Clicks653
Libor Halik

Smrtonosné a zneplodňující bezdrátové záření (Z dokumentu Sach Stonea z 23.3.2019)

Český překlad od 10min48sec do 23min19sec. Naše impulsy jsou přesměrovány. Žijeme v uměle vytvořeném stavu vědomí, který se podobá spánku. Záměr nám vládnout spočívá v zničení našeho vědomí. Byli jsme uvedeni do tranzu lhostejnosti k sobě i druhým. Zaměřujeme se pouze na hru. Pochopte, že oni jsou v bezpečí, dokud nebudou odmaskováni/odhaleni. Udržují nás uspané v sobectví a falešném klidu. Mark Steele: Téměř okamžitě sousedé zaklepali na mé dveře. Mluvili o dětech krvácejících z nosu. Měl jsem fotky z facebooku. Zvláště 1 sousedka přišla k mým dveřím a zmínila, že po instalaci pouličního LED osvětlení, krvácela (dcera) z nosu každou noc. Nevěřil jsem jí, avšak ale po hovoru s jinou sousedkou žijící nedaleko 1. dámy, která to zmínila dříve, ta také potvrdila, že po instalaci pouličního LED osvětlení, také (její dcera) začala krvácet z nosu, ač nikdy dříve nekrvácela. Proto jsem začal vyšetřování. Měřil jsem úrovně mikrovlnného záření z vysílačů na LED pouličních lampách. Základem bylo 868 megahertzů, což bylo výrazně vyšší než současné usnesení Rady Evropy č.1815 povolující maximálně 600 milivoltů. Naměřil jsem až přes 3 000 milivoltů - 5x až 6x víc než je povoleno. Výrazně víc než stávající usnesení Rady Evropy č.1815, které (nejnověji) uvádí, že 200 milivoltů by mělo být maximum, (protože) ve zprávě Bio Initiativy se uvádí, že by to mělo být ještě výrazně méně. Máme tedy Radu Evropy, ale víte že Mezinárodní trestní tribunály stanovují, takže poučení soudci řekli, že 200 milivoltů. Naměřil jsem v ložnicích v Gateshead od 600 do 4 000 milivoltů. Znamená to, že v r.2020, 2021, když má být 5G celosvětově zavedeno, že budou takovéto hodnoty všude a pořád? Všude a pořád. I horší? I horší. Ano 5G spojí všechen internet (IoT).

Pokud se něco dá spojit, bude to spojeno s 5G celosvětově. Stamiliardy mikročipů připojených k produktům od lahviček s pilulkami po rostlinné zavlažovače vyžadují masivní rozmístění malých buněk. Nebudeme čekat na (zdravotní) standardy. Nyní, k budovatelské práci na 5G, což bude velmi náročné na infrastrukturu, musíme odmítnout představu, že budoucnost 5G bude jen v městských oblastech. Revoluce 5G se dotkne i všech zastrčených koutů a to je ZATRACENĚ vážně propojený svět budoucnosti. A bude výsledkem rozhodnutí, která musíme učinit dnes. O 2 roky později: EMF BLACKOUT - instalační zákon o rozmístění malých bezdrátových komunikačních zařízení. Standardizace povolení, poplatky, právo užívání a další regulace poskytovatelů bezdrátových telekomunikačních služeb. Senát, Gary Glenn: hl. problém, který dnes před námi stojí, jsou návrhy zákona Senátu 637 a 894. 1. senátor Hune a 2. senátor Nofs. Zveme první 4 svědky na podporu legislativy. Johna Jonese ze Sprint David Lewis a Andy Emersona z AT&T, Neil Crevda z Verizonu a Franka A. C. Jr z T-mobilu.
Ukázka z filmu: „Buďte upřímní"
Je to pravda? Mohlo by být ... no, v Iowě došlo (jen) k 1 incidentu ... neexistuje žádný vědecký důkaz ... hleďte pánové ... praktikujte tato slova před zrcadlem. I když neustále zkoumáme toto téma, v současné době neexistuje žádný přímý důkaz, který by spojoval použití mobilního telefonu s rakovinou mozku. (L: Úředníci si oddechli, miliony nepřímých důkazů je nezajímají)
S lobbisty a zkorumpovanými úředníky vytvořili federální zákony zakazující někdy mluvit o nemocech vzniklých z vysílacích věží pro mobily a z el.magnetického záření.
