Clicks287

Raport Piłata do cesarza Tyberiusza o Jezusie Chrystusie

osdamen
Szczęść Boże, Przedstawiamy nigdy wcześniej niepublikowany na YouTube (i szerzej nieznany) niezwykły dokument z książki z roku 1928 wydanej pt. "Raport Poncjusza Piłata do Cesarza Tyberiusza o …More
Szczęść Boże,

Przedstawiamy nigdy wcześniej niepublikowany na YouTube (i szerzej nieznany) niezwykły dokument z książki z roku 1928 wydanej pt. "Raport Poncjusza Piłata do Cesarza Tyberiusza o Jezusie", której przedruk znaleźliśmy w Bibliotece Narodowej pod tym tytułem.

Nie podejmujemy się oceny z punktu widzenia badaczy lub historyków (potwierdzenia prawdziwości czy prawdopodobieństwa historycznego istnienia takiego dokumentu), lecz uważamy że jego treść przybliża do Boga i może umocnić w wierze, nadziei i miłości.

Wszystkich zarzucających nam kłamstwa, fałszerstwo, nierzetelność, oszustwo odsyłamy do samej książki i jej autora. Nie będziemy również reagowali na żądania podania źródła (które w prosty sposób można znaleźć samemu na wyszukiwarce internetowej) lub ustosunkowania się do naszej oceny prawdziwości dokumentu. My czytamy, a więc wsłuchajmy się razem w jego treść i rozważajmy w naszych sercach.
Z Panem Bogiem Fundacja "Ku Bogu"