Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
05:29
Radek33
1510.7K
Masoni:"Papieżu,zniszczymy Cię!"Przerażające dyrektywy masonerii do zniszczenia KK. W 1917 roku, podczas jubileuszowego kongresu masonów rzymskich, z okazji ich dwusetnej rocznicy powstania, zorganizowali …More
Masoni:"Papieżu,zniszczymy Cię!"Przerażające dyrektywy masonerii do zniszczenia KK.

W 1917 roku, podczas jubileuszowego kongresu masonów rzymskich, z okazji ich dwusetnej rocznicy powstania, zorganizowali oni demonstrację na Placu św. Piotra w Watykanie. Demonstranci z nienawiścią wykrzykiwali drwiące z Kościoła świętego hasła i pieśni. Nieśli także wtedy obraz, na którym św. Michał Archanioł był pod nogami Lucyfera, z widniejącym napisem: "Papieżu, zniszczymy cię". W tym czasie w Rzymie studiował młody kleryk, Maksymilian Kolbe. Był on świadkiem tych pochodów. Czuł się głęboko dotknięty zuchwałym świętokradztwem masonów i czuł potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła. Podczas lata 1917 roku zorganizował grupkę siedmiu pierwszych członków stowarzyszenia do walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. Dnia 16 października 1917 roku na zebraniu, przed figurką Niepokalanej, oddali się oni całkowicie Niepokalanej i na znak oddania nosili Cudowne Medaliki, dając w ten sposób początek Rycerstwu Niepokalanej. Poniższy tekst stanowi dla nas, zwłaszcza rycerzy Niepokalanej, kontynuatorów misji św. Maksymiliana, wyzwanie do spotęgowania wysiłków i działań, zmierzających do zniszczenia planu masonerii i ocalenia tych, którzy ulegli jej wpływom.
hawaii
Przeczytaj to koniecznie: Zatajone bogactwa Polski 😊
stanislawp
"Papieżu,zniszczymy Cię!"
re
Patrzac na los papieża Benedykta to tak jakby juz tego dokonali...czas pokaże.
More
"Papieżu,zniszczymy Cię!"
re

Patrzac na los papieża Benedykta to tak jakby juz tego dokonali...czas pokaże.
stanislawp
malgorzata__13 10:19
Nie bzdury,nie bzdury,wszak to dziś bp Williamson ma wyświęcić swojego "biskupa",może już jest po ptokach.I tak oto było jedno Bractwo a już jest dwa,cdn.
===========
re
Bóg obdarzył nas Biskupem Prawdy Richardem Williamsonem
W pierwszym rzedzie bp Williamson stoi kością w przełyku liderom żydów rabinicznych, fałszywej religi, twierdzącej że maja prawdziwego Boga i prawdziwą …More
malgorzata__13 10:19

Nie bzdury,nie bzdury,wszak to dziś bp Williamson ma wyświęcić swojego "biskupa",może już jest po ptokach.I tak oto było jedno Bractwo a już jest dwa,cdn.

===========

re

Bóg obdarzył nas Biskupem Prawdy Richardem Williamsonem

W pierwszym rzedzie bp Williamson stoi kością w przełyku liderom żydów rabinicznych, fałszywej religi, twierdzącej że maja prawdziwego Boga i prawdziwą religię...

Skoro ich religia i ich Bóg jest prawdziwy to Chrześcijaństwo jest niepotrzebne... wystarczy iść za starszymi braćmi ii wyrzec się Jezusa tak jak oni...

tej propagandzie ulega coraz więcej biskupów, którym klaska/przyklaskuje malgorzata__13

Do biskupów niemieckich jak heretyk Walter Kasper czy Marx od 17 marca dołączył jasno i jawnie kard

Timothy Michael Dolan z Nowego Jorku

Bluźni przeciw Bogu i Jego Woli.
Nemo potest duobus dominis servire !
Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest przywódcą …
Tygodnik “Le Réveil du Peuple” opublikował artykuł, w którym sprecyzował, że te „deklaracje” padły na tajnych zebraniach loży masońskiej B’nai B’rith, złożonej z samych Żydów.
Poniżej niektóre tezy tego artykułu z 1936 roku.

„Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku …More
Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest przywódcą …

Tygodnik “Le Réveil du Peuple” opublikował artykuł, w którym sprecyzował, że te „deklaracje” padły na tajnych zebraniach loży masońskiej B’nai B’rith, złożonej z samych Żydów.

Poniżej niektóre tezy tego artykułu z 1936 roku.


„Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku społecznego i dopóki każda religia, każdy patriotyzm, każda godność nie zostaną zlikwidowane, nasze królowanie na ziemi nie może nadejść..

Mamy przed sobą jeszcze długą drogę zanim będziemy mogli zniszczyć naszego głównego przeciwnika – Kościół katolicki. Z tego też powodu zabraliśmy się z całą mocą by skutecznie zaatakować fundamenty Kościoła.

Rozpowszechniliśmy ducha Rewolucji i fałszywy liberalizm wśród wszystkich Narodów goim, by przekonać ich do oddalenia się od od ich wiary, by zaczęli wstydzić się wyznawać i praktykować religię, by przestali być posłusznymi przykazaniom ich Kościoła.

To my doprowadziliśmy wielką ich liczbę do stania się ateistami, jeszcze więcej przekonaliśmy do szczycenia się pochodzeniem od małpy (Darwinizm).

To my wbiliśmy im do głowy nowe teorie, niemożliwe do zrealizowania, jak komunizm, socjalizm, anarchizm. A wszystkie służą naszym celom.

To my postępowaliśmy zgodnie ze wskazówkami naszych przywódców, którzy mówili mądrze:


sprawcie by niektórzy z naszych synów zostali kardynałami i biskupami by zniszczyć Kościół.

To my jesteśmy ojcami wszystkich rewolucji, także tych, które obracają się przeciwko nam.

To my możemy chwalić się, że jesteśmy twórcami Reformacji.


Kalwin był jednym z naszych synów, z pochodzenia był Żydem, wykształconym przez autorytety żydowskie i wspierany przez przez nasze finanse by odegrać swoją rolę w Reformacji.

Luter był pod wpływem naszych przyjaciół Żydów a jego spisek przeciwko Kościołowi ukoronowany został sukcesem, także dzięki naszym finansom.

Jesteśmy wdzięczni Protestantom za wspaniałomyślne poparcie, które udzielają nam w walce przeciwko potędze cywilizacji chrześcijańskiej i w naszych przygotowaniach do nadejścia naszej supremacji na światem całym i nad królestwami goim.
Udało nam się zniszczyć większość europejskich tronów. Reszta podzieli ich los niebawem.

Rosja już zaakceptowała nasze panowanie. Francja ze swoim masońskim rządem znajduje się w naszej mocy. Anglia, zależna od naszych finansów, znajduje się pod naszymi obcasami.

Naszą nadzieję na zniszczenie Kościoła katolickiego pokładamy w Protestantyzmie. Hiszpania i Meksyk to dwa narzędzia w naszym ręku.

Wiele innych krajów, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi już jest podporządkowanych naszym planom.


Większa część światowej prasy jest pod naszą kontrola. Robimy wszystko, by ta podjudzała do nienawiści przeciwko Kościołowi katolickiemu.”

10 stycznia 1937 roku, żydowski dziennik z Nowego Jorku, “Freiheit” pisał :

„Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest przywódcą Kościoła katolickiego. Judaizm jest w opozycji do Chrześcijaństwa w ogóle a do Kościoła katolickiego w szczególności.”
Nemo potest duobus dominis servire !
Zbrodnicze cele wolnomularstwa - ENCYKLIKA PAPIEŻA KLEMENSA XII
ENCYKLIKA PAPIEŻA KLEMENSA XII
IN EMINENTI
O tajnych stowarzyszeniach

