CÓRKA MARYI
111.1K

Orędzie dla Ameryki: Wiele Moich dzieci jest opanowanych przez zwodziciela, który panuje, ukryty za zamkniętymi drzwiami, nad waszym systemem finansowym i politycznym

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 11 października 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę zwrócić się do narodu amerykańskiego. To jest Moje Orędzie dla niego. Wy, Moje drogie dzieci, bardzo cierpicie w tych czasach. Doświadczacie oczyszczenia, które jest niezbędne, aby wyprzątnąć wasze dusze.

Wielkie grzechy w Ameryce, przez które znoszę udrękę, to grzech aborcji i niemoralność ciała. Wiele Moich dzieci jest opanowanych przez zwodziciela, który panuje, ukryty za zamkniętymi drzwiami, nad waszym systemem finansowym i politycznym. Tak wielu z was jest nieświadomych tego faktu. Wzywam was teraz do modlitwy o pomoc konieczną w związku z ich przebiegłymi planami zniszczenia waszego kraju.

Modlitwy, Moje dzieci, pomogą złagodzić karę, którą Mój Ojciec spuści na świat za grzech aborcji. Módlcie się, módlcie się i zjednoczcie, aby oddać hołd Mojemu Ojcu. Bo poprzez zjednanie ze sobą wszystkich religii, które czczą Ojca, Boga Stwórcę świata, możecie pomóc waszemu krajowi. Musicie się modlić o przebaczenie i ufać, że wasze modlitwy zostaną wysłuchane w zgodności z Boskim planem i czasem Mojego Ojca.

Przyjmijcie swoich braci i siostry wszystkich wyznań, którzy wierzą w Boga Ojca, i módlcie się jako jedno, aby odkupić grzechy waszego kraju. Moje dzieci, wasz kraj jest tak olbrzymi, a jest ważne, abym mógł uratować tak wiele dusz, jak to jest możliwe. Mogę to uczynić tylko poprzez nawrócenie, które nastąpi podczas Ostrzeżenia oraz poprzez wasze modlitwy i pobożność.

Zwróćcie się teraz do Mnie, wy wszyscy. Nie dyskryminujcie nawzajem swoich religii, tylko po prostu zaufajcie Bogu Ojcu, a On odpowie na wasze modlitwy. Wy, Moje drogie dzieci, jesteście zagubione. Pokazano wam tak wiele zamieszania i przedstawiono pokrętne prawdy o Istnieniu Boga Ojca. Używacie religii jako fasady, by zniszczyć jadem jeszcze większych nieszczęśników niż wy sami.

Nadszedł czas, aby przyjąć prawdę, że tylko poprzez miłość bliźniego możecie jako naród powrócić w Ramiona waszego Stwórcy, Boga Ojca.

Kocham was z rozdzierającym współczuciem całą Swoją Istotą. Staram się was uratować, tak byście mogli zostać zabrani do nowej i wspaniałej Ery Pokoju, która czeka na was na tej ziemi. Ażeby wejść do tego Nowego Raju, wasze dusze muszą być wolne od grzechu. Módlcie się o Łaski, aby prosić o przebaczenie waszych własnych grzechów i grzechów popełnionych przez wasze rządy.

Pozostawiam was w pokoju i Miłości.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/message-for-ame…