Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.5K

Pan Jezus tak "nie po chrześcijańsku"? [Tuba Cordis 15 I A.D. 2017]

Zgodnie z błędnymi wyobrażeniami wielu współczesnych katolików na temat chrześcijaństwa, nasz Boski Mistrz w swoim radykalizmie zachowywał się niejednokrotnie zgoła "nie po chrześcijańsku"!