Jabłonowski - spadła maska! Popiera schizmę, atakuje katolików.

Jego charyzmatycznymi mowami zachwycało się wielu patriotycznie nastawionych internautów. W pewnym momencie dołączył do grona najczęściej cytowanych „prawicowych youtuberów” w Polsce. Poruszał wiele tematów, spośród których wiele można zakwalifikować jako kontrowersyjne – irytował nimi zarówno lewicę jak i część prawicy. Wielu zastanawiało się kim jest „Aleksander Jabłonowski”. Wydaje się, że teraz maski opadły ostatecznie.

Polityka międzynarodowa, Ukraina i Ukraińcy, Rosja, Syria i Bliski Wschód, historia Polski oraz bieżąca polityka, w tym aktywność narodowców. Do kwestii poruszanych przez stale zyskującego popularność na YouTube Wojciecha Olszańskiego (ukrywającego się pod pseudonimem „Aleksander Jabłonowski”) dołączył temat Kościoła oraz prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. Stylizujący się na narodowca (a nawet partyzanta NSZ!) internetowy komentator w grubiańskich słowach ujawnił, co tak naprawdę myśli o katolicyzmie, a jako „lek” na potencjalne niedociągnięcia współczesnej hierarchii zaproponował… schizmę. Do tej mieszanki lewackich poglądów dorzucił jeszcze próbę skłócenia z Kościołem jednego z polskich środowisk patriotycznych.

W filmowym materiale z 22 października Olszański komentuje dwie kwestie: wywiad metropolity gnieźnieńskiego dla „Tygodnika Powszechnego” oraz tegoroczne hasło Marszu Niepodległości.

Już początek wypowiedzi youtubera wzbudza niesmak, bowiem mówiąc o losach dawnego Pałacu Prymasowskiego zwrócił uwagę na zabijanie w tamtym miejscu biskupów podczas insurekcji kościuszkowskiej (nieopodal stracono w 1794 biskupa Józefa Kazimierza Kossakowskiego, później zaś zrewoltowany warszawski motłoch zabił biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego). Taki wstęp do dzielenia się swoją opinią na temat prymasa Polski wzbudza określone emocje – nastawia odbiorcę przeciw duchowieństwu poprzez budowanie przekonania o Kościele jako wrogu wolnej Polski (Olszański nie odnosi się w żaden sposób do lewicowo-rewolucyjnych przekonań Kościuszki i oświeceniowych aktywistów).

Dalej było już tylko gorzej. Samozwańczy „autorytet” od spraw wszelakich sugeruje bowiem – co w środowiskach nacjonalistycznych może być potraktowane jako poważny zarzut – że abp Polak nie musi być narodowości polskiej oraz mówi o prymasie per „pan Polak”, co jest typowym zachowaniem zagorzałych antyklerykałów. Skąd ta wrogość rzekomego patrioty do hierarchy? Z powodu wywiadu udzielonego przez metropolitę gnieźnieńskiego „Tygodnikowi Powszechnemu”, w którym arcybiskup mówi o braku zgody na uczestnictwo kapłanów w manifestacjach przeciwko przyjmowaniu imigrantów.

W wypowiedzi antyklerykalnego – jak się okazuje – youtubera brakuje zrozumienia dla autorytetu, na którym opiera się Kościół. Nie ma również szacunku dla kapłana. Jest za to dużo pychy. Olszański najpierw sugeruje, że Pan Bóg odebrał prymasowi rozum, a następnie niemal mu grozi mówiąc: a spróbuj Ty arcybiskupie jakiegoś księdza suspensować, a spróbuj, to zobaczysz co się potem stanie. W całym nagraniu Olszański korzysta zresztą ze słów, jakich przyzwoity człowiek w ogóle nie używa. Pychę przejawia natomiast także słowami niejako uzurpującymi sobie prawo do… zarządzania Kościołem: Ty mi będziesz księży straszył? – mówi do prymasa Polski Wojciech Olszański.

Oczywiście nie każde słowa katolickiego hierarchy są dla wiernych wiążące, szczególnie gdy nie dotyczą spraw wiary. Nie z każdą opinią musimy się także zgadzać. Nie ma jednak żadnego wytłumaczenia dla pogardy, jaką Olszański przejawia wobec prymasa, któremu szacunek należy się jako człowiekowi oraz jako kapłanowi Kościoła katolickiego, Kościoła założonego przez Pana Jezusa. Nawet jeśli w jakiejś sprawie głęboko się myli.

Tymczasem w jednym nagraniu Olszański nie tylko brutalnie traktuje arcybiskupa, ale także krytykuje – równie kloacznym językiem – hasło tegorocznego Marszu Niepodległości: My chcemy Boga!

Zdaniem człowieka, którego regularnie słucha kilka tysięcy ludzi, pod takim zawołaniem maszerować mogą jedynie… „bezzębne dziadki”. Słowa z pięknej pieśni katolickiej (stanowiącej swego czasu hymn Państwa Kościelnego jako Noi vogliam Dio, Vergine Maria) to dla Olszańskiego „hasło dla wyższych intelektualistów, oświeconych starszych capów” z hemoroidami, gdy tymczasem – jak twierdzi samozwańczy autorytet – narodowcy powinni mówić o śmierci wrogów oraz „rąbać i podpalać” dla kraju.

„Jabłonowski” straszy nawet organizatorów Marszu Niepodległości rezygnacją „wielu zacnych ludzi” z udziału w imprezie. Których? Tego Olszański nie precyzuje. Niewykluczone więc, że owa „zacna” grupa to jedynie wytwór jego wyobraźni, podobnie zresztą jak teza o starej genezie zawołania „Bóg, Honor, Ojczyzna” (tak naprawdę jest ona dwudziestowieczna; wcześniej stosowano frazę z czasów napoleońskich, nieposiadającą odwołania do Stwórcy: Honor i Ojczyzna). Youtuber grozi nawet narodowcom, że wybór hasła „My chcemy Boga” zaowocuje zwołaniem innych, równoległych marszów, a nawet kontrmarszów i antymarszów. Co ciekawe, kiedyś w ten sposób zablokować Marsz Niepodległości próbowali… lewacy z anarchistycznej Antify.

Następnie Olszański przechodzi do atakowania św. Jana Pawła II za kontakty ze społecznością żydowską oraz porównywania papieża-Polaka do… ks. Lemańskiego. Ostatecznie mozolnie konstruowana miesiącami maska prawicowca spada z „Jabłonowskiego” w chwili, gdy proponuje – zwracając się także do kapłanów – stworzenie „kościoła narodowego”, a więc de facto schizmę, odłączenie się od Kościoła katolickiego.

Zerwanie ponad tysiącletniego związku Polski z Rzymem to odpowiedź Olszańskiego na słowa prymasa, które wśród niektórych wiernych nie wywołały entuzjazmu oraz na wyrażane przez „Jabłonowskiego” niesprecyzowane zastrzeżenia do papieża Franciszka. Zamiast katolickiej tradycji uosabianej także poprzez hasło „My chcemy Boga” youtuber woła: „My chcemy wielkiej narodowej wolnej Polski”. A gdzie tu miejsce dla Stwórcy?

Miejsca dla Boga w czystej doktrynie nacjonalistycznej oczywiście nie ma, gdyż to ubóstwiony naród zajmuje w niej pozycję należną tylko Panu Bogu. W takiej ideologii prawdziwy, rzymskokatolicki Kościół przestaje być potrzebny. Na jego miejscu pojawia się „kościół narodowy”, instytucja na poły świecka, która nastawiona jest na działanie korzystne dla państwa. Rozwój duchowy rodaków – jaki następować może tylko w oparciu o tradycyjnie interpretowane Pismo Święte oraz Sakramenty Święte, których jedynym szafarzem jest Kościół – zamiera. Rozwija się natomiast brutalna siła państwa, aparat przymusu i terror wobec niepokornych, na przykład wiernych prawdziwemu Kościołowi.

