07:45
Clicks2.2K
gregory56
4
LAUDATIO NA CZEŚĆ NASZEJ CZCIGODNEJ MATKI POLKI Ś.P. Jadwigi Kaczyńskiej. Naród Polski mądrzejszy niż obecne władze. Naród Polski - solidarny w obliczu Dni Żałoby i w czas Pogrzebu także Swoich …More
LAUDATIO NA CZEŚĆ NASZEJ CZCIGODNEJ MATKI POLKI Ś.P. Jadwigi Kaczyńskiej.

Naród Polski mądrzejszy niż obecne władze. Naród Polski - solidarny w obliczu Dni Żałoby i w czas Pogrzebu także Swoich Niezwykłych Cichych, Pokornych i Kornych, Skromnych Uczciwych Bohaterów-Patriotów. Bazylika Św. Krzyża w Warszawie - w Dniu 23.01.2013 Roku - nie mógł pomieścić wszystkich, którzy przybyli, by towarzyszyć w Ostatniej Posłudze-Drodze Osoby Niezwykłej, Nadzwyczajnej jak to określili na swoim wielkim bilbordzie Mieszkańcy Rodzinnych Starachowic ŚP. Pani Jadwigi Kaczyńskiej - Pierwszej Matki Rzeczpospolitej. Jest to bezwzględna Prawda. Tylko tak można nazwać Kobietę, której Synowie - to Prezydent Lech Kaczyński i Premier Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński, tj. Odnowionego Państwa Polskiego, Państwa opartego o takie wartości, o jakie wartości pragnie swoje Państwo oprzeć Naród - od wieków na swoim, zawsze gotów do walki o swoją Suwerenność, Wolność, Niepodległość, Tożsamość, a więc o Wartości Uniwersalne, wynikające , z Dekalogu i Ewangelii. Śp. Pani Jadwiga Kaczyńska - Pierwsza Matka Rzeczpospolitej walczyła o Wolność Polski, o czym przypomniał Metropolita Drohiczyński Jego Ekscelencja ks. Abp Dydycz - Już od 14 roku życia jako sanitariuszka Szarych Szeregów. Walczyła także o polskość, o demokrację, o polski charakter firm w latach późniejszych… Walczyła po cichu, ale całą swoją Postawą i Codziennością - konsekwentnie, dzień po dniu, stanowczo mówiąc swoje Nie wobec niesprawiedliwości, bezprawia, narzucania woli całemu Narodowi przez tę haniebną ordę ze Wschodu, tak haniebnie narzucającą swoje bolszewickie i POstubeckie prawa, które były jednym bezprawiem. Tworzony Dom Polski przez ŚP Panią Jadwigę Kaczyńską był prawdziwym Narodowym Sanktuarium, gdzie zawsze honorowe miejsce miały Wiara, Kultura, Literatura, Tradycje Polskich Powstań Narodowych, Pamięć o Bohaterach zarówno z czasów Victorii Rzeczpospolitej, ale i z czasów Zaborów, do których przyczynił się także Czas Możnych Magnatów, którym bliższe były srebrniki z obcych dworów; buta, bufonada, jakże podobna do wielu i dzisiejszych osobników z tzw. elity władzy, co potwierdza ... Smoleńsk i wyjaśnianie tego potwornego Dramatu, wyjaśnianie w taki sposób, by niczego już nie wyjaśnić. Jadwiga Kaczyńska nie doczekała wyjaśnienia przyczyn i okoliczności, w jakich zginął jej syn, synowa oraz wielu polskich polityków pod Smoleńskiem. Ten ogromny Dramat to także Dramat osobisty ŚP. Pani Jadwigi Kaczyńskiej. Sumienie sprawców tego dramatu nie ruszyło. Nie padło słowo: przepraszam - z ust obecnego prezydenta i z ust obecnego premiera. Betonowa mina. Betonowa twarz. To Naród oddał hołd i towarzyszył w Ostatniej Drodze swojej Pierwszej Matce Rzeczypospolite. Elita władzy przygotowywała się już do swoich obrad sejmowych w sprawie związków partnerskich...Znalazło się dla nich nawet miejsce w Sejmie. Gdy dyskutowano o wydłużeniu wieku emerytalnego, tak istotnego dla Świata Pracy, delegacja Świata Pracy nie mogła w tych obradach uczestniczyć. Nie było wtedy poczucia demokracji w sumieniu Ryszarda Kalisza i Elsnera. Pierwsza Matka Rzeczpospolitej walczyła o zupełnie inną Polskę, zupełnie innymi metodami i za to wszystko z jakimże bólem i łzami w oczach żegnał Ją Cały Naród Polski, z Góralami włącznie, włącznie z władzami PIS i wszystkimi organizacjami, dla których Polska jest Najważniejsza. Polska Sprawiedliwa, Polska Samorządna, Polska u Siebie - Polska - Rodzinny Dom dla Wszystkich Polaków, Dom Przyjazny, Solidarny dla Dzieci, Młodzieży, dla Świata Pracy, dla Rencistów i Emerytów, dla Matek wychowujących Kolejne Polskie Pokolenia.
jadwiska
Spraw,prosimy Cie,Panie,aby dusze sług i służebnic Twoich,oczyszczone ze swoich win,otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.
Alicja Snaczke
Gregory56 - dziękuję za zdjęcia przybliżające piękną Polską Rodzinę Kaczyńskich.
szczęśliwa
Dziękuję!!!1
gregory56
Polecam ten film bo jest poprawiony o podkład słowny. Przez pomyłkę wrzuciłem film bez podkładu?