Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Ks. Dawid Pietras
662

ROZPRAWA DOKTORSKA O LITURGII TRADYCYJNEJ - zachęta do nabycia

LICH. Zachęcam do nabycia mojej rozprawy doktorskiej. Mimo ostatnich zmian, większość pracy jest wciąż aktualna, m.in. w kwestii statusu prawnego wspólnot czy w kwestiach liturgicznych. Praca zawiera ponad 2000 źródeł, ogromne przypisy, cytacje dokumentów w przypisach... Jest to największa monografia w temacie na świecie. Do nabycia w wyd. Dębogóra: debogora.com/…s-prawny-liturgii-i-wspolnot-Ks-Dawid-Pietras.html