Nie przypadkiem doktryna protestancka łączona jest zarówno z pojawieniem się w Europie nacjonalizmów jak i totalitaryzmów. Co ważne: nie ma ona nic wspólnego z pojęciem narodu, gdyż narody – jak celnie zauważał prof. Feliks Koneczny – mogą rodzić się jedynie w cywilizacji łacińskiej, będącej „dzieckiem” katolicyzmu.

Zamiast prawdziwej Wiary i łask płynących z Sakramentów oraz ewangelicznego życia Olszański proponuje Polakom nieznaną w historii naszego narodu mieszankę państwowo-konfesyjną, którą swego czasu zaimplementowano w zachodnioeuropejskich krajach, gdzie zatriumfował protestantyzm. Jak dziś wyglądają Niemcy, ojczyzna rewolucjonisty Marcina Lutra? W jakim stanie moralnym jest Holandia, Anglia, Szwecja, Szkocja i inne kraje, gdzie na fali reformacji powołano do życia „kościoły narodowe”? W wielu z tych krajów głowa państwa nadal, mimo powszechnej laicyzacji i sekularyzacji życia publicznego, pozostaje głową „kościoła”. Nic jednak z tego faktycznie nie wynika, bowiem protestantyzm pozbawił i wciąż pozbawia wiernych (dziś powiedzielibyśmy raczej: obywateli) dostępu do sakramentalnych Łask i nadprzyrodzonej Prawdy, zaś państwa przewodniej idei, w której najważniejszym celem nie jest wielkość osiągana za wszelką cenę, a zbawienie – życie wieczne mieszkańców. Wielkość, pomyślność państwa jest w katolicyzmie środkiem, nie celem samym w sobie. Gdy natomiast patrzymy na narody przez pryzmat nacjonalitaryzmu, nic nie może nas powstrzymać przed grzeszeniem. Cel bowiem – zgodnie z tą doktryną – uświęca wszelkie środki. Można więc dla korzyści państwa i narodu niszczyć, rabować i mordować. Nawet z hasłem „Gott mit uns” (Bóg z nami) na sztandarach. Bóg jest jednak w tych warunkach traktowany przedmiotowo, a najważniejszym „bogiem” nacjonalizmu pozostaje naród.

Jeśli więc ktoś pogardza Kościołem hierarchicznym, bez zażenowania lży jednego z biskupów, w niewybrednych słowach krytykuje frazę „My chcemy Boga” użytą jako hasło patriotycznej manifestacji, próbuje zasiać sztuczny podział między narodowym środowiskiem i Kościołem, a na koniec proponuje zerwanie związków Polski z Rzymem, ten z pewnością nie może być traktowany przez katolika i polskiego patriotę jako osoba godna zaufania.

Strzeżmy się takich fałszywych proroków!

