Clicks2.1K

Ľubomír Stanček - Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 2/2

www.evanjelizacia.eu - ďalšia z prednášok duchovného cvičenia: POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac.