Clicks403

UMUČENÍ KRISTA - Ježišovi priatelia počas soboty (58)

Grauss
Umučení našeho Pána Ježíše Krista ve viděních blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové.