Clicks31
vi.news

Tại sao Francis lại loại bỏ Hồng y Filoni

sự thay thế của Hồng y Fernando Filoni với tư cách là Hội trưởng Truyền giáo cho các Dân tộc có thể có lý do cá nhân, Sandro Magister viết trên Settimo Cielo (11 tháng 12) .

Filony đã bị loại bỏ "một cách thô bạo" khỏi vị trí của mình, như Magister đã nói. Ông cho rằng "sự thiếu tôn trọng" của Francis đối với Filoni có liên quan tới sự gần gũi của Đức Hồng y đối với Đường lối giáo lý mới, "một phong trào mà rõ ràng là Giáo hoàng rất dị ứng".

Hơn nữa, Francis có thể không thích những sự dè dặt được Filoni thể hiện trong hai cuộc phỏng vấn với L'Osservatore Romano và với VaticanNews.va liên quan đến các thỏa thuận bí mật của Francis với Trung Quốc hồi tháng 9 năm 2018.

Hình ảnh: Fernando Filoni, © Yunlin County Government, CC BY-SA, #newsJmdntvucga