Anton Čulen
672

TS AZN: 13. máj- Slovenský deň za voľnú nedeľu. Pred 1700 rokmi cisár Konštantín Veľký schválil nedeľu ako deň pracovného pokoja

TS AZN: 13. máj- Slovenský deň za voľnú nedeľu. Pred 1700 rokmi cisár Konštantín Veľký schválil nedeľu ako deň pracovného pokoja.

Tlačová správa Aliancie za nedeľu- Slovensko, o.z. 13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu. Pred 1700 rokmi cisár Konštantín Veľký schválil nedeľu ako deň pracovného pokoja.
Celý kultúrny kresťanský svet si v roku 2021 pripomína, že je tomu 1700 rokov, čo cisár Konštantín Veľký po vzore Arménov aj v Rímskej ríši schválil v roku 321 nedeľu ako deň pracovného pokoja pre všetkých občanov ríše.

Členovia Aliancia za nedeľu – Slovensko, o.z. a organizácie, ktoré ju podporujú, už devätnásť rokov na Slovensku vedú zápas za prijatie zákona na ochranu nedele. No napriek tomu voľná nedeľa pre obrovské množstvo pracujúcich na Slovensku nie je samozrejmosťou.

Pre tzv. kresťanské politické strany v NR SR, ktorého sa naoko hlásia k Bohu, ale svojimi skutkami ho popierajú, sa téma ochrany voľnej nedele stáva len akousi politickou záložnou témou, ktorá sa dostáva do diskusie vždy len tesne pred voľbami, ak sú v opozícii, alebo až vtedy, keď im klesajú politické preferencie. Ak získajú vo voľbách od občanov moc, tak si na svoje „kresťanstvo“ ani len nespomenú.

Slovenský deň za voľnú nedeľu ale i oslavu 1700 rokov od schválenia nedele ako dňa pracovného pokoja si aj tento rok pripomíname vo veľmi smutnom období, keď nielen náš slovenský národ, ale i celý svet je ochromený a ľudstvo čelí epidémii neviditeľného koronavírusu. Pre dookola sa opakujúce lockdowny zaniklo už veľké množstvo firiem a ešte väčšie množstvo ľudí prišlo o prácu a potrebné financie pre zabezpečenie chodu svojich rodín.
Celé mesiace boli pozatvárané firmy, školy, obchody, reštaurácie, divadlá, ale najprísnejšie pravidlá platili najmä v kostoloch. Ľudské práva a náboženská sloboda zostala len na papieri.

Zastavila sa výroba v priemysle, stavebníctve, v rôznych menších prevádzkach, obchodoch, ale život sa ochromil aj vo veľkých obchodných centrách. Otvorené zostali prakticky len zahraničné obchodné reťazce, ktoré počas pandémie aj najviac zarábali. A zisky prúdili do zahraničia.

To, čo sme si nevedeli ani predstaviť, ale ani pripustiť, sa stalo skutočnosťou. Koronavírus síce na jednej strane nielen počas nedelí, ale na celé dlhé mesiace pozatváral obchody, firmy a obchodné centrá, ale na strane druhej znovu umožnil rodinám tráviť viacej voľného času spoločne. Aj tu ako keby sa naplnili slová proroka Jeremiáša:
„Aby sa naplnilo Pánovo slovo vyslovené Jeremiášovými ústami a aby zem mala do chuti sobotných rokov; cez celý čas spustošenia slávila sobotu, aby sa naplnilo sedemdesiat rokov“. (2 Krn 36, 21).

V súčasnej spoločnosti plnej psychického napätia, strachu o budúcnosť a narušených ľudských vzťahov, je veľmi dôležité zabezpečiť pre mnohé slovenské rodiny, aspoň jeden deň v týždni voľný čas na to, aby sa mohli stretávať, a rodičia aby sa mohli venovať svojím deťom. To, že je naozaj reálne, aby bola znovu nedeľa dňom pracovného pokoja, sme sa presvedčili na vlastné oči všetci.

Aj v Európskej únii silnejú hlasy požadujúce spolupodieľanie sa na vytváraní takého spoločenského prostredia, ktoré je ústretové k rodine a vytvára reálne možnosti pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy medzi plnením povinností v rodine a v práci.

Sem patrí aj otázka spravodlivej mzdy, ktorá by všetkým občanom Slovenskej republiky, ale aj EÚ zaručovala vytvorenie dôstojných podmienok pre plnohodnotný život ich rodín. Nedôstojná, existenčná mzda zamestnancov na Slovensku oproti platom zamestnancov v rovnakých odvetviach v iných členských štátoch EÚ, robí z občanov Slovenskej republiky jej druhoradých občanov. Podobne je to aj v oblasti vyplácania dôchodkov.

Voľná nedeľa je najväčší sociálny výdobytok ľudstva a preto by sme si ju mali všetkými možnými prostriedkami chrániť. To sa dá dosiahnuť najmä prijatím dobrého zákona na ochranu nedele a spravodlivou mzdou pre dôstojní život našich rodín, zamestnancov ale aj dôchodcov.

Aliancia za nedeľu preto znovu vyzýva kresťanov z radov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky, ale predovšetkým predsedu vlády SR Eduarda Hegera, aby, ak to so svojim vzťahom k Bohu myslia naozaj vážne, prijali zákon na ochranu voľnej nedele a vytvorili legislatívne podmienky pre spravodlivú mzdu, pre dobro všetkých občanov Slovenskej republiky.

Preto veríme, že súčasná vládna koalícia vráti nedeli, tomuto najväčšiemu sociálnemu výdobytku ľudstva, na 1700. výročie jej schválenia v Rímskej ríši, potrebnú úctu a náplň aby to pocítilo aj obrovské množstvo občanov Slovenskej republiky. Lebo viera bez skutkov je mŕtva (Jak 2, 17).

Boh žehnaj Slovensko!

Anton Čulen, predseda AZN
Miroslav Šuňal, podpredseda AZN

alianciazanedelu.sk/archiv/8966