Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks242
ľubica

Splnili úsilia pápežov o zasvätenie - Božie pokyny zjavené Fatimskou Pannou ?

Úsilia pápežov o zasvätenie Cirkvi a sveta nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a v rámci toho iba nepriamo aj Ruska predsa len neboli márne.
Po zasvätení, ktoré vykonal Pius XII. 31.10.1942
došlo k porážke nacistickej armády v Stalingrade a k obratu vojny. O necelý rok po zasvätení, ktoré 25.3.1984, vykonal sv. Ján Pavol II., nastala v marci 1985 v Sovietskom Zväze výrazná zmena: na čelo sa dostal Michal Gorbačov, ktorý presadil glasnosť, perstrojku a reformy. A tie viedli ku skončeniu komunistickej totality, k slobode ak obnove kresťanstva.
Vďaka tomu Rusko odmietlo genderideológiu a útoky proti manželstvu, rodine a národu.

Na úsilí o zasvätenie Ruska mal mimoriadnu účasť aj náš slovenský biskup Pavol Mária Hnilica. Podnecoval modlitbové hnutie za zasvätenie Ruska a povzbudzoval aj pp. Jána Pavla. II k jeho uskutočneniu. Ba aj odvážne riskoval a na slávnosť Zvestovania, 24.3.1984 v Moskve-Kremli zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie/ v katedrále patriarchu, v chráme sv. Michala a na ďalších miestach /

Biskup Hnilica riskoval život, aby v Kremli zasvätil Rusko Panne Márii. Zasvätia biskupi Panne Márii v Šaštíne aj Slovenský národ?

( Moja poznámka- ľubica: Veľmi veľa veriacich je však pomýlených a tak ako ja sama donedávna som si myslela , aj autorka tohto vkladu, že Sestra Lucia potvrdila platnosť konsekrácie z roku 1984 )

Všetky tieto úsilia o zasvätenie ale nesplnili Božie pokyny Zjavené Fatimskou Pannou. Preto nezabránili Drakovi, čiernej šelme a šelme v podobe baránka pokračovať s úspechom v úsilí o skazu a ovládnutie ľudstva a Cirkvi, najmä na Západe.
Ľ
udstvo i naďalej vraždí neviniatka / umelé potraty/, dopúšťa sa sodomie a zvrátenosti, dobyvačných vojen, terorizmu, bezcitnosti k hladujúcim, zdierania chudobných, veľkých klamstiev a podvodov a iných do neba volajúcich hriechov a rúhaní.
Útok Draka
teda pokračuje---- Jeho súčasťou je aj terajšia masová imigrácia moslimov do Európy. Ťažkosti s ňou spojené prispievajú ku konfrontácii, násiliu, terorizmu a chaosu.
Podľa ILUMINÁTOV je to dobré, lebo môžu robiť zásahy, ktoré obmedzujú doterajšiu demokraciu a ľudské práva,najmä kresťanov a národov a smerujú k čipovaniu a k presadeniu totality NOVÉHO SVETOVÉHO PORIADKU/NWO /.
Pre nás kresťanov je to bolestná očista a skúška.
Práve tento veľký tlak ničiaceho zla nás burcuje a mobilizuje do duchovného boja
. Tento boj a konečné víťazstvo boli predpovedané na začiatku dejín:
Tu povedal Pán, Boh, hadovi: " Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ona ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ /Gn 3, 15/
Boli predpovedané aj v Evanjeliách a Apokalypse, v knihe proroka Daniela a v súkromných zjaveniach.
Vo Fatime 13. júla 1917 Panna Mária dala slovo, platné aj v prípade horšieho a bolestnejšieho vývoja: "Nakoniec moje Nepoškvrnené SRDCE zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu bude dopriate obdobie mieru . V Portugalsku sa vždy zachová dogma viery...

A toto slovo a celé fatimské zjavenia aj potvrdila. AKO?
pozri: Veľký slnečný zázrak vo Fatime a Svedok veľkého zázraku

Zázrak Slnka trval asi 10 minút. Keď Panna Mária zmizla v diaľave, deti videli vedľa Slnka Svätú Rodinu a ako sv. Jozef s Ježiškom žehnajú svet znakom kríža. Potom uvideli nášho Pána a vedľa neho Bolestnú Pannu Máriu a Kristus Pán tiež požehnal svet podobne ako sv. Jozef. Napokon uvideli Pannu Máriu ako KARMELSKÚ.

Naša Matka nás takto všetkých pozvala na cestu svätosti s Pánom Ježišom a s ňou: rodiny zvlášť so sv. RODINOU, zasvätených a kňazov osobitne s P. Máriou Karmelskou a trpiacich naj
mä s P. Máriou BOLESTNOU.

13.10. 1917 sa zjavenia vo Fatime skončili a na 26 deň od slnečného zázraku,
7.11. 1917 vypukla v Rusku boľševická revolúcia, známa pod VOSR....roky po revolúcii boli roky mučeníctva národa, ktorý veľmi miloval Božiu Matku...
Preto P. Mária povedala, že príde a požiada Sv. Otca o zasvätenie Ruska..... a už predtým 13. júla Lucii povedala aj to, že príde a požiada o odprosujúce zmierne pobožnosti a prijímania v prvé soboty mesiaca...to sa stalo 10.12. 1925

www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

www.lumendelumine.cz/index.php

.....................


....celý text je citát z knihy od Václava Kociana: Storočnica Fatimy a jej odkaz, str. 28-30, pričom som vložila moju poznámku v zátvorke na reakciu M dubovskej a dva linky k veľkému slnečnému zázraku, ktorý v publikácii je oveľa stručnejšie opísaný, a na záver veľmi podrobne a hlavne pravdivo o Fatime pojednáva posledný link...