28 IV 1738 r.
KLEMENS BISKUP
Sługa Sług Bożych
Na wieczną rzeczy pamiątkę
Rozprzestrzenianie się tajnych stowarzyszeń
Do wszystkich wiernych. Pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!
Ponieważ zostaliśmy wyniesieni do godności apostolskiej i chociaż mało …More
Zbrodnicze cele wolnomularstwa - ENCYKLIKA PAPIEŻA KLEMENSA XII

ENCYKLIKA PAPIEŻA KLEMENSA XII

IN EMINENTI
O tajnych stowarzyszeniach


28 IV 1738 r.

KLEMENS BISKUP
Sługa Sług Bożych
Na wieczną rzeczy pamiątkę

Rozprzestrzenianie się tajnych stowarzyszeń

Do wszystkich wiernych. Pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!

Ponieważ zostaliśmy wyniesieni do godności apostolskiej i chociaż mało dorównujemy im w zasługach, to jednak z zrządzenia Bożej opatrzności, jak to nakazuje Nam troska pasterska, która została Nam powierzona z wysoka, zamierzamy ze szczególną troską zwrócić uwagę na to, co kładzie kres występkom i błędom, w celu ustrzeżenia prawdziwej religii w nienaruszonej postaci, a co także powinno przyczynić się do uspokojenia grożącego w dzisiejszych czasach całemu światu katolickiemu niebezpieczeństwa zaburzeń społecznych.
Dowiedzieliśmy się z opinii publicznej, że rozprzestrzeniają się szeroko, co dzień czyniąc dalsze postępy, pewne stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania, koła i tajne związki zwane popularnie wolnomularzami, frankmasonami lub występujące pod inną nazwą w zależności od zróżnicowania językowego, w których ludzie wszelkich religii i wszelkich sekt, stwarzając pozory naturalnej uczciwości, wiążą się między sobą umową równie ścisłą, co nieprzeniknioną, według praw i statutów, wymyślonych po to, by zobowiązując się przysięgą złożoną na Biblię i pod groźbą najcięższych kar, pokrywać nienaruszalnym milczeniem wszystko, co czynią w mrokach tajemnicy.
Zbrodnicze cele wolnomularstwa
Ale taka jest natura zbrodni, że sama się zdradza, że woła głośno, przez co można ją odkryć i rozpoznać, toteż owe wyżej wymienione stowarzyszenia i tajne związki wzbudziły tak silne podejrzenia w umysłach wiernych, że wstąpienie do tych stowarzyszeń w oczach ludzi światłych i roztropnych oznacza splamienie się piętnem zepsucia moralnego i występku, gdyż gdyby nie czyniły one niczego złego, nie nienawidziłyby tak światła. A podejrzenia te tak się wzmogły, że w wielu państwach wymienione stowarzyszenia zostały od dawna zakazane i wyjęte spod prawa, jako zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Wieczyste potępienie masonerii
Zastanawiając się więc nad ogromem zła, jakie wynika zazwyczaj z tego rodzaju stowarzyszeń lub tajnych związków nie tylko dla spokoju państw, ale też dla zbawienia dusz, i że z tego powodu nie można ich żadną miarą pogodzić z prawem cywilnym i kanonicznym, skoro z wyroków Boskich obowiązkiem Naszym jest czuwać dniem i nocą – jako wierny i roztropny sługa rodziny Pana Naszego – aby ludzie tego rodzaju nie wdzierali się jak złodzieje do domów i nie pustoszyli jak lisy winnicy, nie wypaczali serc prostaczków i nie godzili w nich potajemnie zatrutymi strzałami, aby zamknąć bardzo szeroką drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla nieprawości popełnianych bezkarnie, i dla innych znanych Nam powodów słusznych i rozsądnych, idąc za radą wielu naszych Czcigodnych Braci kardynałów świętego Kościoła rzymskokatolickiego i z Naszej własnej inicjatywy, zdobywszy uprzednio rozeznanie w tej sprawie, po dojrzałym namyśle i mocą Naszej pełnej władzy apostolskiej, postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze.

