Clicks21
vi.news

Francis: Những niềm an ủi tôi nhận được từ những vị khách của tôi chưa bao giờ chạm tới trái tim tôi

Khi Francis còn là một chủng sinh 21 tuổi phải nằm viện hàng tháng trời với căn bệnh phổi nặng, những người đến thăm nói với ngài rằng ngài sẽ bình phục, rằng ngài sẽ không còn đau đớn nữa.

"Những lời vô nghĩa, trống rỗng được nói ra với ý định tốt mà không bao giờ chạm đến trái tim tôi," Francis nhận xét trong cuốn sách mới của mình.

Vị khách làm anh xúc động nhất là Sơ María Dolores Tortolo, người đã chuẩn bị cho ông Rước lễ lần đầu. Cô nắm lấy tay, hôn ông và lặng lẽ ngồi bên cạnh ông. Sau đó, cô ấy nói, "Bạn đang bắt chước Chúa Giêsu."

Sau kinh nghiệm này, ông quyết định nói ít nhất có thể khi đến thăm người bệnh và chỉ nắm lấy tay họ.

#newsMnttuzuvxu