Clicks3.9K

Mládež sa pýta exorcistu I.časť

Norain
Odpovedá:Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre