13:34
W 2000 Roku Święty Jan Paweł II Poświęcił Świat Bożemu Miłosierdziu a w tym Roku 2022 w Łagiewnikach ma być Również Świat Poświęcony Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach !!!