Clicks343
Ewa
Contra Mundum - Pamięci T.Gajcego (08.02.1922 - 16.08.1944) Opublikowany 25 sty 2017 Contra Mundum - Pamięci Tadeusza Gajcego ps.Karol Topornicki (08.02.1922 - 16.08.1944) słowa: T.Gajcy muzyka: …More
Contra Mundum - Pamięci T.Gajcego (08.02.1922 - 16.08.1944)

Opublikowany 25 sty 2017
Contra Mundum - Pamięci Tadeusza Gajcego ps.Karol Topornicki
(08.02.1922 - 16.08.1944)

słowa: T.Gajcy
muzyka: Contra Mundum

z albumów:
"CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM" (2015)
"W WIERSZU I BOJU" (2016)

"Śpiew murów"
"Schodząc" 04:27
"Do potomnego" 09:26
"Miłość bez jutra" 16:36
"Przed snem" 20:53