47:22
Maja 21
471
ROZPOCZYNA SIĘ CZAS OCZYSZCZENIA CZ 4. ks. Dominik Chmielewski.