Clicks240
Samson1

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=priprava-na-nastup-antikrista

lumendelumine.cz/…=priprava-na-nastup-antikrista
Pokud se Pán, Nejvyšší a Věčný Velekněz nerozhodne skoncovat s touto realitou obecné zvrácenosti u hierarchie, bude katolická církev stále více zatlačována „sektou“, která se roztahuje a zneužívá situaci. Věříme v Kristova zaslíbení a ve zvláštní pomoc Ducha svatého, ale nesmíme zapomínat, že odpadlictví vedoucích představitelů Církve je součástí eschatologických událostí a nelze se tomu vyhnout.