Clicks7.1K
BAH
5
2012-02-22 pustelnia (Popielec) 22 II Środa Popielcowa. Jl 2,12-18; Ps 51,3-4.5-6a.2-13.14 i 17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18; źródło: christusvincit-tv.pl (publikowane za zgodą ks. Piotr…More
2012-02-22 pustelnia (Popielec)

22 II Środa Popielcowa.
Jl 2,12-18; Ps 51,3-4.5-6a.2-13.14 i 17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18;

źródło: christusvincit-tv.pl
(publikowane za zgodą ks. Piotra)
baj900
..
Zapraszamy

na mszę św. gregoriańskie od 13.02.2012 do 13.03.2012
do kaplicy

Kościóła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
(Res Sacra Miser)
przy Krakowskim Przedmieściu 62 ,
Warszawa

w intencji
zadośćuczynienia i przebłagania za grzechy przywódców państwa polskiego na przestrzeni całego okresu historycznego istnienia naszego państwa ,błagając o uwolnienie od zła i …
More
..
Zapraszamy

na mszę św. gregoriańskie od 13.02.2012 do 13.03.2012
do kaplicy

Kościóła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
(Res Sacra Miser)
przy Krakowskim Przedmieściu 62 ,
Warszawa

w intencji
zadośćuczynienia i przebłagania za grzechy przywódców państwa polskiego na przestrzeni całego okresu historycznego istnienia naszego państwa ,błagając o uwolnienie od zła i Królowanie Jezusa Chrystusa Króla Chwały w całej Ojczyźnie.

W powyższej intencji prosimy
o post,modlitwe i jałmużnę
jadwina
Bóg zapłać!!
baj900
KRÓLUJ NAM CHRYSTE.
Jak miło Was zobaczyć i posłuchać
Mariateresa11
Bóg zapłać Ks Piotrze
Popielec
22 lutego 2012 r
symbolizuje prymat Papieża


Szczególne wybraństwo św. Piotra potwierdza szacunek jakim darzyli go apostołowie, jak również pierwsza wspólnota chrześcijan. Ponieważ poniósł on śmierć męczeńską w Rzymie, gdzie również zginął św. Paweł, autorytetem zaczęto w Kościele otaczać kolejnych biskupów Wiecznego Miasta, jako następców śś. Apostołów Piotra i …More
Bóg zapłać Ks Piotrze
Popielec
22 lutego 2012 r
symbolizuje prymat Papieża


Szczególne wybraństwo św. Piotra potwierdza szacunek jakim darzyli go apostołowie, jak również pierwsza wspólnota chrześcijan. Ponieważ poniósł on śmierć męczeńską w Rzymie, gdzie również zginął św. Paweł, autorytetem zaczęto w Kościele otaczać kolejnych biskupów Wiecznego Miasta, jako następców śś. Apostołów Piotra i Pawła, co potwierdzają pisma Ojców Kościoła.

Maryja objawiła się 12 kwietnia 1947 r w Rzymie
człowiekowi który chciał zabić Papieża -
Piusa XII w Tre Fontane w pobliżu miejsca męczeństwa św. Pawła Apostoła, który został ścięty na rozkaz cesarza Nerona w 67 r.


mariat.gazetawarszawska.com/…/objawienia-matk…

Matka Boża uświadomiła Cornacchioli, który planował zabić papieża, że nie ma prawdziwego Kościoła bez jedności z papieżem-wezwała go, aby ukochał papieża, gdyż każdy biskup Rzymu z ustanowienia Chrystusa jest Jego widzialnym zastępcą na ziemi i następcą św. Piotra, a przez to pasterzem całego Kościoła, zwierzchnikiem wszystkich biskupów. Dzięki tej szczególnej misji, którą Chrystus powierza każdemu papieżowi, otrzymuje on również dar nieomylności wtedy, gdy naucza w sprawach wiary i moralności oraz definiuje objawione przez Boga prawdy wiary. „Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół” – uczył św. Ambroży
Stenia
„Dzisiaj, w istocie, jesteśmy narażeni na posiadanie chrześcijaństwa, które odkłada na bok Jezusa z Jego Krzyżem i Zmartwychwstaniem". 78-letni kardynał powiedział, że jeśli chrześcijanie „ograniczą się do mówienia o wspólnych wartościach, będą bardziej akceptowani w programach telewizyjnych i grupach społecznych. Lecz w ten sposób będą musieli wyprzeć się Jezusa, wszechogarniającej rzeczywistoś…More
„Dzisiaj, w istocie, jesteśmy narażeni na posiadanie chrześcijaństwa, które odkłada na bok Jezusa z Jego Krzyżem i Zmartwychwstaniem". 78-letni kardynał powiedział, że jeśli chrześcijanie „ograniczą się do mówienia o wspólnych wartościach, będą bardziej akceptowani w programach telewizyjnych i grupach społecznych. Lecz w ten sposób będą musieli wyprzeć się Jezusa, wszechogarniającej rzeczywistości zmartwychwstania. Nie oznacza to jednak potępienia wartości, ale zdolność ich uważnego rozróżniania. Istnieją takie wartości absolutne, jak dobro, prawda i piękno. Ci, którzy dostrzegają je i kochają, kochają także Chrystusa, nawet, jeśli tego nie wiedzą, ponieważ On jest Dobrem, Pięknem i Sprawiedliwością". Kardynał Biffi dodał, że: „istnieją wartości względne, takie jak solidarność, miłość pokoju i szacunek dla natury. Jeśli staną się one absolutem, wykorzeniając czy nawet zwalczając wydarzenie zbawienia, wtedy wartości te staną się podstawą dla bałwochwalstwa i przeszkodą na drodze do zbawienia. Jeśli chrześcijaństwo – otwierając się na świat i dyskutując ze wszystkimi – osłabi zbawcze wydarzenie, zamknie się na osobistą relację z Jezusem i umieści się po stronie Antychrysta."

„Antychryst jest redukcją chrześcijaństwa do ideologii, zamiast osobistego spotkania ze Zbawicielem. Antychryst prezentuje się jako pacyfista, ekolog i ekumenista. Zwoła on radę ekumeniczną i będzie szukał porozumienia wszystkich wyznań chrześcijańskich, przyznając coś każdemu z nich. Masy pójdą za nim, z wyjątkiem małych grup katolików, ortodoksów i protestantów"
, mówił kardynał Biffi.

www.michaeljournal.org/KrotkaopowiescoAntychryscie.htm