Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks475
hr.news

Kardinal Burke: "Jasno je da me Franjo ne želi ni na jednom rukovodećem položaju"

"Tijekom mog svećenićkog staža uvijek su me kritizirali zbog previše pažnje usmjerene prema onome što je papa govorio", rekao je kardinal Raymond Burke Rossu Douthatu u intervjuu za zli The New York Times (9. studenog).

"I sada se nalazim u situaciji u kojoj kažu da sam papin neprijatelj, a ja to nisam", dodao je Burke. "Nisam se promijenio. Ja i dalje podučavam iste stvari koje sam uvijek podučavao i to nisu moje ideje".

On primjećuje da je papinstvo izmijenjeno "političkim stavom" gdje je papa neka vrsta apsolutnog vladara "koji može raditi sve što želi".

Međutim, Burke ističe da papa nije izabran da mijenja crkveno učenje.

Shvaća da ga je Franjo "unazadio": "Jasno je da me Papa ne želi ni na jednom rukovodećem položaju, da me ne vidi kao osobu kojoj želi dati bilo kakav snažan smjer stvari".

Slika: Raymond Burke, © John Briody, CC BY-ND, #newsEuzjaizzwc