Clicks348
hr.news

Vatikanski glasnogovornik izgubio se u "objašnjenjima" zašto je Franjo izbacio ili izgubio papinske naslove

U papinskom godišnjaku za 2020. godinu nije bilo "potiskivanja" papinskih naslova, Matteo Bruni, direktor tiskovnog ureda Vatikana, protestirao je pred CatholicNews.com.

Bruniju se "čini" da njihovo pretvaranje u obične fusnote biografije JORGEA MARIE BERGOGLIA ukazuje na "povezanost s poviješću papinstva" - dok za zdravog razuma čitatelj razumije suprotno.

Bruni nadalje bunca da se naslovi "povijesno vežu za titulu biskupa Rima jer u trenutku kada ga konklava imenuje za vođenje Crkve u Rimu, izabrani stječe titule vezane za ovo imenovanje". Učinak ovakvog izražavanja je odvratiti pažnju slušatelja.

#newsDsfjocaumg