Zakaz wstępowania i sprzyjania stowarzyszeniom wolnomularzy pod karą ekskomuniki

Dlatego zabraniamy formalnie i na mocy świętego posłuszeństwa wszystkim i każdemu z osobna wiernym Jezusa Chrystusa wszelkiego stanu, rangi, kondycji, godności i stanowiska, świeckim i duchownym, diecezjalnym czy zakonnym, zasługującym nawet na szczególne wymienienie, by się nie odważyli i nie pozwolili sobie pod jakimkolwiek pretekstem, pod jakimkolwiek pozorem, wstępować do wymienionych stowarzyszeń wolnomularzy lub inaczej nazwanych, rozpowszechniać je, utrzymywać, przyjmować u siebie lub udzielać im schronienia gdzie indziej, ukrywać ich, zapisywać się do nich, być przez nich przyjętymi, wspomagać ich lub dawać im środki i możność do gromadzenia się, dostarczać czegokolwiek, udzielać im rady, pomocy lub poparcia, otwarcie lub potajemnie, bezpośrednio lub pośrednio, osobiście lub przez innych, w jakikolwiek sposób, jak również zachęcać innych, namawiać, nakłaniać, by się zapisywali do tego rodzaju stowarzyszeń, by stawali się ich członkami, pomagać im w tym, wspierać ich lub utrzymywać w jakikolwiek sposób lub im doradzać.
I nakazujemy im stanowczo powstrzymać się całkowicie od wszelkiego udziału w tych stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zebraniach, kołach lub tajnych związkach, a to pod karą ekskomuniki, którą ściągnęliby na siebie wszyscy popełniający wyżej wymienione czyny przez sam fakt (ipso facto) i bez żadnych innych dochodzeń, od której to ekskomuniki nikt nie może dostąpić łaski rozgrzeszenia, jak tylko przez Nas, lub przez aktualnie sprawującego rządy Biskupa Rzymu, chyba że w niebezpieczeństwie śmierci (in articulo mortis).

Zakończenie
Życzymy też sobie i polecamy, aby wszyscy biskupi i wyżsi duchowni i inni ordynariusze miejsca i wszyscy inkwizytorzy od spraw herezji powiadamiali i występowali przeciwko popełniającym te wykroczenia bez względu na stan, rangę, kondycję, godność i stanowisko, powstrzymywali ich, wymierzali zasłużone kary jako mocno podejrzanym o herezję.
Życzymy sobie także, aby odpis niniejszego dokumentu, jak i jego druk podpisany był ręką notariusza sądu cywilnego oraz opieczętowany pieczęcią kościelną w celu jego uwierzytelnienia, ma on być także publicznie obwieszczony w formie zgodnej z niniejszym oryginałem.
Nikomu nie można niniejszego dokumentu zawierającego Naszą decyzję, potępienie, zakaz i nakładającego interdykt, w jakikolwiek sposób podważać czy też zniszczyć. Jeżeli ktokolwiek odważyłby się to uczynić niech wie, że ściąganie na siebie gniew Boga Wszechmogącego i błogosławionych apostołów Piotra i Pawła.
Postanowiono w Rzymie u Św. Maryi Większej roku tysiąc siedemset trzydziestego ósmego od wcielenia Pańskiego. Dnia 28 kwietnia, w ósmym roku Naszego pontyfikatu.

Klemens XII

=============================


Encyklika „In eminenti” była pierwszym dokumentem Kościoła katolickiego potępiającym masonerię. Oficjalną datą powstania „nowożytnej” masonerii jest 24 czerwca 1717 r. w Londynie.

