Edward7
123.1K

Konflikt Ukraina-Rosja został skonstruowany i nagłośniony, aby radykalnie przyspieszyć globalistyczny program, w kierunku NWO - Jednego Światowego Rządu, i Religii Antychrysta

Alan Barton
Kilka dni temu NY Times opublikował artykuł, w którym napisano „ Koniec Nowego Porządku Świata ” i nie są sami. Inni mówią, że „nowy” porządek świata oznacza, który naród jest dominujący, ponieważ USA jest dziś imperium „ Nowego Świata ”, co ma racjonalny sens, ponieważ imperium podąża za imperium i robi to od początku czasu. Wydaje się, że wszyscy zapominają, że Nowy „ ŚWIATOWY ”” porządek polega na tym, że cały świat zostaje podporządkowany globalnemu rządowi; ale z drugiej strony, być może nadal próbują ukryć plan, aby to zrobić. Agenda 21 i Agenda 30 wciąż pozostają w planie i ładnie posuwają się naprzód w swoim złym i pokręconym spojrzeniu. Drugim kłamstwem, a raczej przeinaczeniem oczywistej rzeczywistości, jest to, że Putin jest przeciwny NWO z , ale to powierzchowne obserwacje , i to może nie być dalsze od prawdy. Dzisiaj przyjrzymy się pokrótce temu grzęzawiskowi szlamu i brudu.

Nowy porządek ” światopoglądu podsumowano w artykule Financial Review „ Nowy porządek świata: plany Rosji i Chin nabierają kształtu ” z ich podtytułem stwierdzającym, że „ Dla Moskwy i Pekinu kryzys na Ukrainie jest częścią walki zmniejszyć potęgę Ameryki i uczynić świat bezpiecznym dla autokratów ” i nie są daleko w tym twierdzeniu. Ponownie, ten widok Putina jest tylko wyglądem ocenianym na podstawie pewnej ilości rdzy powierzchniowej. Ta koncepcja jest dobrze opisana w filmie The New American , i obejmuje w zasadzie, że USA podupada, Chiny są w fazie wznoszenia się i że porozumienie z Breton Woods z 1944 r. jest odbudowywane na wzór socjalistycznej książki HG Wellsa “The New World Order” , w którym mówi o otwartym spisku mającym na celu zmianę natury świata w oparciu o bardziej kolektywistyczne zasady materialistyczne. Aby powstrzymać ciągłe wojny, które marnują światowe zasoby, zasugerował, że powinien istnieć „ pokój poprzez tyranię ” z globalistycznym systemem, który mógłby powstrzymać te nieznośne nieefektywności, które teraz istnieją. Wells nie jest osamotniony w tym pomyśle i właśnie to jest planowane i realizowane. Joe Biden pracuje dla tych, którzy promują ten spiskowy fakt , i będą używać wojny światowej z bronią nuklearną bez wahania i rumienienia się. Zniszczenie finansowe prowadzi do tego rodzaju ogromnych wojen i taki jest plan, ponieważ wszystko musi zostać zniszczone, zanim będzie można je odbudować na ich szatański obraz.

Koncepcje, do których odwołuje się pierwszy film (na stronie), dotyczące zmiany imperiów od jednego do kolejnych, zostały wyjaśnione w drugim filmie poniżej, autorstwa Raya Dalio. „ Nowy Porządek Świata ” oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi, niektórzy myślą, że jest to najpotężniejsze imperium narodowe, jakie widzieliśmy w historii, inni, że jest to połączenie takich imperiów, jakie zostały zbudowane przez NATO lub Osi, a inni, że to jest jednym w pełni ogólnoświatowym imperium i to ostatnie jest również moją roboczą definicją. Konflikt Ukraina-Rosja jest skonstruowany i uzbrojony, aby radykalnie przyspieszyć globalistyczny program, aby wprowadzić NWO, a w powiązanym z nim odcinku Alexa Newmana wyjaśnia, że „ jesteśmy świadkami od dawna planowanego przejścia z „jednobiegunowego” porządku światowego z Stany Zjednoczone jako jedyne supermocarstwo w „wielobiegunowym” porządku światowym, w którym rząd USA jest jednym z wielu” i jak Henry Kissinger jest dobrym przyjacielem Putina i wiadomo że Putin jest wychwalany przez Klausa Schwaba jako „ młody światowy przywódca ” zgodnie z sankcjami jego WEF (artykuł). Putin służy i służył agendzie tworzenia globalnego zarządzania przez zaangażowane mocarstwa i będzie to robić nadal. Służy tylko dla ich przyjemności; jeśli popełni błąd, zostanie zastąpiony.

Nasze następne wideo The New American z Alexem Newmanem ( link tutaj ) opisuje Putina, Głębokie Państwo i Nowy Porządek Świata oraz jego udział w wojnie na Ukrainie. Putin, długoletni komunistyczny agent „wywiadu” i „bezpieczeństwa”, jest ściśle powiązany z kluczowymi agentami i programami Głębokiego Państwa. Nawet jego rzekome chrześcijaństwo jest podejrzane, wyjaśnia Alex, wskazując na przejęcie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przez „byłych” agentów KGB, prześladowania przez Putina chrześcijan spoza RKP w Rosji oraz dziwaczne komentarze siłacza (Putina) porównujące chrześcijaństwo i komunizm. Należy również zauważyć, że wersja chrześcijaństwa Putina opiera się na ideałach komunistycznych, które są diametralnie przeciwstawnymi systemami, podobnie jak NWO oraz obecne rządy Rosji i Chin.

Jak powiedział Christian Spectrum : „Powstający Nowy Porządek Świata jest nadrzędnym rozwojem lub parasolem, pod którym leżą wszystkie inne kwestie i trendy – jest to „szerszy obraz” . Gdy zbliżamy się coraz bardziej do końca epoki, Nowy Porządek Świata zamanifestuje się jako Jeden Światowy Rząd i Religia Antychrysta (Ap 13) …. Od pierwszej nieudanej próby tworzenia Wieży Babel w celu ustanowienia Jednego Rządu Światowego i Religii wbrew Bogu , człowiek nigdy nie zrezygnował z walki o kontrolę - znajdując się w chaotycznym wszechświecie ciągłych zmian, stara się zbudować swoje własne utopijne marzenie, Nowy Porządek Świata, idealne społeczeństwo jako alternatywne źródło bezpieczeństwa, bez Boga .…. Żadna osoba, grupa, organizacja międzynarodowa, ruch lub naród nie może samodzielnie zaaranżować czegoś na taką skalę i mieć nadzieję na sukces”. Tak, będzie to wymagało uznania szatańskiego rozkazu, ponieważ ludzie sami chcą mieć pełną kontrolę i będą walczyć do końca, aby ją zdobyć i utrzymać, ale prawdziwa władzę, ma ten kto ma kontrolę (bez Boga ludzi kontroluje szatan dopow.). Pamiętaj, że Bóg pozwala, by zło niszczyło zło, nawet jeśli niektórzy błędnie Go za to obwiniają.

Babilon 2022

Kilka lat temu Washington Times zamieścił artykuł, że Organizacja Narodów Zjednoczonych „ przychodzi po twoją religię ”. Poinformowali, że „Specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności religii lub przekonań powiedział w raporcie przedstawionym Radzie Praw Człowieka, że wiara nie może być wykorzystywana do usprawiedliwiania przemocy lub dyskryminacji oraz że gdy religia wydaje się prowokować akty przemocy lub dyskryminacji – szczególnie wobec kobiet, gejów i osób transpłciowych – wtedy ochrona równych praw przez globalny organizm musi mieć pierwszeństwo przed naukami religijnymi ”. Zgadzam się, że wiara nie może być używana do usprawiedliwiania przemocy, ale żeby jakieś szatańskie zło mówiło mi, czego moja własna religia powinna lub czego nie powinna uczyć, jest daleko poza wszelkim dopuszczalnym rodzajem „ wolności religii ”. To po prostu nie może być realną opcją.

Life Site News przedstawił sprawy w jeszcze lepszej formie, gdy powiedział: „ Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Wolności Religii lub Przekonań napisał o skrzyżowaniu religii i równości płci . Doszedł do wniosku, że prawa oparte na tradycyjnej moralności, często o charakterze religijnym, powinny zostać uchylone, jeśli stoją w sprzeczności z opiniami badaczy praw człowieka i ekspertów ONZ .

„Państwa mają obowiązek zagwarantować wszystkim, w tym kobietom, dziewczętom i osobom LGBT+, równe prawo do wolności religii lub przekonań”, powiedział, „w tym poprzez tworzenie sprzyjającego środowiska, w którym może manifestować się pluralistyczne i postępowe samozrozumienie”. Aby umożliwić takie „zrozumienie siebie”,
przepisy kryminalizujące aborcję lub różne zachowania seksualne musiałyby zostać uchylone ”. To stwierdzenie wymaga dużo bliższego przyjrzenia się, ale w trosce o zwięzłość pozwolę sobie zawrzeć nieco więcej z tego artykułu; “ prawa dotyczące aborcji i zachowań homoseksualnych często wynikają z zastosowania nauk religijnych dotyczących świętości życia, rodziny i moralności seksualnej [Tak, to prawda] ….. uczeni, którzy pracowali nad promowaniem „postępowych” reinterpretacji tradycji wiary … . Pojęcie „praw LGBT+ ”, pojęcie, które dopiero niedawno weszło do języka badaczy i które nie ma międzynarodowego konsensusu, a tym bardziej formalnie przyjętej definicji, traktowane jest w raporcie jako oczywiste .

W przeciwieństwie do tego tradycje religijne, niektóre sięgające tysięcy lat, są
traktowany jako "podwładne" . Specjalna sprawozdawczyni powołuje się na „wiele feministek i badaczy praw człowieka”, argumentując, że „zasady regulujące status mężczyzn i kobiet, w tym mianowanie duchownych” są nie tylko religijne, ale także polityczne, a zatem „są przedmiotem troski państwa oraz międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka.” Absolutnie nie zgadzam się z ONZ w tej sprawie, „ pojęcie „prawa LGBT+… jest traktowane w raporcie jako "na-dane ” ale nie może się utrzymać, ponieważ prawie każda większa religia zabrania takich nienaturalnych i obrzydliwych zachowań, podczas gdy siły szatańskie na praca na tym świecie robi wszystko, co w ich mocy, aby ją popchnąć, jak widać we wszystkich historiach nawet w wieku przedszkolnym dzieci zboczonych w szkole, telewizji, filmach, parkach rozrywki i tym podobnych, aby zaakceptować to, czego Bóg zabronił. Świętość życia (zacznijmy od odrażającego masowego morderstwa niemowląt, używając przykrywkowego terminu Aborcja), skład jednostki rodzinnej (Matka I Ojciec, a nie dwie „matki” lub „ojcowie”), moralność seksualna, która jest nie tylko dana jako prawa naszego Stwórcy i sprawdzona przez cały czas bycia obowiązkowym, dla dobrze zarządzanego społeczeństwa - NIE jest domeną niewybieralnych dyktatorów. To należy pozostawić jednostce i sumieniu własnemu i Bogu, aby zrozumieć te prawa natury i Boga natury, a nie jakiegoś chorego, złego, podstępnego zboczeńca gdzieś w jakiejś komnacie.

CBN, chrześcijańskie źródło informacji, dodaje, że „główny nurt chrześcijaństwa nie wzywa nikogo do przemocy ani dyskryminacji , mimo że niektórzy przeciwnicy ortodoksyjnych przekonań chrześcijańskich próbowali to scharakteryzować w ten sposób. Ewangelie ujawniają, że Jezus Chrystus był rewolucyjny w sposobie, w jaki traktował kobiety i dzieci z godnością i współczuciem , oddając im cześć w czasie historii, kiedy dano im niewiele. W rzeczywistości traktował wszystkich z godnością – jego wymaganiem było jednak, aby najpierw szukali Boga i „idźcie i już więcej nie grzeszyli”. Nie mógłbym tego lepiej określić.

Dom rodzinny Abrahama i budowany na wyspie w Abu Dhabi

Ale nie z tymi, którzy mieliby nadzieję, że nowa religia usankcjonowana przez ONZ zastąpi to, co już istnieje, czymś, co Nowy Porządek Świata może wykorzystać jako swój system wierzeń moralnych i etycznych, aby zastąpić to, co dał nam Bóg. Kiedyś w tym roku nowy "One World Religion" powszechnie znany jako „ Chrislam ” (nie Katolicki dopow.) otworzy swój pierwszy budynek, ale jak to nazwać? Kaplica, sanktuarium, meczet, świątynia, zagajnik, dom, a może po prostu "Kwatera Główna", jak nazywa się budynek ONZ? „ Dom Abrahama ”” otwiera się w tym roku, nazwany tak, ponieważ zawiera trzy główne religie dzieci Abrahama; wiara żydowska, "chrześcijańska" i muzułmańska. Udają jeden świat, jedną religię.

Technocracy News powiedział: „ Papież Franciszek i islam są przesiąknięci zrównoważonym rozwojem, czyli technokracją .Fuzja umacnia ruch w kierunku jednej religii świata ”. Opublikowali dokument o „Ludzkim Bractwie”, w którym stwierdza się, że Bóg (bez względu na wersję, w którą szanujesz lub w którą wierzysz) stworzył istoty ludzkie i że nie wolno zabijać, ale ONZ sankcjonuje inaczej przez aborcję; ofiarowanie/zabijanie małych dzieci ich bożkom. Próbują również nakazać, abyśmy nie patrzyli na jednostki, ale na ludzi jak na jedną grupę, negując to, co Bóg powiedział, że wymaga od nas, abyśmy zaakceptowali Go, szanowali i byli Mu posłuszni. Mówią w "Ludzkim Bractwie”; “Wolność jest prawem każdego człowieka: każdy cieszy się wolnością wiary, myśli, wypowiedzi i działania. Pluralizm i różnorodność religii , koloru skóry, płci, rasy i języka są chciane przez "Boga "w swojej mądrości, dzięki której stworzył człowieka. Ta "boska" mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolność odmienności. Dlatego należy odrzucić fakt, że ludzie są zmuszani do przynależności do określonej religii lub kultury , podobnie jak narzucanie kulturowego sposobu życia, którego inni nie akceptują"; W istocie oznacza to, że wolą "Boga" jest, aby na świecie istniały setki różnych religii i wszystkie są akceptowalne w Jego oczach ”. Przypuszczam, że oznacza to "Muslimy", którzy mordują Żydów i chrześcijan bez ustanku, wojny plemienne wokół nas toczone na gruncie religijnym; czy kanibalizm tkwiący w niektórych (na szczęście) dawno nieistniejących obszarach światasą do przyjęcia przez "Boga"?

Frank Baio z Biao Ministries miał interesujący komentarz na temat "Chrislam"; „ Religia Nowego Porządku Świata, zwana „Zjednoczonymi Religiami”… Różne grupy, które uczestniczyły w tej konferencji jako delegaci, to:
Chrześcijanie – "katolicy" i episkopaliści to jedyne wymienione grupy), muzułmanie, żydzi, północnoamerykańska sieć międzywyznaniowa [NAIN], buddyści, hinduiści, sikhowie . Ewangelicy nie byli, zapraszani do udziału. Czterech głównych uczestników, którzy kierują tym przedsięwzięciem to: 1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 2. Światowa Rada Kościołów 3. Kościół kierowany przez papieża Franciszka I 4. Rick Warren – reprezentujący wyznania protestanckie – Kościoły nieewangelickie (Ewangelicy-protestanci raczej też dopow.)

Pismo Święte ujawnia wiele aspektów Planu Nowego Porządku Świata z jedną światową religią, aby wyprodukować Antychrysta i jego fałszywego proroka. Osobą, która została wybrana do pełnienia tego religijnego stanowiska przywódczego, jest nikt inny jak papież ...”
W artykule „ Tajne stowarzyszenia, które zinfiltrowały religie, mają te same ostateczne cele, co Nowy Porządek Świata, Całkowite Zniewolenie Ludzkości i Eliminacja Prawdziwego Chrześcijaństwa ”,pisze; że obecny papież jest jezuitą . Wróć i przeczytaj ponownie, jeśli nie wiesz, co to oznacza. Sześć miesięcy temu Gospel News Network powiedział: „ Watykan ma nadzieję, że spotkanie, na którym światowi przywódcy religijni zajmą wspólne stanowisko w sprawie środowiska, może „wzbudzić ambicje” co do tego, co można osiągnąć” to dla mnie wskazuje, że destrukcyjna i śmiertelna polityka środowiskowa satanistycznego nowego porządku świata jest również usankcjonowana przez oficjalną nową religię świata, więc teraz masz bożków NWO wraz z nowym „bożkiem” nowej religii świata mówiąc to samo. Jesteś przeklęty, jeśli jesz prawdziwą wołowinę, jeździsz samochodem na benzynę, nosisz prawdziwe bawełniane ubrania i tak dalej...

CuttingEdge dot org ma na to interesujące podejście; „ Obecny Ruch Ekumeniczny był prekursorem globalnej religii Antychrysta , która zgodnie z Proroctwami Pisma Świętego ma początkowo stać na czele Fałszywego Proroka…. Objawienie 13:11… to kluczowe Pismo, które mówi nam, że „Druga Bestia”, podążając za Pierwszą Bestią z Objawienia 13:1-10 [Antychryst] poprowadzi narody całego świata do kultu Antychrysta…..wiemy, że ta „Druga Bestia” będzie chrześcijańskim przywódcą, fałszywym chrześcijańskim przywódcą; przyjrzyj się uważnie podanemu mu opisowi: „miał dwa rogi jak baranek”. Oczywiście, Jezus Chrystus jest konsekwentnie nazywany „Barankiem Bożym” lub „Barankiem, który gładzi grzechy świata”. [Jana 1:29, 36] Dlatego baranek przyszedł symbolizować Prawdziwego Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Tak więc ten fragment przedstawia nam fałszywego baranka, przywódcę, który twierdzi, że jest „chrześcijaninem” i który jest akceptowany jako taki przez ogromną większość narodów świata.

Jednak wiemy, że ten prorok jest fałszywy i satanistyczny z następnego zdania w Ap 13:11, „i przemawiał jak smok”. W Piśmie Świętym Szatan jest określany jako „smok” [Objawienie 12:9], więc wiemy, że ten Fałszywy Prorok będzie upełnomocniony przez Szatana, tak jak Antychryst jest upełnomocniony przez Szatana . Teraz, gdy ustaliliśmy biblijne proroctwo, które przepowiada istnienie fałszywego proroka religijnego, który prowadzi świat do kultu Antychrysta, i teraz, gdy ustaliliśmy biblijną prawdę, że ten fałszywy przywódca religijny będzie twierdził, że jest chrześcijaninem i zostanie zaakceptowany jako dlatego musimy teraz przejrzeć najważniejszą i najważniejszą część Planu Nowego Porządku Świata.

Bill Lambert, dyrektor ds. teozofii w Nowej Anglii, szczegółowo opisał plan ustanowienia religii Nowego Porządku Świata. Przyjrzyjmy się odpowiednim fragmentom. Nazwa tego seminarium „
MOŻLIWE I PRAWDOPODOBNE WYDARZENIA W PRZYSZŁOŚCI” odbyło się w bostońskim biurze House of Theosophy 18.08.91. Podczas tego wykładu seminaryjnego Lambert przedstawił wiele ważnych i odkrywczych aspektów Planu Nowego Porządku Świata, aby wyprodukować Antychrysta i jego Fałszywego Proroka. Lambert ujawnił, że osoba ta została wybrana do pełnienia tej religijnej pozycji przywódczej i był to nie kto inny jak papież papież katolicki!! (antypapież i nie Katolicki - prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI dopow.) Posłuchaj wyjaśnienia Lamberta: „W odpowiednim momencie historii Papież odwiedzi połączony sektor żydowsko-chrześcijański i muzułmański Jerozolimy, aby ogłosić, że wszystkie religie powinny zostać połączone w jedną ”. W ten sposób papież ... został wybrany na najwyższego światowego przywódcę religijnego religii Nowego Porządku Świata!! To czyni go biblijnym fałszywym prorokiem!! Ich słowa, nie moje, ale mają kilka świetnych punktów i mogą być poprawne. Czas pokaże, ale uważaj na wielkie otwarcie tej światowej siedziby religii w Abu Zabi jeszcze w tym roku i kto będzie przemawiał podczas tego wydarzenia i co powie. To będzie wielka wskazówka co do prawdy o tym, kim będzie (jak ujawni się) Antychryst.

(...) Ostrzegałbym was, abyście uważali na przepowiadanego fałszywego Chrystusa i fałszywych proroków, którzy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby oszukać nas, abyśmy uwierzyli w to, w co ONZ próbuje na nas wymusić do wiary w tym czasie. Fałszywe wołanie, że przerażający "Nowy Porządek Świata", że niby się skończył, jest tylko przykrywką, która uspokoi wasze umysły, ponieważ ostatnie przygotowania są wykorzystywane do sprowadzenia ostatecznych oszustw, które mają wprowadzić dyktaturę jednego świata, i zniewolenie nas wszystkich. Cóż, tych nielicznych, którzy pozostają przy życiu, gdy ich projekty będą gotowe, a przynajmniej tak im się wydaje; "Jedna światowa religia; Jedna światowa waluta; Jeden światowy rząd". Czy państwowa religia Putina, byłaby częścią Chrislam?

Joe Biden niedawno ponownie poświęcił się dążeniu do tak zwanego „Nowego Porządku Świata” na spotkaniu Okrągłego Stołu Biznesu. Dowiedz się o wieloletnim przywiązaniu Joe do projektu i o tym, jaką kluczową rolę odegrał w nim, gdy był senatorem... Abrahamic Family House w Abu Dhabi – animacja koncepcyjna trzech budynków reprezentujących trzy zaangażowane religie Film nie może być osadzony na stronach internetowych, więc obejrzyj go na Youtube .
Exposing The Connections Between Secret Societies And The New World Order

Młodzi katolicy reagują na niemiecki (Anty)-Kościół modernistyczny (Prawdziwy Kościół-Katolicki staje się resztą, Rzym przejęty przez masonerie dopow. )


Młodzi tradycyjni katolicy odpowiadają że w Kościele (w Niemczech) , „nie ma tych, którzy wspierają zdrowe nauczanie”. Homoseksualizacja Kościoła jest częścią hałaśliwego programu ideologów „lawendy” (homoseksualistów), którzy przejęli kontrolę nad Kościołem w Niemczech. Grzech, który woła do nieba, zostaje wyniesiony na ołtarze. Wyjście (z szafy) 125 pracowników i dostojników Kościoła katolickiego kilka tygodni temu pokazuje, dokąd powinna zmierzać droga synodalna. Grupa tradycyjnej katolickiej młodzieży stworzyła film w odpowiedzi na tą "drogę". Piszą o tym:

„W czasach kryzysu święta tradycja pozostaje nieomylną regułą wiary, kryterium odróżniającym katolika od niekatolika” (Roberto de Mattei). Wielu katolików, zwłaszcza niemieccy biskupi i większość ich duchowieństwa, zdaje się zapomnieć o tej zdrowej regule. Zamiast odnawiać Kościół od wewnątrz poprzez jego tradycję, eskalują swoje zamiary reformy w coraz bardziej absurdalne fantazje, prowadzące ostatecznie do tylko jednego: odstępstwa od wiary katolickiej, a tym samym zniszczenia Kościoła katolickiego.

My, tradycyjni katolicy, chcemy przeciwdziałać tej przeklętej reformistycznej postawie, która wydaje się znajdować punkt kulminacyjny na ścieżce synodalnej w Niemczech:


- Nie chcemy innego Kościoła niż ten założony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
- Chcemy kapłanów świadomych godności swoich święceń i związanej z nimi misji.
- Kochamy starą Mszę, bo skupia się na Bogu, a nie na ludziach.
- Chcemy nawracać świat na wiarę katolicką, a nie dostosowywać do świata Kościół Katolicki.
- Opowiadamy się za tym, o czym był przekonany wielki święty papież Pius X: „Prawdziwymi przyjaciółmi ludu nie są ani reformatorzy, ani innowatorzy, ale (nie odrzucający/zmieniający tradycje) - tradycjonaliści "
Jóvenes católicos responden a la Iglesia modernista alemana
henryk33 shares this
11.1K
Konflikt Ukraina-Rosja został skonstruowany i nagłośniony, aby radykalnie przyspieszyć globalistyczny program, w kierunku NWO - Jednego Światowego Rządu, i Religii Antychrysta
Masoni Z USA Satanisci
ATAK BANDEROWCÓW w Łodzi na PRZECIWNIKOW udziału POLSKI w wojnie.
W dniu 3 kwietnia br. w Łodzi doszło do dwóch brutalnych ataków motywowanych pobudkami politycznymi. Były one związane ze spotkaniem zorganizowanym przez Klub Myśli Polskiej w Łodzi i Klub im. Romana Dmowskiego, z Sekretarzem Głównym „Pracy Polskiej” Krystianem Jachacym, w ramach promocji jego książki „Rewolucja peryferii”.
More
ATAK BANDEROWCÓW w Łodzi na PRZECIWNIKOW udziału POLSKI w wojnie.
W dniu 3 kwietnia br. w Łodzi doszło do dwóch brutalnych ataków motywowanych pobudkami politycznymi. Były one związane ze spotkaniem zorganizowanym przez Klub Myśli Polskiej w Łodzi i Klub im. Romana Dmowskiego, z Sekretarzem Głównym „Pracy Polskiej” Krystianem Jachacym, w ramach promocji jego książki „Rewolucja peryferii”.
Jeszcze przed spotkaniem zamaskowani sprawcy zaatakowali na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi Krystiana Jachacego, który jednak odparł ten atak. Powiadomiona została Policja, która poprzestała na spisaniu przebiegu zdarzenia. Było to jak się okazało jedynie preludium do kolejnego aktu bandytyzmu, jaki wydarzył się w lokalu, w którym odbywało się spotkanie. Po zakończeniu spotkania, gdy wszyscy mieli rozejść się do domów, do lokalu niespodziewanie wtargnęła uzbrojona bojówka, która zaatakowała uczestników gazem pieprzowym, pałkami teleskopowymi i innymi niebezpiecznymi narzędziami. Wiceprezes Klubu im. R. Dmowskiego Jan Waliszewski został poważnie zraniony w głowę, po czym wezwane pogotowie odwiozło go do szpitala.
To już kolejny atak zorganizowany przez uzbrojone bojówki przeciwko osobom i środowiskom przeciwstawiającym się udziałowi Polski w wojnie na Ukrainie oraz dalszej eskalacji tego konfliktu. Wcześniej obiektem agresji był Prezes Klubu im. R. Dmowskiego i publicysta Kamil Klimczak, którego zaatakowano podczas zgromadzenia publicznego, a także wspomniany Krystian Jachacy, któremu zamalowano obraźliwymi napisami drzwi mieszkania. Nie wspominam w tym miejscu o atakach werbalnych i groźbach formułowanych za pośrednictwem internetu. Jak widać sprawcy tych aktów pozostają bezkarni, a panująca atmosfera polityczna nie sprzyja ich ściganiu. Wszechobecna jednostronna propaganda, powszechne tropienie rosyjskich „trolli” i „agentów”, przynoszą efekty. Środowiska ekstremistyczne, otwarcie nawiązujące do ideologii nazizmu czują się bezkarne i zmotywowane do działania przeciw w ich mniemaniu „zdrajcom”. Co musi się jeszcze wydarzyć, aby organy ścigania zaczęły skutecznie walczyć z bandytyzmem politycznym? Czy potrzebne są ofiary śmiertelne? A może osoby krytyczne wobec działań rządu i środowisk wzywających do udziału Polski w wojnie – są po prostu wyjęte spod prawa?
Eskalacja bandytyzmu - atak na Klub Myśli Polskiej | Myśl Polska
wacula25wp.pl
Konflikt Ukraina-Rosja został skonstruowany i nagłośniony, aby radykalnie przyspieszyć globalistyczny program, w kierunku NWO - Jednego Światowego Rządu, i Religii Antychrysta .]==BZDURA -NIEPRAWDA .Ponieważ- Jest to zwykły prosty imperializm rosyjski mordercy putina .Rosyjski imperializm ma w sobie wartość inną chce pożerać inne narody nawet kosmos i zamienić to w jeden kołchoz lenina.