Clicks510

Podľa uniknutých informácií zomrelo v USA po očkovaní obrovské veľké množstvo ľudí.

(Leo Hohmann, LeoHohmann.com) – Najcitovanejší lekár počiatočnej liečby ochorenia COVID-19 prišiel s výbušným novým videom, ktoré odhalilo skrývanú vinu zdravotníckeho establišmentu v zbytočnej smrti desaťtisícov ľudí.

Podľa Dr. Petra McCullougha dopomohol k týmto úmrtiam lživý naratív, zameraný na presadenie úplne novej, riadne neschválenej vakcíny na ochorenie, ktoré bolo ľahko liečiteľné.

Podľa Dr. McCullougha sme v druhej fáze biologickej vojny

Covid-19 je podľa neho biologická zbraň a vakcíny predstavujú jej „druhú fázu“.

„Keď sa spustila prvá fáza tohto svojím spôsobom terorizmu, bolo to v skutočnosti celé o udržaní obyvateľstva v strachu a izolácii a o jeho príprave na prijatie vakcíny, ktorá sa javí byť druhou fázou bioteroristickej operácie,“ povedal McCullough 11. júna vo webinári s nemeckým právnikom Reinerom Fuellmichom a niekoľkými ďalšími lekármi.

Ďalej uviedol:

„Respiračný vírus aj vakcína dodali do ľudského tela hrotový proteín, cieľ tohto bioteroristického výskumu získania funkcie.“

Väčšina McCulloughových komentárov sa objavuje v prvých 10 miútach nižšie uvedeného videa:

Mnohí lekári sú akoby začarovaní nejakou kliatbou

Vo videu Dr. McCullough ďalej hovorí:

„Nemôžem teraz prísť a povedať toto všetko dnes, ani inokedy, v celoštátnej televízii. Časom sme však zistili, že už nemôžeme komunikovať s vládnymi agentúrami.

Vlastne sme nemohli komunikovať ani s našimi propagandou pobláznenými kolegami vo veľkých medicínskych centrách. Všetci sú akoby zakliati, skoro akoby ich práve hypnotizovali.“


Nešetril ani kritikou na svojich kolegov z lekárskej komunity:

„A lekári, dobrí lekári, robia nepredstaviteľné veci, napríklad očkujú tehotné ženy biologicky aktívnou mediátorovou RNA, ktorá vytvára tento patologický hrotový proteín.

Keď sa lekári preberú zo svojho tranzu, budú podľa mňa šokovaní pomyslením na to, čo robili ľuďom.“


Dr. McCullough poukazuje na vlny bioterorizmu

Doktor McCullough je profesor medicíny a zástupca vedúceho internej medicíny na Baylorovej univerzite a učí aj na Texas A&M University.

Je epidemiológ, kardiológ a internista a v súvislosti s liečbami ochorenia COVID-19 svedčil pred senátom štátu Texas. Je známy tým, že je najcitovanejším lekárom ohľadom liečby COVID-19, s viac ako 600 citáciami v Národnej knižnici medicíny.

Vo videu, ktoré nakrútili Oval Media, McCullough povedal:

„Prvou vlnou bioterorizmu je respiračný vírus, ktorý sa šíri svetom a postihol relatívne málo ľudí – asi jedno percento mnohých poulácií – ale vyvolal veľký strach.“

Vírus sa podľa neho zameral hlavne na ľudí nad 50 rokov s viacerými pridruženými zdravotnými problémami. Pre deti nepredstavuje takmer žiadne riziko.

Povedal, že 85 percentám z viac než 600 000 úmrtí v USA sa mohlo predísť liečbou pozostávajúcou z viacerých liekov, podanou na začiatku až uprostred ochorenia.

Namiesto toho ľuďom povedali, aby zostali doma a nevracali sa do nemocnice, ak sa im nezhoršia symptómy, napríklad vážne problémy s dýchaním. Vtedy však už bolo pre mnohých príliš neskoro. Napojili ich na umelé pľúcne ventilácie a zomreli.

Veľká väčšina lekárov sa začala poslušne riadiť týmito chybnými „smernicami“, vydanými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a americkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Tie smernice však opomenuli uviesť, ako sa zamerať na liečbu chorých pacientov a od začiatku, už v apríli 2020, začali zdôrazňovať potrebu vakcíny ako jedinej reálnej nádeje na porazenie vírusu.

