Clicks500

Vyhlásenie predsedu KBS k novele zákona o zdravotnej starostlivosti: Právo na život je základ, na ktorom stoja všetky ostatné ľudské práva

Anton Čulen
51
Vyhlásenie predsedu KBS k novele zákona o zdravotnej starostlivosti: Právo na život je základ, na ktorom stoja všetky ostatné ľudské práva. Bratislava 26. novembra (TK KBS) Prinášame vyhlásenie preds…More
Vyhlásenie predsedu KBS k novele zákona o zdravotnej starostlivosti: Právo na život je základ, na ktorom stoja všetky ostatné ľudské práva.
Bratislava 26. novembra (TK KBS) Prinášame vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons.

Stanislava Zvolenského k novele zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej sta
rostlivosti. Ide o zmeny, ktoré koncom októbra poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. O návrhu budú rozhodovať poslanci na schôdzi, ktorá sa začína dnes.

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska
Právo na život je základ, na ktorom stoja všetky ostatné ľudské práva. Jeho upretie ktorejkoľvek ľudskej bytosti vyprázdňuje zmysel jej ďalších práv.

Prosím preto poslancov Národnej rady, aby sa pri svojom rozhodovaní pokúsili prekonať vzájomné spory, a pre dobro tých najmenších z nás našli spôsob ako posilniť úctu a ochranu života v našej krajine.


Ich rozhodovanie o zákone týkajúcom sa nenarodených detí vkladám do modlitby, a o modlitbu za srdcia našich zákonodarcov prosím aj všetkých veriacich.

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska
alianciazanedelu.sk/archiv/4763
apredsasatoci
Na jednej strane je KBS proti potratom. Čo je určite chvályhodné. Na strane druhej tá istá KBS je za očkovanie detí = mrzacenie deti. KBS sama sebe "série" do úst! KBS trpí schizofréniou!
Ružena likes this.
Coburg
Matuška si vylepšuje profil....
Anton Čulen