Clicks18
vi.news

Francis muốn có một “Giáo hội nghèo”: Bây giờ “Người nghèo” phải trả tiền cho nó

Hồng y Tagle, Tổng trưởng của Fidei Tuyên truyền, đã cảnh báo về việc giảm trợ cấp của Vatican trong một bức thư ngày 3 tháng 12 gửi 1.100 giáo phận truyền giáo.

Fidei Tuyên truyền chịu trách nhiệm về các giáo phận ở Thế giới thứ ba. Tagle yêu cầu các giáo phận từ bỏ trợ cấp để các nguồn tài nguyên khan hiếm do “đại dịch”, sẽ chỉ đến tay những người cần thiết nhất.

Tuy nhiên, “đại dịch” thực sự của Giáo hội là sự mất niềm tin nghiêm trọng giữa các giáo sĩ ở Vatican II, điều này đã khiến các tín hữu bị xua đuổi và khiến các khoản quyên góp giảm mạnh.

“Nhà thờ Người nghèo” của Francis đã giảm bớt các khoản đóng góp cho các giáo phận nghèo.

Đức Tổng Giám mục Korhogo Ignace Bessi, Bờ Biển Ngà, nói với La-Croix.com rằng trước đây giáo phận của ông nhận được 35.000 USD, giờ là 27.000 USD.

#newsYergnixbwk