36:16
DOŚWIADCZENIA MISTYCZNE (III etap życia duch.), 13/13, Ks. Dawid Pietras