Clicks40
vi.news

Francis: Giáo hội phải phục tùng "Nhân loại chung của chúng ta"

Francis đã tiếp nhận 24 lãnh đạo của Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái của Sáng kiến Đức tin Áp-ra-ham (AFI) tại Domus Santa Marta vào ngày 16 tháng 1.

Sau đó, Rabbi David Rosen, một thành viên của AFI, nói với Zenit.org rằng Francis đã gọi tình huynh đệ của nhân loại là "cơ sở để thúc đẩy hòa bình trên thế giới" và tuyên bố rằng "tất cả những khác biệt khác phải phụ thuộc vào nhân loại chung của chúng ta."

Mục tiêu của AFI là tuyên truyền Tài liệu Abu Dhabi dị giáo của Francis về tình huynh đệ của nhân loại nhằm thúc đẩy sự thờ ơ đối với các lỗi sai nghiêm trọng về tôn giáo.

Theo Chúa Kitô, tất cả đều phụ thuộc vào Ngài, và không có sự bình an nếu không có Ngài.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsMwdqyzscds