22:01
Ľubomír Stanček - Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 2/2 www.evanjelizacia.eu - ďalšia z prednášok duchovného cvičenia: POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac.More
Ľubomír Stanček - Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 2/2

www.evanjelizacia.eu - ďalšia z prednášok duchovného cvičenia: POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac.