Clicks1K

✞Kto zatvára druhým nebeské kráľovstvo Mt 23,1.13-22

Peter(skala) likes this.