Clicks935
Jolinar
5

Ks. prof. Jerzy Bajda o intronizacji

[...]
,,Chrystus jeszcze nie odrzucił Polaków, dopóki przez różne znaki upomina nas i przestrzega, abyśmy poprzez prawdziwe nawrócenie powrócili do Niego, pod Jego sztandary. Upominał i przestrzegał przez ks. Piotra Skargę, przez ks. Markiewicza, przez służebnicę Bożą Wandę Malczewską, przez św. Siostrę Faustynę, przez służebnicę Rozalię Celakówną i jeszcze inne osoby, które nie są tak szeroko znane.


W czasie ostatnich wakacji odkryłem w pismach siostry Leonii Nastałówny tekst, który uważam za stosowne przytoczyć, ponieważ dotyczy naszego tematu. Pan Jezus powiedział pewnego dnia tej siostrze ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek: „O mój ukochany ludu polski, którego przodkowie szli z krzyżem na bój, krzyżem zdobili swój mundur, krzyżem znaczyli drzwi swoich domów, czemu mnie wyrzucasz z własnego mieszkania, z własnych serc?

Czyż krzyż sprowadził ci nieszczęście, czy ci zanadto przygniótł ramiona? A Ja niosłem krzyż na Golgotę, pomimo, że miałem ramiona obdarte z ciała przez katusze biczowania. Ja się nie zawahałem wejść na szubienicę krzyża, pomimo, że go za hańbę wówczas poczytywano.

Ludu mój polski, wiedz, że berłem twojej Królowej – mej Matki przeczystej – jest krzyż.

Chcesz być wolny? – zatknij go w swej duszy. Choćby ona była twarda jak skała Golgoty, zdołam ją skruszyć, wzruszyć, by mi dała miły odpoczynek po trudach męki i konania. Leonio, Ja chcę, by krzyż był w każdym domu. Moje „chcę” podaję przez ciebie, bo przez ciebie przemówię do twoich rodaków, do twoich braci. […]

I kto na ziemi będzie czcił i kochał krzyż, owo śmiertelne łoże swego Zbawcy, nie ulęknie się go w dniu Sądu Ostatecznego, gdy zajaśnieje na niebie w obliczu świata całego […] Nauka moja znajdzie posłuch, zwłaszcza w serach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja, przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę Niepokalanej, wychowane przy Jej Sercu.

Módl się tylko gorąco, bo szatan będzie chciał przeszkadzać działaniu Boga. Zwyciężymy go Krzyżem” (S. Leonia Nastał, „Uwierzyłam Miłości”, Stara Wieś 2000, s. 87-88).

Czyż Krzyż nie stał się tronem Chrystusa Króla? Czy mamy jakiś inny rozsądny wybór jak poddać się pod Jego władzę w całym wymiarze naszego narodowego życia?

- Ks. prof. Jerzy Bajda
Jud.
Szymon Kuciel "Apokalipsa" w przygotowaniu do druku.
Fragment:

(…) Nauka moja znajdzie posłuch, zwłaszcza w sercach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja, przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę Niepokalanej, wychowane przy Jej Sercu. Módl się tylko gorąco, bo szatan będzie chciał przeszkadzać działaniu Boga. Zwyciężymy go Krzyżem”
(S. Leonia Nastał…More
Szymon Kuciel "Apokalipsa" w przygotowaniu do druku.
Fragment:

(…) Nauka moja znajdzie posłuch, zwłaszcza w sercach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja, przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę Niepokalanej, wychowane przy Jej Sercu. Módl się tylko gorąco, bo szatan będzie chciał przeszkadzać działaniu Boga. Zwyciężymy go Krzyżem”
(S. Leonia Nastał, „Uwierzyłam Miłości”, Stara Wieś 2000, s. 87-88).
Czyż Krzyż nie stał się tronem Chrystusa Króla? Czy mamy jakiś inny rozsądny wybór jak poddać się pod Jego władzę w całym wymiarze naszego narodowego życia?

