Clicks832

EXPERIMENTÁLNE COVID „VAKCÍNY“ OBSAHUJÚ TKANIVÁ ZAVRAŽDENÝCH ŽIVÝCH NOVORODENCOV!

cz24.news/…obsahuju-tkaniva-zavrazdenych-zivych-novorodencov/

Po uvedení vakcín proti Covid-19 na trh a ich následnom povinnom vyžadovaní v niektorých krajinách, sme boli svedkami snáh mnohých ľudí o získanie výnimiek z náboženských dôvodov.

Väčšina pokusov o získanie takejto výnimky sa sústredila na argumentáciu, že pri ich vývoji boli použité tkanivá z potratených plodov. Prečo ale nadpis článku hovorí o „živých novorodencoch“? Nie, nie je to preklep, čítajte ďalej a dozviete sa.

Výbušné odhalenie o skutočnom pozadí vývoja vakcín

Dňa 19. januára 2021 publikovala Annamária Cardinalliová explozívny článok v Crisis Magazine (Krízový magazín) pod názvom „Katolické svedomie vakcíny proti Covid-19“.

Pani Cardinalliová vo svojom článku vysvetľuje spôsob získavania bunkovej kultúry označenej ako HEK293, ktorá bola použitá na „testovanie“ (nie samotnú výrobu) vakcín od firiem Moderna a Pfizer.

Ako uvádza:

„Vieme, že vakcíny Moderna a Pfizer nepoužívajú bunky z potratených plodov v samotnom výrobnom procese. To znamená, že pri očkovaní nie sú do nás tieto bunky, respektíve ich naklonované potomstvo, priamo vstrekované. (Pri ostatných výrobcoch môže byť situácia iná.)

Počuli sme, že tieto bunky z potratených plodov boli použité len na testovanie už hotovej vakcíny. To nás má akože upokojiť. Stále to však znamená, že vakcíny, ktoré si máme do seba nechať vstreknúť, vznikli za pomoci potratov.

Hovoria nám, že bunková kultúra použitá pri testovaní vakcíny pochádza len z jedného potratu, ku ktorému došlo pred desaťročiami.

To je všetko možno pravda, no nehovoria nám celú pravdu.“


Celá pravda o bunkových líniách

Takže, poďme sa pozrieť, ako sa uvedené bunkové kultúry naozaj získavali.

Pani Cardinalliová pokračuje vo vysvetľovaní:

„Tá konkrétna bunková línia nazývaná HEK293 pochádza z potratu, ktorý sa vykonal niekedy v 70-tych rokoch 20. storočia.

V názve má číslo „293“, pretože výskumníci potrebovali 293 pokusov, aby získali použiteľnú bunkovú líniu. Takže nešlo o jeden potrat, ale o stovky potratov vykonaných vrámci projektu na získanie použiteľnej vzorky.

Písmená HEK znamenajú „human embryonic kidney“ (ľudská embryonálna oblička).

Avšak na získanie životaschopnej bunkovej kultúry na tento účel je potrebné dostatočne zdravé a staré dieťa, ktoré už má riadne vyvinuté obličky. A tieto obličky musia byť odobraté zo živého dieťaťa, zvyčajne po cisárskom reze.

Navyše, toto všetko musí prebehnúť bez anestézie, pretože anestézia by znížila kvalitu odoberaného orgánu.

Takže, namiesto toho, aby bolo živonarodené dieťa pritúlené, pohladené a upokojené, tak sa mu zaživa odoberú orgány.“


Ako ďalej dopĺňa pani Cardinalliová:

„Neexistuje, aby spontánny potrat mohol viesť k bunkovej kultúre, nakoľko obličky umierajú rýchlo po biologickej smrti, čo ponúka len veľmi úzke časové okno, kedy môžu byť odobraté.

Tiež nepredpokladám, že sa vtedy zrazu zjavil nejaký geniálny výskumník, ktorý objavil spôsob, ako využiť zriedkavú tragédiu (spontánny potrat) na následné darovanie telíčka vede a jeho zúžitkovanie pre dobro ľudstva.

Úmyselná vražda nechceného dieťaťa (malého dievčatka v prípade bunkovej kultúry HEK293) sa odohrala mučivým spôsobom za účelom odobratia orgánov zaživa pre ďalší výskum.

Odobratie orgánov bolo priamou príčinou jej smrti. Šlo o živé, dýchajúce dieťa mimo maternice. Ak by nebolo zavraždené, mohlo ďalej normálne samostatne žiť.“


Vedel pápež František o skutočnom pozadí vakcíny skôr než sa zaočkoval?

Pani Cardinalliová sa zamýšľa:

„Obávam sa, že pápež František ani emeritný pápež Benedikt nemali túto informáciu predtým, ako sa dali zaočkovať.“

(Poznámka redakcie: My si myslíme, že mali, ale to by bolo na inú debatu.)