„W Belgii, podobnie jak we Francji czy we Włoszech, przynależność do masonerii stanowi niemal konieczny wymóg dla zrobienia kariery na uniwersytecie, w sądownictwie i na wszystkich najważniejszych stanowiskach państwowych”

prof. Roberto de Mattei

Uniwersytet Europejski w Rzymie

Źródło: Dwumiesięcznik MICHAEL, październik -listopad-grudzień 2013
malgorzata__13
Właśnie o tym mówimy,został wykluczony:
Rzecznik Bractwa poinformował, że powody decyzji były dwojakie: z jednej strony chodziło o nieposłuszeństwo Williamsona wobec władz grupy i krytycyzm, a z drugiej o jego publiczne negowanie Zagłady.Teraz on będzie działał na własną rękę i odprawiał Msze w rycie wiadomym.
Martyna1
Małgorzato - Bp Williamson nie reprezentuje już Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X.
malgorzata__13
Nie bzdury,nie bzdury,wszak to dziś bp Williamson ma wyświęcić swojego "biskupa",może już jest po ptokach.I tak oto było jedno Bractwo a już jest dwa,cdn.
Martyna1
A malgorzata wypisuje bzdury o lefebrystach w wiadomym celu.
Wiedz o tym, że oni nie smakują owoców nieposłuszeństwa. Oni boleją nad tym, co dzieje się w kościele i nieustannie głoszą niezmutowaną wiarę katolicką.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Słynne Bractwo lefebrystów już się podzieliło,teraz i oni posmakowali gorzkiego …More
A malgorzata wypisuje bzdury o lefebrystach w wiadomym celu.
Wiedz o tym, że oni nie smakują owoców nieposłuszeństwa. Oni boleją nad tym, co dzieje się w kościele i nieustannie głoszą niezmutowaną wiarę katolicką.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słynne Bractwo lefebrystów już się podzieliło,teraz i oni posmakowali gorzkiego owocu swojego nieposłuszeństwa,a to dopiero początek spożycia.
Martyna1
Tylko Msza Wszechczasów!!!
Jeśli do Kościołów NIE powróci na stałe Msza święta trydencka, to nadal będziemy zbierać ZGNIŁE owoce masonerii, jakim jest rozpowszechniany od soboru modernizm.
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
I za tymi, którzy się do Ciebie NE uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, MASONAMI i …More
Tylko Msza Wszechczasów!!!
Jeśli do Kościołów NIE powróci na stałe Msza święta trydencka, to nadal będziemy zbierać ZGNIŁE owoce masonerii, jakim jest rozpowszechniany od soboru modernizm.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
I za tymi, którzy się do Ciebie NE uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, MASONAMI i poleconymi Tobie.
🙏
malgorzata__13
Sobór Watykański II miał szczególne znaczenie zarówno dla Kościoła jak i dla samego Karola Wojtyły. Sobór dokonał rozliczenia się z przeszłością Kościoła i wytyczył nowe zadania, których jednym z największych realizatorów stał się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
historia.na6.pl/rola_jana_pawla…
Kto nie odrobił lekcji za pontyfikatu Jana Pawła II teraz czuje się zagubiony …More
Sobór Watykański II miał szczególne znaczenie zarówno dla Kościoła jak i dla samego Karola Wojtyły. Sobór dokonał rozliczenia się z przeszłością Kościoła i wytyczył nowe zadania, których jednym z największych realizatorów stał się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
historia.na6.pl/rola_jana_pawla…

Kto nie odrobił lekcji za pontyfikatu Jana Pawła II teraz czuje się zagubiony i wpada w pułapki wizjonerów-amatorów.Słynne Bractwo lefebrystów już się podzieliło,teraz i oni posmakowali gorzkiego owocu swojego nieposłuszeństwa,a to dopiero początek spożycia.
malgorzata__13
Kiedy Jan Paweł II pojawił się na schodach samolotu, niemal wszyscy zebrani na lotnisku przywitali go burzą oklasków i okrzykami: „Viva il Papa”. Prezydent Baszar el-Asaad witając Papieża, powiedział, że widzi w nim orędownika pokoju i zaapelował o poparcie dla Syrii, Libanu i Palestyńczyków w walce z izraelskim „uciskiem”.
Kiedy z ust Jana Pawła II padły wypowiedziane po arabsku słowa …More
Kiedy Jan Paweł II pojawił się na schodach samolotu, niemal wszyscy zebrani na lotnisku przywitali go burzą oklasków i okrzykami: „Viva il Papa”. Prezydent Baszar el-Asaad witając Papieża, powiedział, że widzi w nim orędownika pokoju i zaapelował o poparcie dla Syrii, Libanu i Palestyńczyków w walce z izraelskim „uciskiem”.
Kiedy z ust Jana Pawła II padły wypowiedziane po arabsku słowa błogosławieństwa: „Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Syrii pomyślnością i pokojem. As-salamu alaikum!”, rozległy się gromkie brawa dostojników syryjskich i gości zaproszonych na powitanie.
www.opoka.org.pl/…/grecja_052001_k…

