Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks46
vi.news

Chính trị gia Bolivian với chuỗi Mân côi: Pachamama sẽ không bao giờ quay trở lại, "Bolivia thuộc về Chúa Kitô" (Video)

Luis Fernando Camacho, một trong những người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Bolivia, đã xuất hiện với một chuỗi mân côi trên tay trong một video có tên "#Chúa Ki tô đã trở lại Cung điện".

Sau khi loại bỏ chính quyền của Evo Morales, ông đã xông vào dinh tổng thống với một bài phát biểu: "Pachamama sẽ không bao giờ quay lại cung điện, Bolivia thuộc về Chúa Kitô."

Camacho được biết đến với các việc tham khảo thường xuyên của mình về "sức mạnh của Chúa." Ông cũng ký gửi một cuốn Kinh thánh trong tòa nhà chính phủ ở La Paz.

Với cương vị một luật sư, doanh nhân và chính trị gia, ông đã là chủ tịch của Ủy ban dân sự của La Santa Cruz kể từ năm 2019.

#newsLrauvogaix