Clicks519
hu.news
3

Az első számítógépes szentáldozás a világon

Az írországi Luskban tíz gyerek kapta meg május 16-án az első szentáldozást számítógépes képernyő előtt - írja az Rte.ie.

A nevetséges ötlet kitalálója George Begley atya, a St. MacCullins plébánia papja.

A gyerekek egy kamerába mondták az imát otthon, és videót küldtek a papnak, aki azokat lejátszotta az élőben közvetített mise alatt.

A szentostyákat előzetesen szentelték fel, majd a szülőknek adták, hogy vigyék haza és adják gyerekeiknek a közvetítés alatt. Legalább az ajándékok, amit a gyerekek kaptak, igazi volt.

#newsOkaufjqrsa

pmt-a
Ez érvénytelen. Az elsőáldozás előtt nem imákat kell mondani (küldeni videóban), hanem gyónni. Gyónni viszont érvényesen nem lehet videóban, telefonban, stb. csak személyesen.

Az 1983-s CIC szerint:
"914. kán. -- Elsősorban a szülőknek, valamint azoknak, akik őket helyettesítik, továbbá a plébánosnak feladata gondoskodni arról, hogy az eszük használatára eljutott gyermekek kellő előkészítést …More
Ez érvénytelen. Az elsőáldozás előtt nem imákat kell mondani (küldeni videóban), hanem gyónni. Gyónni viszont érvényesen nem lehet videóban, telefonban, stb. csak személyesen.

Az 1983-s CIC szerint:
"914. kán. -- Elsősorban a szülőknek, valamint azoknak, akik őket helyettesítik, továbbá a plébánosnak feladata gondoskodni arról, hogy az eszük használatára eljutott gyermekek kellő előkészítést kapjanak és - szentségi gyónás után - mielőbb táplálkozzanak ezzel az isteni eledellel; a plébános feladata arra is ügyelni, nehogy olyan gyerekek járuljanak a szentáldozáshoz, akik értelmük használatára nem jutottak el, vagy akikről úgy ítéli, hogy nincsenek kellően felkészülve."
Egy 9-10 éves gyerek meg tudja állapítani a bűn súlyosságát?
"916. kán. -- Aki tudatában van súlyos bűnének, előzetes szentségi gyónás nélkül ne mutasson be szentmisét, és az Úr testét se vegye magához, kivéve, ha súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik; ebben az esetben ne feledkezzék meg arról, hogy köteles felindítani a tökéletes bánatot, mely magában foglalja a mielőbbi gyónás szándékát."

"964. kán. -- 1. §. A szentségi gyóntatás sajátos helye a templom vagy a kápolna.
2. §. A gyóntatóhely tekintetében a püspöki konferencia állapítson meg szabályokat, de biztosítsa, hogy mindig legyenek nyitott helyen levő olyan gyóntatóhelyek, melyek el vannak látva a gyónó és a gyóntató közti rögzített ráccsal, hogy azok a hívők, akik kívánják, szabadon használhassák őket.
3. §. Gyóntatóhelyen kívül megfelelő ok nélkül ne gyóntassanak."
Beati pauperes spiritu
Igen és nagyon remélem, hogy akik újra elkezdtek a nyilvános Szentmisékre járni, azok előtte az összes bűnüket visszamenőlegesen is meggyónták és remélem, hogy a papok ismételten figyelmeztetik erre a híveket és nem válnak bűnrészessé hallgatásukkal...
pmt-a
Igen. Így talán érvényessé válhat az általános feloldozás, de erről nem vagyok meggyőződve.