Michał Wałach

Read more: www.pch24.pl/maska-opadla--j…
Tadeusz Kaktus
Nie ma prawicowych mediów. Tradycyjna lewica i jej półdiagnozy i ćwierćdiagnozy, określający rzeczy do póprawd, i ćwierćprawd.
Tadeusz Kaktus
A kto sięga do rytuałów żydowskich wyrzeka się zbawienia w Kościele Katolickim.
wordpress.com/…je-prawo-starego-testamentu-nie-dostapi-zbawienia/
3 more comments from Tadeusz Kaktus
Tadeusz Kaktus
Nie można na bazie kontrastu z Jabłonowskim beatyfikować niegodziwości wewnątrz Kościoła, bo świętość hierarchii jako świętego urzędu nie usprawiedliwia niegodziwości osób, które kościelne urzędy piastują.
Tadeusz Kaktus
Obrażanie wiary katolickiej w pieśniach, obyczajach i nabożeństwach jest haniebne, ale ona nie mają wiele wspólnego z judeofilem obecnym prymasem. Skoro media umieją napisać o Olszańskim tak samo potrzeba wypunktować niszczenie Kościoła i walkę z polską Tradycją narodową i Tradycją Kościoła prymasowi Polakowi. Nie są wiele od siebie różni, tylko atakują z różnych pozycji i pod inną flagą.
Tadeusz Kaktus
Patriotyzm i wiara niewiele mają wspólnego z autorem listu pasterskiego piętnującego nacjonalizm polski, a jednoczocześnie obchodzącego Dni Judaizmu. Nie mylmy szacunku do Kościoła z bałwochwalstwem jego zdradzieckich hierarchów. A Jabłonowski rzeczywiście nie jest wiarygodny, ale to już opinia opinia publiczna za sprawą paru ludzi w tym Pana Patlewicza chyba już wie.
Ewangelista
@Siula Brawo!
Ewangelista
@VRS To nie powinno dziwić, że ludziom aktor wydaje się autentyczną postacią, skoro całe pojęcie o świecie budują na podstawie wiadomości telewizyjnych.
3 more comments from Ewangelista
Ewangelista
@Siula To bardzo dobra decyzja. Ja się im wcale nie dziwię.
Ewangelista
@LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI
Pan nawet czytać ze zrozumieniem nie umie.
Ewangelista
@LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI
Ja z panem nie rozmawiam. Ta dyskusja nie ma sensu. Jak ktoś ma klapki na oczach to można sobie pisać... szkoda czasu. Proszę mnie więcej nie obrażać i zachować więcej kultury, bo nie jestem pańskim synem. Tyle.
Quas Primas
To się zdecyduj, gdzie chcesz położyć głowę a nie pisz emocjami. Oczerniłeś Ewangelistę i to jest pomówienie. Przyjdzie czas, że zmienisz zdanie tak, jak zmieniłeś zdanie w innych kwestiach. ROZUM, a nie emocje!
------------------------------------------
LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI 5 minuty temu
Ewangelista 28 minuty temu
@Quas Primas Piszesz do @LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO …More
To się zdecyduj, gdzie chcesz położyć głowę a nie pisz emocjami. Oczerniłeś Ewangelistę i to jest pomówienie. Przyjdzie czas, że zmienisz zdanie tak, jak zmieniłeś zdanie w innych kwestiach. ROZUM, a nie emocje!
------------------------------------------
LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI 5 minuty temu

Ewangelista 28 minuty temu

@Quas Primas Piszesz do @LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI ?
Ja nawet na te zaczepkę nie odpowiem, bo to zwykłe pomówienie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

....atak no obrońców Polski i Polskości oraz niepodległości Rzeczypospolitej nie może być żadnym pomówieniem . Są obecnie takie czasy ,aby się zdecydować gdzie chcemy położyć swoją głowę .
Quas Primas
Piszesz o Żebrowskim? Przecież on tutaj nic nie pisze (na glorii), więc o co kaman z tymi portalowymi demonami?
----------------------------------------------
LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI 5 minuty temu
Quas Primas 24 minuty temu
Chyba Cię poniosło pisząc ten komentarz. Po pierwsze: Pan Żebrowski BYŁ (o ile był) na usługach SB, ale już nie jest....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>…More
Piszesz o Żebrowskim? Przecież on tutaj nic nie pisze (na glorii), więc o co kaman z tymi portalowymi demonami?
----------------------------------------------
LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI 5 minuty temu

Quas Primas 24 minuty temu

Chyba Cię poniosło pisząc ten komentarz. Po pierwsze: Pan Żebrowski BYŁ (o ile był) na usługach SB, ale już nie jest....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

