Clicks4.1K
Libor Halik
9

Český národ má možná ještě šanci i za 3.světové války!?? (Opravil jsem 6.1.2017)

Až do r.1957 žila v Česku v diecézi královéhradecké jediná stigmatizovaná Češka, dle některých v pověsti svatosti, Anna Tomanová (na fotce), která své bolesti a kříže obětovala za české kněze a český národ. Český invalidní kněz dominikán P. Filip M. Antonín Stajner III. OP pomocí mrkání očima (nefungují mu žádné jiné svaly totiž) napsal její životopis a v něm jsou i některá její proroctví.
Knihu "Chudobka z Orlických hor. Životní píseň lásky a oběti stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové", z nakladatelství Flétna 2014, mám už přečtenou.
Ona se nejdřív obětovala za svého nemocného bráchu - budoucího kněze, pak za další a všechny české kněze, byla strašně mučená do 3.8.1946 lékařkou, která jí naschvál dávala do těla různé předměty a jedy, aby ji stigmatizovanou zabila.
Lékařka byla z Brna a dělala jako, že je zbožná katolička, ale byla to sadistická satanistka MUDr. Müllerov - Daňková. Byla to gynekoložka a gynekologicky ji strašně mučila, té stigmatizované lhala, že to dělá na ní z nařízení královéhradeckého biskupa Píchy, ale byla to lež lékařky. Současně lékařka i potom klamala dál biskupa, takže ten zakazoval královéhradeckým katolíkům návštěvy u stigmatizované, proto poznalo stigmatizovanou velmi málo českých křesťanů.
Ta stigmatizovaná pravděpodobně NEvykoupila svými bolestmi hříšný český národ!!!! (L: Nepravdivou se ukázala její předpověď, že ona zemře dříve než prezident Klement Gottwald a že ona mu poté z nebe vyprosí obrácení na křesťanskou víru. Za 3 dny po její předpovědi zemřel r.1953 Gottwald, ale ona zemřela až r.1957. Nepravdivou byla její předpověď, že kardinál Kašpar bude papežem blahořečen 5 let po svatořečení papeže Pia X. V r.1954 totiž proběhlo svatořečení Pia X., ale kardinál Kašpar nebyl blahořečen dodnes. Nepravdivou byla její předpověď, že ona zemře bajonetem ruských vojáků v čase až záplava ruských vojsk obsadí česká města a vsi. Ona zemřela dříve - r.1957, ruská vojska vstoupila do českých měst a vsí až r.1968. Tato proroctví jsem četl v archivu, do prodávané knihy dána nebyla. Můj kamarád invalidní kněz dominikán P. Filip M. Antonín Stajner je při psaní knihy ještě neznal, nečetl.)
Ten nepohyblivý kněz pravděpodobně někoho z našeho národa vykupuje! Soška Panny Marie v bytě, kde leží má někdy živý obličej! Mluvil jsem o tom v kázání na: Viděl jsem Pannu Marii, jak s hněvem pohlédla na církevního soudce Kázání má 30 minut, nejdřív je čtení z Bible, nejdůležitější říkám v závěru.
Z knihy str. 314 svědčí katolický kněz P. František Janeček: "Řekla mimo jiné, že jiné velké národy zanikly, protože opustily Církev, a ještě mnohé zaniknou, ale malému českému národu připadá veliký úkol přinášet oběti a zabraňovat výbojům neukázněných národů." (L: Avšak návštěvnost bohoslužeb v České republice je dodnes menší ve srovnání se všemi okolními národy, čili český národ NEpřináší oběti.)
Na str. 313 je to, co vyprávěla její maminka budoucímu katolickému knězi P. Františku Janečkovi ze slov své stigmatizované dcery v extázi: "Přijde krátká, ale zlá válka, která nebude v Evropě. Po ní přijdou nakažlivé nemoce a zemře mnoho lidí. Bude se vyrovnávat počasí (L: protože válčit se bude i klimatickými zbraněmi jako je HAARP, což naruší rovnováhu počasí), budou znamení na Slunci, přijdou velké přírodní katastrofy, veliké povodně, zemětřesení, mrazy a hodně sněhu i vedra. Má být ještě 6 papežů, z nichž 1 bude prohlášen za svatého."
Chápu to tak, že 3. světová válka za současného papeže Benedikta XVI. začne, ale skončí za svatého papeže panujícího po smrti Benedikta XVI., který dle římského stigmatika Ruffiniho nakonec zasvětí Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a to se obrátí a bude mír. (Podivný římský biskup František Bergoglio se smíchem oznámil cestou z Koreje, že odejde do 2 až 3 let do důchodu)
Z proroctví jiných křesťanů (zejména z Garabandalu) plyne, že ruská opětovně komunistická armáda prakticky bez boje obsadí celou Evropu a v ní zařídí krvavé pronásledování katolických kněží a zákaz katolických bohoslužeb v katolických kostelích. (Podobně bez boje kdysi Hitlerova armáda obsadila Rakousko, Čechy a Moravu)