Jsem MUDr. Sharon Goldbergová, internistka. Léčím 21 let a mým zázemím je převážně akademické interní lékařství pro nemocnici, klinický výzkum a vzdělávání lékařů.
Senátor Patrick Colbeck: Jsem Microsoftem certifikovaný specialista pro malé podniky. Pracoval jsem pro vesmírnou stanici, navrhoval jsem kabelážní systém pro modul vzduchové komory, kde jsem byl zodpovědný za EMI EMC analýzy - za elektromagnetické zasahování a elektromagnetickou snášenlivost.
Dr. Paul Héroux: Jsem profesorem na katedře epidemiologie, biostatistiky a ochrany zdraví při práci a vyučuji o jedovatých i zdravých účincích elektromagnetického záření.
Jmenuji se Dafna Tachoverová a jsem zakladatelkou organizace "My jsme důkazem", organizace, která zastupuje mnoho dospělých a Bohu žel mnoho dětí, kteří těžce onemocněli skrze záření z bezdrátových technologií.
Senátor Patrick Colbeck: Zdá se, že je tu pár podvodů. Zbavme se jich.
Dr. Paul Héroux: Účinky bezdrátové sítě na zdraví jsou vědecky velmi jasné (tzn. škodlivé).
Senátor Patrick Colbeck: Vždy je tlak zpět k určení přijatelné úrovně ozáření. Mimochodem, jedná se o ozáření.
Dr. Sharon Goldbergová: Bezdrátové záření má časem biologické následky.
Pediatrička: Jmenuji se Dr. Angie Colbecková. Pročítala jsem studie ukazující dopady bezdrátového záření na naše zdraví. Nyní jsou tisíce studií ukazujících následky - nepříznivé zdravotní dopady z bezdrátového záření: rakovina, oxidační poškození, poškození DNA, selhání DNA,
Dr. Paul Eru: ztráta paměti, závratě, úzkosti, duševní poruchy,
Dafna Tachoverová: bolesti hlavy, krvácení z nosu, kognitivní problémy, vyčerpání.
Dr. Sharon Goldbergová: máme důkaz o poškození DNA, kardiomyopatii, která je předchůdcem městnavého srdečního selhání.
Thomas Joseph Brown: Ztráta krátkodobé a dlouhodobé paměti, snížená pozornost, kratší reakční doby, dokonce i nedobrovolné kontrakce svalů způsobující nesouosost páteře a čelistí.
Dafna Tachoverová: Náhlá rakovina prsu u žen, které neměly žádnou DNA predispozici. Narušila se imunitní funkce a změnilo to stresové bílkoviny, má to antireprodukční účinky a zneplodňuje. Existují desítky a desítky studií, ukazujících bez chyb, co záření dělá s mužskými spermiemi. Když vyndáte mobilní telefon z kapes, spermie se obnoví během 3 až 4 měsíců. Co se neuzdraví, to je poškození DNA spermatu, to je nenapravitelné. Manželce bývalého guvernéra Indiany byl diagnostikován glioblastom - stejný mozkový nádor, jaký měl Ted Kennedy a John McCain. Podívali jste se na jizvu Johna McCaina? Toto je nádor mozku od mobilního telefonu. LeBron James, 1 z našich sportovců měl nádor slinných žláz, což je další nádor z mobilních telefonů. Neslyšeli jste o tom, protože ihned po nálezu, byl koupen společností Samsung, aby se stal jejich mluvčím. Vidíme nárůst mozkových nádorů, vidíme nárůst Alzheimerových chorob. Vidíme nárůst všech neurotransmiterových chorob, ALS, Lou Gehrigovy choroby, Parkinsonovy choroby. To vše jsou systémy nemocí známých ze spojení s nízkými expozicemi vyzařování energií. Mluvíme o nepřetržitém ozařování 24h denně, 7 dní v týdnu, ať jste kdekoli a celé vaše tělo se z toho nikdy nedostane. Dle našich studií možná váš imunitní systém nějakou dobu to dokáže vyvažovat, ale zhorší se to. Pak ozáření definitivně poškodí buňky na hlubší úrovni. Otázkou je, co se potom stane?
Thomas Joseph Brown: To je z recenzovaných vědeckých publikací, takže to nejsou hypochondři, kteří si něco namýšlí. Máme s tím skutečné problémy.
Dr. Sharon Goldbergová: To dávno není pouhým předmětem diskuse, když se podíváte na PubMed a recenzovanou literaturu Ty účinky se projevují na všech životních formách, rostlinách, zvířatech, hmyzu, mikrobech. Takže 5G není rozhovorem o tom, zda biologické účinky ozařování existují, je jasné, že jsou.
Dr. Paul Eru: Existují vědecky podložené důkazy, které jsou tak silné, že si můžete být jisti, že normy používané FCC pro určování zdravotních účinků jsou nesprávné.
Začněme měřit ozáření, jakému jsou lidé vystaveni dnes, než spustíme 5G ! Víme, že existují 4 druhy elektromagnetických polí škodících lidskému zdraví. takže vysokofrekvenční záření, magnetická pole (EMF), špinavá elektřina a elektrická pole. Naše expozice, jakákoli daná osoba a všichni lidé jsou ovlivněni EMF. Jaké je naše expozice ozářením za den? Není to jen z 1 mobilu. Jsou to mobily, řada bezdrátových sítí, inteligentní měřiče (smartmeters), věže mobilních vysílačů. Toto vše se sčítá. Data, na která se podíváme, jsou všechna publikovaná vědou, výsledky testování nebo veřejnými standardy. Na spodním konci stupnice záření tzv. hustoty energie nebo síly signálu je
minimální úroveň, na které fungují mobily tj. 0,000000000002 uW/cm² (2 miliardiny MikroWattů na centimetr čtvereční)
Zjištěno, že jehličí borovice předčasně stárne při 0,000027 uW/cm²
Při krátkodobé expozici ozáření 0.05 uW/cm² děti ve věku 8 až 17 let pociťovaly bolest hlavy, podráždění, potíže s koncentrací a problémy chování.
0.1 uW/cm² je pro BAU biologii, tj. stavební biologii hranicí mimořádných obav.
1.0 uW/cm² způsobilo fragmentaci DNA spermie a snížení životaschopnosti spermií in vitro. Také na uW/cm² věda ukázala, že mohou nastat následující tělesné účinky: bolesti hlavy, závratě, únava, nespavost, bolest na hrudi, potíže s dýcháním a trávením.
2,5 uW/cm² mění metabolismus vápníku v myokardiálních buňkách srdečního svalu.
4.0 uW/cm² změny v hippocampu ovlivňující paměť a učení
6.0 uW/cm² poškodilo DNA v buňkách.
Kde jsou inteligentní měřiče (smartmeters) na tomto seznamu? Elektrotechnický institut v prosinci 2010 změřil 1 inteligentní měřič "Iltron". Měl pulzy až 7,93 uW/cm². Naše vlastní testování ukázalo přibližně 8,0 uW/cm² u 1 smartmetru. Tyto zkoušky byly v těsné vzdálenosti přibližně 1 stopy od smartmetru. Ale kolébka kojence by (Bohu žel) mohla být stejně blízko na druhé straně zdi, kde je nainstalován smartmeter, nebo skupina smartmetrů.
Ač jsou všechny zlé účinky na zdraví o mnohem nižších hodnotách známy, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Lucembursko považují za vhodný standard 9,5 uW/cm² a Čína, Polsko a Rusko 10.0 uW/cm². To je stejná úroveň, na které se mění chování a vzniká reflex utéci odtud po 30 minutách expozice ozáření.
V místě s 12 smartmeters, což je velmi běžné a dokonce i konzervativní v domě s více byty, hodnoty stouply na 19,8 uW/cm². Toto je 100x vyšší než úrovně, které jasně ukazují škodlivé účinky. Jak říci firmám a vládám, aby přestaly vnucovat tato zařízení všem? Takto vnucují. V Kanadě, USA a několika dalších civilizovaných zemích je bezpečnostní limit stanoven na 600 až 1 000 uW/cm². Tento jakoby bezpečnostní limit je doslova 10 000 x vyšší než známé úrovně, které poškozují zdraví dle recenzovaných vědeckých publikací.
První část dokumentu do 10min48sec na videu s českými titulky: O 5 G těm, kteří NEJSOU slepí. Ostatní jsou téměř ugrilováni víc než od komunistů
Celý dokument polsky: 5G APOKALIPSA - Wyginięcie - Lektor PL
Celý dokument pouze anglicky: You Must See - 5G APOCALYPSE - THE EXTINCTION EVENT