"Al-Watan" - Świat arabski nie zapomni stanowiska Jana Pawła II w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie i wojny w Iraku. W tej drugiej sprawie wzbudził nawet gniew USA. Dziennik przypomina, że przez 26 lat pontyfikatu papież odwiedził ponad 20 krajów islamskich. "Do historii przeszedł jako człowiek wielkiego porozumienia. Ustanowił nową erę w stosunkach między muzułmanami a chrześcijanami. To poniekąd zmusza kolejnego papieża do kontynuowania dialogu".
www.serwistanca.republika.pl/janpaweldrugi/08.htm
One more comment from malgorzata__13
malgorzata__13
"Karol Wojtyła - Twój kandydat w codziennych wyborach" - takim hasłem Centrum Myśli Jana Pawła II przypomina o 10. rocznicy śmierci papieża.
ekai.pl/…/ruszyla-kampani…
stanislawp
Masoni lubią celebrować...celebrowali 200 lecie jawnej działalności w roku 1917.
Dzisiejsze osiagnięcia masonerii są wręcz przerażające.
Na 300 lecie będą chcieli celebracji w samym Watykanie na gruzach Pałacu Papieskiego.
Co na to odpowiemy my katolicy?
Czy będziemy udawać że nie ma sprawy, nie ma problemu, że wszystko jest w porządku i władza Jezusa nad narodami jest niezagrożona?
Pan Jezus nie …More
Masoni lubią celebrować...celebrowali 200 lecie jawnej działalności w roku 1917.
Dzisiejsze osiagnięcia masonerii są wręcz przerażające.
Na 300 lecie będą chcieli celebracji w samym Watykanie na gruzach Pałacu Papieskiego.
Co na to odpowiemy my katolicy?
Czy będziemy udawać że nie ma sprawy, nie ma problemu, że wszystko jest w porządku i władza Jezusa nad narodami jest niezagrożona?

Pan Jezus nie narzuca nikomu swego panowania.
Daje każdemu wybór.
Chcecie Lucyfera za króla jak Masoni? Wasz wybór!
Pan Jezus stanie w obronie tylko tych narodów, które Jego wybiorą za Króla.
Polska ma szansę aby obrać prezydentem Grzegorza Brauna, jedynego kandydata jawnie opowiadającego się za Jezusem, Królem Polski!
stanislawp
Rajmund Kolbe poznał cele Braci Masonów.
Przez własnych przełożonych był wyśmiewany, głupi Mundzio.
Nie zważając na to wydał walkę na śmierć i życie z tą wrogą Kościołowi organizacją...kto wtedy mógł przewidzieć że zjawi się Hitler?
Dziś mamy ks Piotra Natanka.
Idzie tą samą drogą. Sam przeciw wszystkim wyszydzającym i wyśmiewającym, sam przeciw hierarchom zakazującym klękanie w Kościele.
Sam …More
Rajmund Kolbe poznał cele Braci Masonów.
Przez własnych przełożonych był wyśmiewany, głupi Mundzio.
Nie zważając na to wydał walkę na śmierć i życie z tą wrogą Kościołowi organizacją...kto wtedy mógł przewidzieć że zjawi się Hitler?

Dziś mamy ks Piotra Natanka.
Idzie tą samą drogą. Sam przeciw wszystkim wyszydzającym i wyśmiewającym, sam przeciw hierarchom zakazującym klękanie w Kościele.
Sam przeciw hierarchom wspierających Masonerię!
🙏 😡