To proroctví na str.313 bylo z doby mládí Anny Tomanové (narozené 1907), která mívala extáze od r.1928 či 1929. V té době papežoval Pius XI., který neposlechl Pannu Marii z Fatimy a nezasvětil pod ochranu této neposkvrněné Rusko. Proto se Rusko neobrátilo a nastoupila 2.světová válka a po ní se bludy z Ruska (teologickým bludem liduprázdného pekla i ateismem počínaje, umělými potraty, homosexem a pedofilií konče) rozšířily do celého světa včetně Vatikánu.
Po papeži Piovi XI. bylo ještě 6 papežů: Pius XII., Jan XXIII., Pavel VI., Jan Pavel I., Jan Pavel II., Benedikt XVI.
Dodatek: Když jsem později text knihy četl podrobněji, všiml jsem si, že proroctví vyslovila stigmatička Anna v letech 1950-1953, tj. v čase papežování Pia XII. Čili jméno 6. papeže po něm ještě neznáme.
Z životopisů, z encyklik, ze skutků, má prozatím nejblíže k poctivějšímu svatořečení jedem otrávený papež Jan Pavel I. tj. Albino Luciani. Ten se setkal předtím z Lucií z Fatimy a ta mu řekla proroctví o jeho budoucím pouze 33 denním papežování a pak smrti, které se vyplnilo.

O Benediktovi XVI. předpověděl irský arcibiskup Malachiáš, že bude slávou olivy. Oliva je symbolem Izraele a je známo, že rodiče Josefa Ratzingera Benedikta XVI. byli Izraelité z kmene Levi z kněžského rodu Aron, přestože měli německé občanství. Sv. Josef Sarto Pius X. předpověděl, že nějaký budoucí papež neitalské národnosti bude mít stejné jméno jako on sám (Josef) a že zemře mučednickou smrtí. To sedí na budoucí duchovní slávu olivy.
I svatý apoštol Petr se vyhýbal mučednictví, dokonce ze své vůle odstoupil ze svého úřadu mezi apoštoly, když odpřisáhl, že Krista nezná, že k němu nepatří. Pak zakokrhal kohout.
Benedikt XVI. také veřejně odstoupil ze svého úřadu, když přečetl na kameru list se svým odstoupením. Pak se však setmělo a do kupole chrámu sv. Petra sjel viditelně blesk z nebe, což nafilmovalo či nafotilo mnoho reportérů.
Nepodlehnout strachu ze svého mučení od sadistických satanistů je těžké. Dle mého vědomí a svědomí, zřekne-li se papež svého úřadu pod pohrůžkou mučení a smrti, je jeho rezignace neplatná, podobně jako byla neplatná rezignace apoštola Petra. Dle toho i následné svatořečení 2 papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II., které podepsal římský biskup František, je neplatné, neboť nemohou být 2 papeži zároveň. Čili dle mého názoru platným bude až budoucí poctivé svatořečení 1 z předpovězených 6 papežů.

POZDĚJI: Některá proroctví české stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové, která jsem prostudoval, se ukázala v konkrétním čase a jménech lidí vysloveně mylná, čili je pravděpodobné, že i její optimistické proroctví o naději pro český národ v čase 3. světové války je mylné. Čiňme raději pokání a připravme se na nejhorší variantu - vyhubení celého národa, jak bylo předpovězeno ve Fatimě, že některé národy budou zcela vyhubeny, doslova anihilovány. Logicky ty nejbezbožnější - český je kromě Izraele nejateističtější v celém světě. Izrael však nebyl dříve křesťanským, čili nemá tak velkou vinu.

Přátelé ze Slovenska mi nedávno napsali:
"V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa - povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch."
Chápu to tak, že kde bude krvavé pronásledování křesťanů, tam národ přežije a nově ožije, neboť bude očištěn krví mučedníků. Krev křesťanských mučedníků je semenem budoucího křesťanství, správně poznamenal starověký Tertulián.

