Clicks193
hr.news
1

Viganò inzistira: Zavjerenici su koristili Vatikan II. za rušenje crkve

Nadbiskup Carlo Maria Viganò odgovorio je na MarcoTosatti.com (6. srpnja) Sandru Magisteru koji je tvrdio da je Viganòva kritika prema Vatikanu II. "na rubu raskola".

Viganó žali što o njemu nisu razgovarali, već je "opterećen epitetima" i primjećuje da je u Crkvi etiketa koja je protivnika stavljala u položaj inferiornosti, nedostojne pažnje ili odgovora "lefebvriana", dok je na društveno-političkoj sceni "fašistička".

Viganò ponovno kaže da smo svi bili "prevareni" od onih koji su Vatikan II. koristili kao "kontejner opremljen vlastitim implicitnim autoritetom", dok "je iskrivljena njegova svrha".

Oni prevareni nisu zamislili - objašnjava Viganò - da je u Vatikanu II. manjina dobro organiziranih zavjerenika koristila Sabor "za rušenje Crkve iznutra."

Viganò kaže da je u tekstovima "namjerna dvosmislenost" namijenjena objedinjavanju suprotstavljenih i nepomirljivih vizija: "u ime procjene korisnosti i na štetu otkrivene Istine." Stoga ponovno sugerira "zaboraviti" Vatikan II. en bloc.

Primjećuje da su zagovornici Vatikana II. znali prakticirati damnatio memoriae, ne samo s jednim Saborom, već "sa svime", sve do točke da potvrde kako je "njihov sabor bio prvi u novoj crkvi", a to je počelo s tim da su "stara religija i stara misa bile dovršene".

Pa ipak, kontradiktorne interpretacije Vatikana II. za Vigana pokazuju koliko je štete učinjeno namjernim usvajanjem jezika, "koji je bio toliko mutan da je legitimirao suprotne i oprečne interpretacije, na temelju kojih je tada nastupilo glavno mirno proljetno doba."

#newsWmtnwzlbfy

Viribus
Počnite konačno pisati ispravno hrvatski: Drugi vatikanski (sabor); nikakav 'Vatikan II'!