Clicks111
Musisz to wiedzieć!(181)Antysemityzm jaki znamy to pomyłka!Twórca definicji przewraca się w grobie. Słowo antysemityzm jest urojonym żydowskim słowem politycznym "batem" na niepokornych , którzy …More
Musisz to wiedzieć!(181)Antysemityzm jaki znamy to pomyłka!Twórca definicji przewraca się w grobie.

Słowo antysemityzm jest urojonym żydowskim słowem politycznym "batem" na niepokornych , którzy ośmielają się ich krytykować za fałszowanie historii wg talmudycznego myślenia
Młot na posoborowe aberracje
Żydzi mają rozdwojoną jaźń. Nie wiedzą kim są. Jeżeli nas oskarżą o antysemityzm. TAKIMI ARGUMENTAMI MOŻEMY WYBRONIĆ SIĘ W SĄDZIE