23:23
Przemko
1.1K
Melchior Wańkowicz. Jacy jesteśmy Polacy cz. 7 (1972) Melchior Wańkowicz. Jacy jesteśmy Polacy cz. 7 (1972).More
Melchior Wańkowicz. Jacy jesteśmy Polacy cz. 7 (1972)

Melchior Wańkowicz. Jacy jesteśmy Polacy cz. 7 (1972).