Oficiálne verzus skutočné úmrtia na covidové vakcíny

Federálny systém nahlasovania nežiaducich udalostí pri očkovaní v USA (VAERS) zaznamenal v období od 14. decembra 2020 do 11. júna 2021 5 996 hlásení o úmrtiach ľudí, zaočkovaných vakcínou proti Covid-19.

To je viac než počet všetkých hlásených úmrtí následkom všetkých ostatných vakcín dovedna za posledných 22 rokov!

No tieto čísla, akokoľvek sú šokujúce, sú však len zanedbateľnou časťou skutočného počtu mŕtvych Američanov, povedal McCullough.

„Máme teraz whistleblowera v CMS a máme dvoch whistleblowerov v CDC. Podľa nás máme 50 000 mŕtvych Američanov. Päťdesiattisíc úmrtí. Takže v skutočnosti máme určite viac úmrtí denne z dôvodu vakcíny, než z vírusového ochorenia.

V podstate ide o propagandou podporovaný bioterorizmus očkovaním.“


Išlo by tak o viac ako 8-násobný počet oficiálne uvádzaných úmrtí. Niektorí experti hovoria dokonca o ešte vyšších číslach.

McCullough ďalej dodal, že:

„Každá jedna vykonaná vec vo verejnom zdravotníctve v reakcii na pandémiu ju iba zhoršila“.

Podľa neho malo potlačenie prvých liekov na ochorenie Covid-19, ako sú hydroxychlorochín a najmä ivermektín, „úzky súvis s vývojom vakcíny“.

Bez potlačenia už dostupných liekov by vlády neboli schopné legálne udeliť autorizáciu na núdzové použitie trom vakcínam, tlačených na trh spoločnosťami Moderna, Pfizer a Johnson & Johnson.

(Poznámka redakcie: Autorizáciu na núdzové použitie nie je možné udeliť, ak existujú iné spôsoby liečby.)

Vakcíny boli zavedené úplne zbytočne

V prípade Moderny je vláda USA prostredníctvom Národného inštitútu zdravia (NIH) spoludržiteľkou patentu, čo je jasný konflikt záujmov.

„Publikoval som v podstate dve štúdie, ktoré učia lekárov, ako liečiť COVID-19 doma, aby sa predišlo hospitalizácii a smrti… Ak sa lieči včas, vedie k 85-percentnému zníženiu hospitalizácií a úmrtí,“ povedal McCullough.

Takže nielenže boli vakcíny spustené zbytočne, potlačením už dostupných, účinných liekov, ale FDA a CDC teraz zatajujú tragické počty úmrtí spôsobených ich experimentálnymi mRNA injekciami.

McCullough povedal, že po celom svete organizuje skupiny, kladúce dôraz na včasnú liečbu.

„Vlády sa v skutočnosti snažili včasnú liečbu pacientov s covidom blokovať, a tak sme vytvorili sprievodcu pre domáceho pacienta,“ povedal.

„Pretlačili sme sa k ľuďom a ľudia, ktorí boli chorí na covid, volali, aby dostali lieky od objednávkových distribučných lekární. A tak bez toho, aby vláda vôbec tušila, čo sa deje, sme tu v Spojených štátoch koncom decembra a v januári epidémiu zlikvidovali.

V podstate sme sa postarali o pandémiu s asi 500 lekármi a telemedicínskymi službami.

A k dnešnému dňu liečime asi 25 percent covidovej populácie USA, ktorá má v skutočnosti vysoké riziko, vek nad 50 rokov so zdravotnými problémami, alebo sa u nej prejavujú ťažké príznaky.

No a pandémiu sme v podstate zvládli a zároveň sme sa snažili držať mimo politických šarvátok.“


Záver

Dr. McCullough uvádza, že jeho pozornosť sa v poslednom čase obrátila k zbytočným a nebezpečným injekciám:

„Pracujeme na zmene názoru verejnosti na vakcínu. Tá vakcínu pôvodne prijala a my sme museli svojím spôsobom pomaly otočiť loď. Od 8. marca 2021 rýchlosť očkovania v USA klesá. Väčšina očkovacích centier je už prázdnych.

V Spojených štátoch sa nám toho deje veľa. Zapájame čoraz viac právnikov.“


Viac si môžete prečítať na: LeoHohmann.com a VaccineDeaths.com.

Autor: Leo Hohmann, Zdroje: Naturalnews.com

Dr. Richard Fleming – Nová data ukazují, že covid injekce mohou vyvolat prionové onemocnění.

Právnik,ktorý odhaľuje pravdu na genocídu pomocou experimentálnych "vakcín".
Public domain