Veřejná doména
Anton Čulen
Libor Halik
Pozor na znamení jeho jména, Harabin tj. ha Rabin, rabín s předložkou ha. Myslíte, že po zvolení slovenským prezidentem bude prosazovat křesťanské hodnoty tak jako před zvolením? Nebo bude náhle prosazovat protikřesťanskou dvojtvářnost Talmudu? Pro @Anton Čulen
Libor Halik
Češi dopadnou ve 3. světové válce jako USA. Proroctví ze 14. století Některá proroctví české stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové, která jsem prostudoval v archivu a NEjsou zahrnuta do prodávané knihy, se ukázala v konkrétním čase a jménech lidí vysloveně mylná, Proto ji biskup Otčenášek nenavrhl na blahořečení. Čili je pravděpodobné, že i její optimistické proroctví o naději pro český národ v …More
Češi dopadnou ve 3. světové válce jako USA. Proroctví ze 14. století Některá proroctví české stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové, která jsem prostudoval v archivu a NEjsou zahrnuta do prodávané knihy, se ukázala v konkrétním čase a jménech lidí vysloveně mylná, Proto ji biskup Otčenášek nenavrhl na blahořečení. Čili je pravděpodobné, že i její optimistické proroctví o naději pro český národ v čase 3. světové války je mylné. Čiňme pokání a připravme se na nejhorší variantu - vyhubení celého národa, jak bylo předpovězeno ve Fatimě, že některé národy budou zcela vyhubeny, doslova anihilovány. Logicky ty nejbezbožnější - český je kromě Izraele nejateističtější v celém světě. Izrael však na rozdíl od českého národa má slib, že se na konci obrátí ke Kristu, proto nebude vyhuben. Největším hříchem je nevíra v Boha a v oběť a vzkříšení Pána Ježíše Krista, největší Boží milostí je víra v Pána Ježíše Krista.
ľubica
"V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa - povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kres…More
"V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa - povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch."
Chápu to tak, že kde bude krvavé pronásledování křesťanů, tam národ přežije a nově ožije, neboť bude očištěn krví mučedníků. Krev křesťanských mučedníků je semenem budoucího křesťanství, správně poznamenal starověký Tertulián.
ľubica
Přátelé ze Slovenska mi nedávno napsali:
"V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa - povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť …More
Přátelé ze Slovenska mi nedávno napsali:
"V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa - povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním.Na Slovensku viac ako v iných štátoch."
Chápu to tak, že kde bude krvavé pronásledování křesťanů, tam národ přežije a nově ožije, neboť bude očištěn krví mučedníků. Krev křesťanských mučedníků je semenem budoucího křesťanství, správně poznamenal starověký Tertulián.
.....................
🙏 🙏 🙏
Libor Halik
Ze Slovenska mi psali: "V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a krut…More
Ze Slovenska mi psali: "V minulosti sme sa osobne stretli s dnes už nebohým biskupom Hnilicom. Ten tiež musel poznať 3. fatimské tajomstvo. Veľmi zdôrazňoval, aby sa plnili požiadavky Panny Márie a preriekol sa-povedal, že v posolstve sa slovo Rusko vyskytuje 22x a keď sa to nevymodlí, Rusi so svojim komunizmom zničia veľa krajín. A vedel, že pred príchodom antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch." L: Chápu to tak, že kde bude krvavé pronásledování křesťanů, tam národ přežije a nově ožije, neboť bude očištěn krví mučedníků. Krev křesťanských mučedníků je semenem budoucího křesťanství, správně poznamenal starověký Tertulián.
pšenka
Srdečně zdravím Důstojného pana Libora, dlouho mezi námi nebyl. 🤗
pšenka
Skutečností je, že působil dojmem milého seniora, vláčeného svými poddanými
dle jejich vůle.

Spadá pod soud Boží jako my všichni. Ale abychom při vší chvále nezapoměli
na věci důležitější.
One more comment from pšenka
pšenka
Říká se "nechval den před večerem" B16 bych nechválila, leží na něm temný stín nejeden.Synkretismus dovršený blahoslavením JPII, HKT/ nic z tým nezrobil/,
pojednával ve svém pisipisi o jedné světové bance a jedné světovládě,
"nahnal" katolíky nesouhlasícími s DVK pod lefebristy- tedy opět pod svá "křídla".

... Benediktovi XVI. předpověděl irský arcibiskup Malachiáš, že bude slávou olivy. Oliva …More
Říká se "nechval den před večerem" B16 bych nechválila, leží na něm temný stín nejeden.Synkretismus dovršený blahoslavením JPII, HKT/ nic z tým nezrobil/,
pojednával ve svém pisipisi o jedné světové bance a jedné světovládě,
"nahnal" katolíky nesouhlasícími s DVK pod lefebristy- tedy opět pod svá "křídla".

... Benediktovi XVI. předpověděl irský arcibiskup Malachiáš, že bude slávou olivy. Oliva je symbolem Izraele a je známo, že rodiče Josefa Ratzingera Benedikta XVI. byli Izraelité z kmene Levi z kněžského rodu Aron, přestože měli německé občanství....