......jest i to jeszcze bardziej aktywnym niż kiedykolwiek .Atakując prawdziwych patriotów i Polaków - pracuje dla New Age i żydo masonów - Kolejny ustawiony pionek satanistów synagogi szatana , Nie dajcie się zwieść demonom portalowym . !
Ewangelista
@Quas Primas Piszesz do @LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI ?
Ja nawet na te zaczepkę nie odpowiem, bo to zwykłe pomówienie.
Quas Primas
Chyba Cię poniosło pisząc ten komentarz. Po pierwsze: Pan Żebrowski BYŁ (o ile był) na usługach SB, ale już nie jest. Choć jest to twierdzenie aktorzyny Jabłonowskiego! Pan Olszański vel Jabłonowski natomiast, być może JEST na usługach, może nie SB, ale na usługach innych, może ruskich, a może talmudczyków. Z jego wypowiedzi tak można wnioskować. Po drugie uważam, że obraziłeś Ewangelistę …More
Chyba Cię poniosło pisząc ten komentarz. Po pierwsze: Pan Żebrowski BYŁ (o ile był) na usługach SB, ale już nie jest. Choć jest to twierdzenie aktorzyny Jabłonowskiego! Pan Olszański vel Jabłonowski natomiast, być może JEST na usługach, może nie SB, ale na usługach innych, może ruskich, a może talmudczyków. Z jego wypowiedzi tak można wnioskować. Po drugie uważam, że obraziłeś Ewangelistę twierdząc, że jest z synagogi szatana. Zrób chociaż połowę tego co on robi dla Kościoła i obrony Wiary, to będzie dobrze.
-------------------------------------------
LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI 2 godziny temu

Ewangelista
Ja nie potrzebuję Jabłonowskiego. Znam znacznie lepszych, mądrzejszych, pokorniejszych od niego.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
.....znamy listę synagogi szatana . którego przedstawiciele tacy jak ty pracują na tym portalu 24/ h na dobę .
Chociażby tego :
Aleksander Jabłonowski NFP - TW "Leszek" Żebrowski był na usługach SB
Ewangelista
@Quas Primas Powinno być starcie tarana z baranem.
Ewangelista
@LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO BENEDYKTA XVI Najpierw mnie pochwalasz, a potem wolta i atakujesz?
Quas Primas
Nie znam dobrze pana Żebrowskiego, ale w poniższym linku mamy doskonały przykład żenującego aktorzyny Jabłonowskiego.
cz.1 www.youtube.com/watch
cz.2. www.youtube.com/watch
More
Nie znam dobrze pana Żebrowskiego, ale w poniższym linku mamy doskonały przykład żenującego aktorzyny Jabłonowskiego.
cz.1 www.youtube.com/watch

cz.2. www.youtube.com/watch
Ewangelista
Jeszcze ten Jegomość dobrze prawi w temacie oun-upa (Stefan Tompson):
www.youtube.com/watch
Ja nie potrzebuję Jabłonowskiego. Znam znacznie lepszych, mądrzejszych, pokorniejszych od niego.
Arkadiusz Olszewski www.youtube.com/watch
p. Grzegorz Wysok www.youtube.com/watch
Leszek Żebrowski www.youtube.com/watch
Grzegorz Braun www.youtube.com/watch
Tomasz Maciejczuk www.youtube.com/watch
Inne p. …More
Jeszcze ten Jegomość dobrze prawi w temacie oun-upa (Stefan Tompson):
www.youtube.com/watch

Ja nie potrzebuję Jabłonowskiego. Znam znacznie lepszych, mądrzejszych, pokorniejszych od niego.

Arkadiusz Olszewski www.youtube.com/watch
p. Grzegorz Wysok www.youtube.com/watch
Leszek Żebrowski www.youtube.com/watch
Grzegorz Braun www.youtube.com/watch
Tomasz Maciejczuk www.youtube.com/watch
Inne p. Maciejczuka: www.youtube.com/watch
anonim: www.youtube.com/watch

To tak od ręki. Mogę dać więcej. Tutaj wychodzi twoja ignorancja.
Tyle wartościowych osób, a ty wybierasz niepewnego pieniacza i wywrotowca.
AKSORZ
Prawda wyszła na jaw
masada
Biskup , który mówi na głos, w sprawie uchodźców, w narodzie , gdzie jest bieda moralna duchowa, ekonomiczna może nie, ale gospodarcza na pewno. I nie słucha narodu w którym ma to Hierarchiczne stanowisko do rządzenia. A wprost mówi ja was wszystkich suspensuję jak się nie podporządkujecie, to jest dyktator! i oczywiście fałszywy prorok.