01:01
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Stano Kobella
Ale takéto voľačo! A podľa našich politikov a chvál mainstreamu taký kúpeľ v 5G mikrovlnách prospieva nášmu zdraviu Barrie Trower o škodlivosti wifi žiarenia deťom