Czyż nie to samo, tylko innymi słowami, bardziej zrozumiałymi, przemówił Pan Jezus przez Judytę? Przez dziecko wsi polskiej, pracujące przy dojeniu kóz i modlące się wraz z całą rodziną do Niepokalanego Serca Maryi – Uzdrowienia Rodzin, przed Jej, jakże wymownym obrazem. Obrazem, na którym Matka Najświętsza, w stanie błogosławionym, prawą ręką podaje Hostię, jako jedyny ratunek dla ludzkości, a lewą ręką osłania wiernych Bogu przed inwazją Szatana, ukazanego jako nadciągająca apokaliptyczna burza.

Pan Jezus powiedział 05.09.2012 roku:
„Gedeon zaufał Bogu, dokładnie wykonał Jego polecenie, choć wszystkim wydawało się ono niedorzeczne i przynoszące klęskę. Gedeon zaufał Bogu i zwyciężył. Pokonał przeważającą liczbę wroga. A poszedł do walki uzbrojony tylko w pochodnie, w lampy, które oślepiły przeciwnika.
I także Wy musicie zaufać Bogu. A co do Was mówię?
Mówię, że trzeba Mnie uznać za Króla.
Teraz jednak jesteście w niewoli pod panowaniem wroga. Jesteście teraz pod okupacją.
Jednak naród polski nigdy się nie poddawał. Czyż nie pamiętacie, co robiliście gdy byliście pod zaborami, czy okupowani przez nieprzyjaciela?
Wybieraliście podziemny rząd, wybieraliście rząd partyzancki. I teraz też musicie to uczynić.
Nie czekajcie na Moją oficjalną koronację. Ona przyjdzie w swoim czasie. Teraz jednak niech każdy z Was natychmiast uzna Mnie w swoim sercu za Króla. Niech każdy z Was zadeklaruje się być Moim poddanym.
Powiedzcie i powtarzajcie często takie słowa: „Jezu jesteś Królem! Jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie, oto jestem, poślij mnie!”.
I stosujcie się do tych słów, bądźcie Moimi poddanymi gotowymi wypełniać Moje rozkazy. A Moim rozkazem jest: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”, co się przekłada na dokładne wypełnianie Bożych przykazań, na ofiarowywanie Bogu swoich cierpień za braci, na pomaganie sobie nawzajem według rady: „Jedni drugich brzemiona noście.”.
Cierpienie, każde cierpienie, choćby najmniejsze, ofiarowane z miłością Bogu, skraca łańcuch, na którym jest uwiązany Szatan. Im więcej swojego cierpienia ofiarujecie Bogu, tym łańcuch jego będzie krótszy, a tym samym mniej szkody Wam wyrządzi.
Nauczcie się ofiarowywać Bogu wszystko, każdy trud, każde cierpienie. Nauczcie Wasze dzieci ofiarowywać, przy wieczornym pacierzu, Bogu swoje małe cierpienia. To będzie procentować.
Miłość zawsze rodzi miłość. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Im większą niechęć do kogoś czujecie, tym więcej się za niego módlcie.
Twórzcie wspólnoty związane miłością, pomagajcie sobie wzajemnie, nie zostawiajcie nikogo bez pomocy.
Wasza miłość i ofiara będzie jak Lampa Gedeona. Ona pokona wroga, bo to Ja sam będę działał poprzez Wasze dobre i czułe serca.
Ja sam zwyciężę wroga, ale zrobię to przy pomocy Waszych serc, Waszego umysłu, Waszych rąk i nóg, Waszej miłości i ofiary.”
Króluj nam Chryste !
I kto na ziemi będzie czcił i kochał krzyż, owo śmiertelne łoże swego Zbawcy, nie ulęknie się go w dniu Sądu Ostatecznego, gdy zajaśnieje na niebie w obliczu świata całego […] Nauka moja znajdzie posłuch, zwłaszcza w serach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja, przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę Niepokalanej, wychowane przy Jej Sercu.

Módl się …More
I kto na ziemi będzie czcił i kochał krzyż, owo śmiertelne łoże swego Zbawcy, nie ulęknie się go w dniu Sądu Ostatecznego, gdy zajaśnieje na niebie w obliczu świata całego […] Nauka moja znajdzie posłuch, zwłaszcza w serach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja, przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę Niepokalanej, wychowane przy Jej Sercu.

Módl się tylko gorąco, bo szatan będzie chciał przeszkadzać działaniu Boga. Zwyciężymy go Krzyżem

(S. Leonia Nastał, „Uwierzyłam Miłości”, Stara Wieś 2000, s. 87-88).
Króluj nam Chryste !
Ludu mój polski, wiedz, że berłem twojej Królowej – mej Matki przeczystej – jest krzyż.

Chcesz być wolny? – zatknij go w swej duszy.


Choćby ona była twarda jak skała Golgoty, zdołam ją skruszyć, wzruszyć, by mi dała miły odpoczynek po trudach męki i konania.

Leonio, Ja chcę, by krzyż był w każdym domu. Moje „chcę” podaję przez ciebie, bo przez ciebie przemówię do twoich rodaków, do twoich …More
Ludu mój polski, wiedz, że berłem twojej Królowej – mej Matki przeczystej – jest krzyż.

Chcesz być wolny? – zatknij go w swej duszy.


Choćby ona była twarda jak skała Golgoty, zdołam ją skruszyć, wzruszyć, by mi dała miły odpoczynek po trudach męki i konania.

Leonio, Ja chcę, by krzyż był w każdym domu. Moje „chcę” podaję przez ciebie, bo przez ciebie przemówię do twoich rodaków, do twoich braci. […]
malgorzata16
Na dzień dzisiejszy Intronizacja nie zgadza się z demokracją która zdaje się gwarantować "wolny" wybór - tak jakby poza BOGIEM i Jego Przykazaniami rzeczywiście można było by wybrać coś dobrego.
Kłamstwo takiej wolności stało się jawne,w Hiszpanii żywności szukają obywatele na śmietnikach o czym informują spokojnie media,być może taki kres był przewidziany i w normach unijnych się mieści.
Ale …More
Na dzień dzisiejszy Intronizacja nie zgadza się z demokracją która zdaje się gwarantować "wolny" wybór - tak jakby poza BOGIEM i Jego Przykazaniami rzeczywiście można było by wybrać coś dobrego.
Kłamstwo takiej wolności stało się jawne,w Hiszpanii żywności szukają obywatele na śmietnikach o czym informują spokojnie media,być może taki kres był przewidziany i w normach unijnych się mieści.
Ale PAN BÓG na szczęście ma inny Plan,i ze Swoich Programów nie rezygnuje.Są Dzielni Rycerze i Wspaniali Kapłani, którzy przy Dziele Intronizacji CHRYSTUSA Króla zdecydowali sie trwać na życie i śmierć.
Króluj nam Chryste !
*
,,Chrystus jeszcze nie odrzucił Polaków, dopóki przez różne znaki upomina nas i przestrzega, abyśmy poprzez prawdziwe nawrócenie powrócili do Niego, pod Jego sztandary.

Upominał i przestrzegał przez ks. Piotra Skargę, przez ks. Markiewicza, przez służebnicę Bożą Wandę Malczewską, przez św. Siostrę Faustynę, przez służebnicę Rozalię Celakówną i jeszcze inne osoby, które nie są tak szeroko …
More
*
,,Chrystus jeszcze nie odrzucił Polaków, dopóki przez różne znaki upomina nas i przestrzega, abyśmy poprzez prawdziwe nawrócenie powrócili do Niego, pod Jego sztandary.

Upominał i przestrzegał przez ks. Piotra Skargę, przez ks. Markiewicza, przez służebnicę Bożą Wandę Malczewską, przez św. Siostrę Faustynę, przez służebnicę Rozalię Celakówną i jeszcze inne osoby, które nie są tak szeroko znane.,,