Clicks974
Peter(skala)

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2021

"Drahé deti!
Som s vami v tomto milosrdnom čase a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde Boh vás - milé deti - mojím prostredníctvom pozýva, aby ste boli modlitbou a láskou a prejavom raja tu na zemi.
Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste mali - milé deti - úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Preto som s vami, pretože ma ON - Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a vy ste sa stali tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

medjugorje.ws/sk/