05:26
Evanjelizacia
1.3K
† 6. veľkonočná sobota - Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe. viac o modlitbe sa môžete dozvedieť z duchovných cvičení P. Prof. Ľubomíra Stančeka tu: evanjelizacia.eu/bozie.slovo.pocut.vidiet.a.zitMore
† 6. veľkonočná sobota - Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe.

viac o modlitbe sa môžete dozvedieť z duchovných cvičení P. Prof. Ľubomíra Stančeka tu: evanjelizacia.eu/bozie.slovo.pocut.vidiet.a.zit alebo z knihy Rozprávať sa s Bohom tu: evanjelizacia.eu/rozpravat.sa.s.bohom
19.5.2012 | Jn 16, 23b-28 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“