Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks29
vi.news

Hồng Y Müller: Francis nên “Cẩn thận hơn”

Đức Giáo hoàng không cao hơn lời của Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra hôn nhân và gia đình, Đức Hồng y Müller nói với Il Corriere della Sera (ngày 23 tháng 10).

Ông nhấn mạnh rằng ông luôn đứng về phía Giáo hoàng nhưng không phải “trong mọi điều kiện.” “Không phải là một lòng trung thành tuyệt đối” bởi vì “lòng trung thành đầu tiên là đối với Lời Chúa”.

Müller giải thích rằng Giáo hoàng là “đại diện của Chúa Christ, ông ấy không phải là Chúa Christ”.

Đối với ông, tuyên bố của Francis về hôn nhân đồng tính luyến ái đã tạo ra một “sự hoang mang lớn”. Müller đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, “Các tín hữu hoàn toàn lạc lối.”

Ông chỉ ra rằng tuyên bố "không chính thức" của Francis tạo ra sự hiểu lầm, "Tất cả điều này là không tốt bởi vì một Giáo hoàng, cũng như mọi giám mục, phải luôn rất thận trọng và rõ ràng, đặc biệt là trong những thời điểm tế nhị này." Ông nhấn mạnh rằng Francis "nên cẩn thận hơn."

#newsAvtpgoqhim