„Ak sa pozrieme na postoj Vatikánu, že je morálne akceptovateľné dať sa zaočkovať vakcínami proti Covid-19, ktoré boli vyvinuté za pomoci potratených plodov, tak si uvedomíme, že v tomto prípade to neplatí.

Aby bolo možné morálne akceptovať súčasné vakcíny od firiem Pfizer a Moderna, tak by vyhlásenie Vatikánu muselo vravieť, že je prijateľné zaočkovať sa vakcínami, ktoré boli vyvinuté za pomoci bunkových kultúr zo živých detí, zavraždených kvôli odobratiu ich orgánov.

Morálne zásady cirkvi by sa však nikdy nemohli ohnúť až do takejto miery.“


Ide v podstate o rovnaký zločin, akým je dnes Medzinárodným trestným tribunálom odhalené odoberanie orgánov politickým väzňom v Číne. Tí sú podľa výpovedí svedkov často popravovaní za účelom odoberania ich orgánov pre zisk.

Malé dievčatko, ktorej bunky dnes poslúžili na vývoj vakcín proti Covid-19, bolo kedysi brutálne obetované na tento účel. A nielen ona, spolu s ňou ďalšie stovky živých detí, ktorých bunkové línie sa neujali.

Každý, kto sa na týchto zločinoch podieľal, musí byť súdený

Ak má pani Cardinalliová pravdu vo svojej analýze, potom následkom by mali byť nielen výnimky z náboženských dôvodov či výhrady vo svedomí, ale celý výskum založený na bunkových kultúrach z „potratených plodov“ by mal byť súdený.

Súdení by mali byť ľudia, ktorí vraždili, ľudia, ktorí používali takto získané bunky a tkanivá a tiež firmy, ktoré na tom profitovali. Tí všetci musia byť súdení!

Snáď mnoho ďalších lekárov a zdravotníkov si vezme článok pani Cardinalliovej k srdcu a zamyslia sa nad tým, čo sa v ňom píše.

Zatiaľ sa k jej článku objavili dva protiargumenty:

Prvý protiargument – že číslo „293“ v názve bunkovej línie neznamená počet vykonaných „potratov“, ale poradie odobratej vzorky z jedného potratu.

Ak by to aj tak bolo, tak to nie je vôbec podstatné, hovorí pani Cardinalliová. Nejde o samotný počet zavraždených detí, ako o samotný akt vraždy. Dnes sa vo svete stále dejú takéto vraždy za účelom získavania tkanív pre výskum.

Druhý protiargument – tvrdenie, že obličky z potrateného dieťaťa sa musia odobrať rýchlo, má byť nepravdivé. Obličky vraj prežijú dlhšie.

Ohľadne tohto argumentu pani Cardinalliová odkazuje na devastujúce video interview, ktoré vykonal Robert Kennedy, mladší. Jeho hosťom bola prezidentka Sound Choice Pharmaceutical Inštitútu, Dr. Theresa Deisherová, PhD s vyše 30 ročnými farmaceutickými skúsenosťami.

Dr. Deisherová objavila bunkovú líniu zo srdca dospelého človeka a jej terapeutické vyžitie ako náhrady za bunky z plodov, viedla tím vedcov skúmajúcich rakovinu, autoimunitu a chronické ochorenia. Na svojom konte má vyše 47 patentov.

V uvedenom 15 minútovom interview sa Dr. Deisherová jasne vyjadrila, že:

„Plody (deti) sa z maternice vyberajú živé, s funkčným krvným obehovým systémom, a že sú zabíjané vyrezávaním ich sŕdc či mozgov. Toto je spôsob, ako sa získavajú tkanivá pre bunkové kultúry.“

Nakoľko sú takéto vraždy štandardnou praxou, je evidentné, že rovnakým spôsobom sa získala aj bunková línia HEK293 z obličiek živého dieťaťa a následne bola použitá na testovanie vakcín proti Covid-19.

Na konci interview Robert Kennedy hovorí, že pôvodne nechcel hovoriť o morálnych aspektoch fetálnych bunkových línií, no po vypočutí si Dr. Deisherovej zostal otrasený a chce, aby sa o morálnych aspektoch vakcín začalo hovoriť celosvetovo.

Spracoval: Badatel.net

Zdroj: blog.nomorefakenews.com
Ex1steNc
Toto už jsem četl a je mi z toho špatně. A ten člověk co tento článek psal může být v klidu. Všichni za to budou souzeni....
Hermenegild
Všetci zaočkovaní starí veriaci vypadli z bohoslužieb, lebo majú zdravotné problémy, v prvom rade pociťujú nesmiernu únavu. A to je 8 mesiacov od zaočkovania a tá únava sa zväčšuje. A určite je tam duchovný postih zlým, keď sa odrazu boja, že sa v kostole nakazia. Druhá kategória sú tí, ktorí nemôžu prijímať na paprčky, aj keď už niektorí sa vrátili s tým, že prijímajú len do úst.
dalila
😓😓