Clicks581
irenateresa
Modlitwa do Boga Ojca. Bóg Ojciec obiecał: Kto Mi te akty ofiaruje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże …More
Modlitwa do Boga Ojca.

Bóg Ojciec obiecał: Kto Mi te akty ofiaruje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało czczony, ale Mnie się czci jeszcze mniej.
Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcie Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.

Ojcze, kocham Cię serdecznie - ratuj dusze!
Ojcze, kocham cię czule - ...

Ojcze, kocham Cię delikatnie - ...
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko -...
Ojcze, kocham Cię żarliwie -...
Ojcze, kocham Cię płomiennie -...
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie -...
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie -...
Ojcze, kocham Cię nade wszystko -...
Ojcze, kocham Cię bez miary -...
Ojcze, kocham Cię niewymownie -...
Ojcze, kocham Cię ponad miarę -...
Ojcze, kockam Cię bez końca -...
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci -...
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy aniołowie i święci -...
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi św. Józef i jak Cię teraz kocha w niebie -...
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochała na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w niebie -...
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty -...

Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople, któreTwój Boski Syn ostatkiem sił Swej miłości wylał, i ofiaruję Ci je nieskończoną ilość razy. Amen.
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Amen. Ze Swoim ukochanym Dzieciątkiem Niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.