale potem mówi się, żebyś dostał zastrzyk przypominający, a potem czwartą dawkę. Teraz organizm nieustannie wytwarza miliony białek kolczastych, jeszcze bardziej obciążając układ odpornościowy.

Podczas gdy organizm jest zajęty zwalczaniem milionów białek kolczastych, nie jest w stanie zwalczyć innych oportunistycznych infekcji lub komórek rakowych. To jest podobne do HIV. HIV zaraża i niszczy komórki układu odpornościowego, utrudniając walkę z innymi chorobami.

Kiedy HIV poważnie osłabia układ odpornościowy, może prowadzić do zespołu nabytego niedoboru odporności. Ale to nie wirus HIV zabija zarażonych, to oportunistyczne infekcje i nowotwory, z którymi układ odpornościowy nie może już walczyć.

Tak więc ta teoria z pewnością wyjaśniałaby, dlaczego oficjalne dane rządowe pokazują, że potrójnie zaszczepione osoby są bardziej narażone na zakażenie i przenoszą Covid-19 niż osoby nieszczepione.

To miałoby sens, dlaczego w pełni zaszczepieni częściej trafiają do szpitala i umierają z powodu Covid-19 niż nieszczepieni.

I miałoby sens, dlaczego standaryzowany wskaźnik śmiertelności na 100 000 osób jest najniższy wśród nieszczepionych w każdym wieku.

PfizerGate: Government reports prove COVID Vaccination decimates the Immune System
Jadwiga Bob shares this
11.1K
Posoborowe absurdy
UWAGA na @Maria Skalniak to protestantka lubująca się wrzucaniu "demonicznych objawień" , proroctw protestantów, które są podobne do objawień po SW II, a niezatwierdzone przez Kościól >> Demony zagnieździły się w Kościele? Rozmawiają Dariusz Pawlak i Stanisław Krajski
jacenty_11 shares this
867
Ja Grzesznik shares this
62
m.rekinek
ZWŁOKI ,,COVIDIAN" PO 2 DNIACH SĄ NIE DO ROZPOZNANIA. ZAKŁADY POGRZEBOWE ALARMUJĄ.
Przez ostatnie półtora roku ,,specjalista od końca życia" Edwin Spieard pisał, że ludzie, którzy umierają, nagle stają się poważnie odbarwieni i opuchnięci w ciągu dwóch dni. „Na szczęście inne domy pogrzebowe zaczynają teraz dostrzegać pewien wzór” – napisał w mediach społecznościowych.
Spieard zauważa, że w …More
ZWŁOKI ,,COVIDIAN" PO 2 DNIACH SĄ NIE DO ROZPOZNANIA. ZAKŁADY POGRZEBOWE ALARMUJĄ.

Przez ostatnie półtora roku ,,specjalista od końca życia" Edwin Spieard pisał, że ludzie, którzy umierają, nagle stają się poważnie odbarwieni i opuchnięci w ciągu dwóch dni. „Na szczęście inne domy pogrzebowe zaczynają teraz dostrzegać pewien wzór” – napisał w mediach społecznościowych.

Spieard zauważa, że w niektórych przypadkach zmarłych nie można już rozpoznać po dwóch dniach. W swojej firmie obserwuje „ogromny wzrost” tego obrzęku zmarłego, o 259 procent w porównaniu z pierwszymi ośmioma miesiącami 2021 roku. W rezultacie wkrótce rozpocznie rozmowy ze znanym patologiem, aby sprawdzić, czy jest to prawnie możliwe pobrać krew i dalej badać tkanki zmarłych.

Mówi, że nie może już sprawić, by zmarły znów stał się akceptowany społecznie. Jego narzędzia zapychają się podczas odwadniania i balsamowania. Ponieważ liczby tak dramatycznie wzrosły, chciałby wiedzieć, co to powoduje.

„Podobnie jak ja, patologa bardzo interesuje, dlaczego krew nagle staje się lepka i zawiera wiele skrzepów” – mówi Spieard.

Te wzorce można zaobserwować również za granicą.

Amerykański balsamista i przedsiębiorca pogrzebowy Richard Hirschman, rozmawiając w zeszłym tygodniu z Danielem Bobińskim z Keep the Republic, powiedział, że kolor i tekstura krwi zmarłego zmieniły się od 2021 roku. W niektórych przypadkach krew wydaje się zawierać ziarna piasku lub coś podobnego do „fusów z kawy” – powiedział Hirschman.

Bestattungsunternehmer und Einbalsamierer im In- und Ausland beginnen, ein rätselhaftes Muster zu erkennen